Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-02-03
Przedmiot ogłoszenia:Urządzenia do ekspedycji pasz na samochody ciężarowe
Organizator:PASZE BIOS RAFAŁ GŁOWA SP. J
Adres: WIEJSKA 46, 42-713 Kochanowice
Województwo / powiat: śląskie, pow. lubliniecki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 505135803
E-mail:
Opis:B.5 Wyposażenie ekspedycji. Urządzenia do ekspedycji pasz na samochody ciężarowe samochodów
Miejsce i termin składania ofert: Koniec terminu składania ofert
2021-02-28
Termin składania:2021-02-28
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia
2021-06-30
Uwagi:Kryteria
Kryterium Waga
Wartość łączna oferty 70
Gwarancja na przedmiot oferty ( w miesiącach) 30
Opis sposobu przyznania punktacji
wg załącznika
Numer dokumentu:02/03/02/2021
Źródło: Internet i własne - ARIMR
Załączniki: