Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-07-12
Przedmiot ogłoszenia:Usługa drukowania
Organizator:Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
Adres: ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. Szczecin
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: 91 42 56 101
Opis:Usługa drukowania na potrzeby Krajowego Funduszu Spolecznego
W imieniu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie zapraszam do składania ofert na zapytanie ofertowe pn.: ,,Usługa drukowania na potrzeby Krąjowego Funduszu Społecznego".
Opis przedmiotu zamówienia:
Zadanie I. Projekt, wydruk i dostawa kalendarzy trójdzielnych na 2020 r., - 250 szt.
o Wymiar kalendarza: 83 cm (wysokość) x 31 cm (szerokość) (+/-10%).
o Wymiar główki: 23 x 31 cm (+/-10%).
o Wymiar plecków: 60 x 31 cm (+/-10%); papier: karton 350 g/m2, kolorystyka: 4/0 CMYK.
o Miejsce na reklamę: trzy paski 315 x 45 mm (+/-10%), przestrzeń na grafikę, logotypy i inne informacje, tj. dane teleadresowe Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, napis ,,Krajowy Fundusz Szkoleniowy". Rozmieszczenie ww. informacji do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji umowy.
o Druk 4/0 fuli kolor CMYK.
o Główka kalendarza prosta, na główce folia jednostronna błysk, w górnej krawędzi umieszczony otwór umożliwiający zawieszenie kalendarza.
o Kalendarium papierowe, białe, klejone, w języku polskim, angielskim, niemieckim; każda część kalendarium zawiera święta i imieniny w języku polskim; trzyczęściowe (miesiąc poprzedni, bieżący, następny), przytrzymywane przez kartonowe wypustki, które zapobiegają jego odstawaniu od plecków kalendarza, objętość: 3x12 kartek (miesiąc poprzedni, bieżący, następny - minimum od grudnia 2019 r. do stycznia 2021 r.).
o Okienko do oznaczania aktualnej daty (pasek regulowany przeźroczysty, z okienkiem do przesuwania, wskazującym dzień tygodnia).
o Kalendarz składany - mieści się do koperty B4 (+/-10%). 20 kalendarzy musi być zapakowanych w osobną tekturową kopertę.
o Skład i projekt graficzny wykona Wykonawca, przy wykorzystaniu własnych elementów graficznych i zdjęć o tematyce nawiązującej do regionu Pomorza Zachodniego. Kolor kalendarza do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji Umowy.
Zadanie II. Projekt, wydruk i dostawa kalendarza książkowego na 2020 r., - 50 szt
Wymiary 170 x 240 mm. Układ kalendarza:
o 1 dzień na 1 stronie (od poniedziałku do piątku),
o sobota i niedziela na 1 stronie,
o przed każdym miesiącem terminarz miesięczny,
o kalendarium wjęzyku polskim oraz np.: EN, D, RUS, FR,
o imieniny i święta,
o na dole kalendarium plan całego roku. Część informacyjna:
o plan roczny: 2019, 2020, 2021,
o plan urlopowy,
o plan miesięczny na rok 2019 i 2020,
o skorowidz od A do Z,
o tasiemka oraz kapitałka w kolorze kremowym, lub innym, zaproponowanym przez Wykonawcę
? oprawka: materiał skóropodobny w kolorze zielonym lub innym, zaproponowanym przez
Wykonawcę. Papier: chamois 80 g/m2.
Znakowanie: logotypy WUP, KFS oraz Pomorze Zachodnie tłoczone. Rozmieszczenie logotypów do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji umowy.
Zadanie III. Projekt, wydruk i dostawa kalendarza książkowego na 2020 r., - 50 szt. Wymiary 163 x 235 mm. Układ kalendarza:
o tydzień na dwóch stronach,
o kalendarium w językach: PL, GB, D, RUS,
o mapy przedstawiające Polskę, kraje europejskie, świat, strefy czasowe oraz kalendarz pyleń,
o kalendarium 2019, 2020 i 2021,
o daty imienin,
o alfabetyczny skorowidz adresowy,
o blok terminarza szyty nićmi z kapitałką i tasiemką w kolorze kremowym (lub innym, zaproponowanym przez Wykonawcę) oraz perforowanymi narożnikami,
o oprawka z wytłoczonym rokiem, materiał skóropodobny w kolorze zielonym, niebieskim, brązowym lub innym, zaproponowanym przez Wykonawcę.
Papier: chamois 80 g/m2.
Znakowanie: logotypy WUP, KFS oraz Pomorze Zachodnie tłoczone. Rozmieszczenie logotypów do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji umowy.
