Zgłoś sugestię

Pełna treść ogłoszenia dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników.

Numer ogłoszenia: 27414753 archiwalne
Kategoria ogłoszenia:przetarg tryb podstawowy - Polska
Data dodania oferty:2024-06-24
Przedmiot ogłoszenia:

Uporządkowanie gospodarki odpadami poprzez przebudowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Województwo śląskie
Państwo: Polska
Termin składania:2024-07-09
Kod CPV:71222000-0, 71320000-7,45100000-8,45200000-9,45222000-9, 45220000-5,45222100-0,45213270-6,45230000-8, 45231000-5
Branże
 • budowa rozbudowa wysypisk
 • budowa, remonty - dróg, ulic, chodników
 • nadzór budowlany
 • uzyskanie pozwoleń na budowę
 • inwentaryzacje
 • wodociągi - wykonanie, czyszczenie i dezynfekcja
 • wykopy, odwodnienia, kanalizacja burzowa
 • kanalizacje sanitarne
 • dachy - budowa, remonty, ocieplenia
 • linie elektryczne, przyłącza
 • elektroinstalatorstwo
 • geodezyjna obsługa budownictwa
 • geodezyjne usługi, pomiary
 • mapy, kartografia
 • geologia, badania geologiczne
 • klimatyzacja, wentylacja - instalacja, serwis
 • hale przemysłowe, konstrukcje stalowe
 • konstrukcje lekkie, wiaty
 • kontenery przemysłowe, mieszkalne
 • wózki przemysłowe
 • usługi ogrodnicze, nasadzenia, zakładanie ogrodów
 • bramy, furtki ogrodzeniowe
 • ogrodzenia - budowa, przebudowa
 • projekty - instalacje elektryczne
 • projekty - instal wodno-kanalizacyjne
 • projekty - drogi, wiadukty
 • projekty - kosztorysy
 • projekty - konstrukcje inżynierskie
 • projekty - architektoniczne
 • szyldy, tabliczki, akces. reklamowe
 • pojemniki, kontenery na śmieci
 • usługi ślusarskie
 • utylizacja odpadów
 • wagi przemysłowe
 • montaż i konserwacja oświetlenia ulicznego
 • projekty - składowiska odpadów
 • utylizacja odpadów niebezpiecznych
 • utylizacja odpadów komunalnych
 • utylizacja odpadów elektronicznych
 • inwentaryzacje - geodezyjne
 • instalacje odgromowe
 • nadzór budowlany - kubatura, budynki
 • nadzór budowlany - drogi i infrastruktura
 • instalacje nawiewu, rekuperacji, wentylacji, serwis
 • bramy przemysłowe, garażowe w obiektach
 • prace ślusarskie - budowle, konstrukcje
 • niwelacje terenu roboty ziemne