Zadanie IV. Projekt, wydruk i dostawa kalendarza biurkowego na 2020 r. typu ,,piramida", - 50 szt. Kalendarz w układzie trzymiesięcznym z karteczkami samoprzylepnymi, kolor podstawy - niebieski, szary, żółty lub inny, zaproponowany przez Wykonawcę, foliowany pojedynczo, miejsce na logotypy (WUP, KFS, Pomorze Zachodnie) na tylnej części podstawy kalendarza. Format kalendarza: 210 x 190 x 110 mm. Wymiary kalendarium: 205 x 100 mm (+/-10%). Kalendarz winien zawierać:
o 3 miesiące na jednej stronie (bieżący, poprzedni i następny),
o imieniny i święta,
o samoprzylepne kartki do notowania (2 bloczki),
o kolorowe znaczniki samoprzylepne (5 kolorów),
o znakowanie (sitodruk) umieszczone na tylnej części podstawy kalendarza.
Zadanie V. Projekt, wydruk i dostawa kalendarza książkowego na 2020 r., - 50 szŁ Wymiary: 130 mm x 209 mm. Układ kalendarza:
o tydzień na jednej stronie, na drugiej - miejsce na notatki (kartka w linie),
o przed każdym miesiącem dwustronny terminarz miesięczny,
o kalendarium w języku polskim oraz np.: EN, D, RUS, FR,
o imieniny i święta. Część informacyjna:
o kalendarz skrócony na rok 2019,2020 i 2021,
o dane personalne,
? zamykany na gumkę (w kolorze okładki),
o plan urlopowy na 2020 r.,
o na końcu kalendarza perforowane miejsce na notatki oraz spis telefonów,
o tasiemka oraz kapitałka w kolorze wybranej przez Zamawiającego okładki,
o oprawka: okleina poliuretanowa z regularną fakturą, kolor czarny/grafit/granat/zieleń lub inny zaproponowany przez Wykonawcę.
Papier: chamois 80 g/m2.
Znakowanie: logotypy WUP, KFS oraz Pomorze Zachodnie tłoczone. Rozmieszczenie logotypów do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji umowy.
Zadanie VI. Projekt, wydruk i dostawa kalendarza książkowego na 2020 r., - 50 szt. Wymiary: 87 mm x 150 mm. Układ kalendarza:
o dane personalne,
o tydzień na dwóch stronach (cały tydzień na rozkładówce),
o na dole kalendarium plan całego miesiąca,
o kalendarium w języku polskim oraz np.: EN, D, RUS, FR,
o imieniny i święta,
o plan roczny 2019, 2020 i 2021 r.,
o skorowidz od A do Z,
o blok kalendarza szyty oraz dodatkowo klejony, tasiemka oraz kapitałka w kolorze kremowym (lub innym, zaproponowanym przez Wykonawcę),
o kolor okładki: czarny/grafit/granat/zieleń lub inny zaproponowany przez wykonawcę. Papier: chamois 80 g/m2.
Znakowanie: logotypy WUP, KFS oraz Pomorze Zachodnie tłoczone. Rozmieszczenie logotypów do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji umowy.
Zadanie VII. Projekt, wydruk i dostawa planera biurkowego na rok 2020, - 50 szt. Wymiary: 580 mm x 410 mm. Układ planera:
o rodzaj papieru: offset 70g/m2 biały,
o układ kalendarium: 2 lata (rok 2020 i 2021) -1 strona, ilość stron: 52,
o druk: pełnokolorowy,
? Listwa zabezpieczająca,
o tygodniowy plan zajęć,
o miejsce na notatki - kratka
o dane teleadresowe WUP w Szczecinie.
Znakowanie: drukowane na każdej stronie logotypy WUP, KFS oraz Pomorze Zachodnie. Wykonawca wykona Planer, przy wykorzystaniu własnych elementów graficznych i zdjęć o tematyce nawiązującej do regionu Pomorza Zachodniego. Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji Umowy. Rozmieszczenie logotypów, danych teleadresowych oraz zdjęć do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji umowy.
Zadanie VIII. Projekt, wydruk i dostawa ulotek - 500 szt.
Ulotka reklamowa w formacie A4 składana na 3 części (do rozmiaru DL), dotycząca promocji Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Wydruk na papierze kredowym błyszczącym 135g (+/- 10%), kolorystyka: 4/0 CMYK.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Adama Mickiewicza 41 w
Szczecinie, w Kancelarii Urzędu (na parterze w holu głównym)
do dnia 22.07.2019 g 13.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ,,Usługa
drukowania na potrzeby Krajowego Funduszu Społecznego" lub WUP.XVA.322.157.ALe.2019
Termin składania:2019-07-22
Miejsce i termin realizacji:Wykonawca wykona przedmiot zamówienia, dostarczy do siedziby Zamawiającego (ul. A. Mickiewicza 41 w Szczecinie), w dniach od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 - 15.00 i wniesie go do wskazanego pomieszczenia (I p.).
Termin realizacji zamówienia:
Zadanie l-VII do 21 dni kalendarzowych od podpisania umowy. Zadanie VIII do 7 dni kalendarzowych od podpisania umowy.
Wymagania:Po podpisaniu umowy, Zamawiający przekaże elektronicznie (e-mail) informacje, stanowiące treść ulotki.
Oznakowania umieszczone na materiałach (Zadania l-VIII) musza być bezwzględnie zgodne z polityką wizualizacyjną Województwa Zachodniopomorskiego oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie i zawierać logotyp ,,Pomorze Zachodnie" (dostępny na stronie: http://morzeprzygody.eu/?p=5221), logotyp Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie oraz logotyp Krajowego Funduszu Szkoleniowego, które zostaną przekazane Wykonawcy niezwłocznie po podpisaniu umowy. Kolejność rozmieszczenia logotypów jest następująca: logotyp WUP, logotyp KFS, logotyp Pomorze Zachodnie.
Zamawiający wymaga przesłania w formacie PDF projektu oraz umiejscowienia znakowania wszystkich materiałów. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany w zakresie rozmiaru materiałów o +/-10% (za wyjątkiem gramatury papieru i wymiarów kalendarza opisanego w pozycji I opisu przedmiotu zamówienia). Po otrzymaniu ostatecznej akceptacji rozmieszczenia logotypów,
Projekt umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
5. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
6. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów:
1) W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 z późn. zm.), osobiście za pośrednictwem posłańca, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123), z uwzględnieniem wymogów dotyczących formy, ustanowionych poniżej.
2) Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy, która musi mieć formę pisemną.
3) Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez wykonawcę pisemnie, winny być składane na adres: Wojewódzki Urząd Pracy, ul. A. Mickiewicza 41, Kancelaria (na parterze, w holu głównym Urzędu), 70-383 Szczecin.
4) Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną winny być przesyłane na adres e mail: przetargi@wup.pl. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane w formie elektronicznej wymagają, na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.
5) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Zapytania nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo udzjelenia odpowiedzi na wybrane pytania. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień, albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
6) Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści Zapytania. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego Zapytania a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
8. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny ich spełnienia: Zamawiający wymaga od wykonawcy złożenia oświadczenia potwierdzającego wykonanie co najmniej jednej usługi drukowania materiałów reklamowych o wartości nie mniejszej niż 7 800,00 zł brutto, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z załączeniem dowodów, czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Dokumentem potwierdzającym spełnienie warunku udziału w postępowaniu będzie złożone przez Wykonawcę oświadczenie, sporządzone na Załączniku nr 3 do Zapytania ofertowego wraz z załączeniem dowodów określających czy wymagane usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców w całości. Potwierdzenie spełnienia niniejszego warunku nastąpi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia.
9. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie poniżej przedstawionego kryterium.
Kryterium - Cena: waga -100% -100 pkt:
Oferta z najniższą zaoferowaną łączną umowną ceną brutto otrzyma 100,00 pkt. Pozostałe oferty otrzymają punkty zgodnie z wyliczeniem wg wzoru:
najniższa łączna cena umowna brutto
C ----------------------------------------------x 100 pkt
łączna cena umowna brutto oferty badanej
Ocena w zakresie tego kryterium zostanie dokonana na podstawie wypełnionego formularza oferty cenowej i zaoferowanej łącznej ceny umownej brutto. Maksymalna liczba punktów, która może zostać przyznana Wykonawcy w ocenie ww. kryterium wynosi 100,00 pkt.
W wyniku przeprowadzonych działań matematycznych, w ww. kryterium, Zamawiający przyzna liczbę punktów w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.
10. Formularz oferty cenowej:
a) Na załączonym formularzu cenowo - ofertowym- Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego należy przedstawić łączną kwotę umowną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz kwoty umowne brutto za wykonanie Zadania i-VIII.
b) Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
c) Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
d) Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.
11. Informacje o formalnościach:
a) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich
Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.
b) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
c) W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego Zapytania a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
d) Jeżeli wykonawca nie złoży dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich wyjaśnienia, złożenia, uzupełnienia Wykonawcę w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
e) Wezwanie do złożenia dokumentów określonych w pkt 12 lit. b) c) nastąpi tylko raz.
f) Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.
12. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:
a) wypełniony i podpisany Formularz cenowo ofertowy - wg. załączonego wzoru
b) oświadczenie stanowiące Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.
c) jeżeli z przedstawionych dokumentów wynika, źe osoba, która podpisała ofertę nie jest uprawniona do reprezentacji Wykonawcy w obrocie gospodarczym, do oferty załączyć należy dokument pełnomocnictwa; w przypadku złożenia kopii pełnomocnictwa musi być ono potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub notariusza.
Brak elementów, o których mowa w pkt. 12 a) będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy jako
niezgodnej z opisem przedmiotu zamówienia.
13. Informacje dodatkowe.
a) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych;
b) Przed zawarciem umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące informacje:
- wartość netto
- imię, nazwisko oraz numer telefonu i adres e-mail do osoby wyznaczonej do kontaktu z Zamawiającym.
Kontakt:Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: Pani Agata Lepczyńska tel. 914256124 lub osoba zastępująca.
Kod CPV:79800000-2
Numer dokumentu:WUP.XVA.322.157.ALe.2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: