Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-04-19
Przedmiot ogłoszenia:Usługa naprawy stolarki okiennej
Organizator:KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KRAKOWIE
Adres: Mogilska 109, 31-571 Kraków
Województwo / powiat: małopolskie, pow. Kraków
Państwo: Polska
Telefon / fax:Telefon: 12 615 54 44, tel.: 696 051 493, tel.: 47 83 54 920
E-mail:
Strona www:https://platforma.eb2b.com.pl/auction/auction/preview-auction/id/251719
Opis:Usługa naprawy stolarki okiennej w niezbędnym do poprawnego działania zakresie
Opis postępowania:

Kraków, dnia 19.04.2021roku

ZAPYTANIE CENOWE AG.NE-Z-384/2021

pn. ,,Usługa naprawy stolarki okiennej w niezbędnym do poprawnego działania zakresie
w obiekcie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie"

Postępowanie jest prowadzone na podstawie Decyzji Nr 123/2020 z dn. 29.12.2020 roku Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie.

Informacje ogólne:

Oferty oraz wszelkie zapytania proszę składać do dnia 22.04.2021r do godz. 13.00.
za pośrednictwem platformy zakupowej na adres: https://malopolska-policja.eb2b.com.pl, zakładka ,,Postępowania" a ,,Lista postępowań otwartych".

W razie problemów ze złożeniem oferty proszę kontaktować się z działem HelpDesk EB2B - kontakt w stopce strony internetowej.

I. Ofertę należy sporządzić zgodnie z niniejszym zapytaniem.

Opis przedmiotu zamówienia:

Naprawa stolarki okiennej w siedmiu oknach PCV dwukwaterowych (tj. wymiana uszkodzonego okucia/części okucia, regulacja, konserwacja oraz wymiana uszkodzonego mechanizmu klamkowego), w niezbędnym do poprawnego działania zakresie w obiekcie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie przy Ul. Mogilskiej 109.

Lp.

Opis zakresu usługi dla poszczególnych okien

Pokój

Ilość skrzydeł

Cena brutto

1.

wymiana uszkodzonego okucia/części okucia, regulacja, konserwacja, wymiana uszkodzonego mechanizmu zamykania/otwierania oraz montaż/wymiana klamki.

103B

1

2.

serwis - regulacja, konserwacja

103B

1

3.

wymiana uszkodzonego okucia/części okucia, regulacja, konserwacja, wymiana uszkodzonego mechanizmu zamykania/otwierania oraz montaż/wymiana klamki.

115B

2

4.

serwis - regulacja, konserwacja

115B

2

5.

wymiana uszkodzonego okucia/części okucia, regulacja, konserwacja, wymiana uszkodzonego mechanizmu zamykania/otwierania oraz montaż/wymiana klamki.

116B

2

6.

serwis - regulacja, konserwacja

116B

2

7.

wymiana uszkodzonego okucia/części okucia, regulacja, konserwacja, wymiana uszkodzonego mechanizmu zamykania/otwierania oraz montaż/wymiana klamki.

117B

2

8.

serwis - regulacja, konserwacja

117B

2

9.

montaż dodatkowego mechanizmu do uchylania skrzydła (uchył górny).

117B

1

Suma

Wymiary okien 230cm x200cm, wymiary skrzydeł 191cm x109cm.

II. Warunki dotyczące oferty oraz realizacji zamówienia:

1. Zapłata za wykonanie naprawy systemu nastąpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury - przelewem na wskazane przez Wykonawcę konto.

2. Zamawiający zaleca wizję lokalną w celu określenia właściwych warunków wykonania usługi jak również zachowania określonych parametrów.

W sprawie wizji lokalnej (możliwość wejścia do obiektu/wydziału) należy kontaktować się

z osobami pod nw. numerami telefonów:

- tel.: 696 051 493 p. Kazimierz Izworski.

- tel.: 47 83 54 920 sierż. szt. Konrad Siwek.

-

3. Skorzystanie z formularza ofertowego Zamawiającego.

4. Rękojmia na wykonaną usługę: 18 miesięcy.

5. Osoba do kontaktu:

sierż. szt. Konrad Siwek tel.: 47 83 54 920 - Komenda Wojewódzka Policji

w Krakowie, 31-571 Kraków, Ul. Mogilska 109.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: do 21 roboczych od otrzymania zlecenia

MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Komenda Wojewódzkiej Policji w Krakowie przy Ul. Mogilskiej 109.

III. Kryteria badania, oceny i wyboru ofert:

Najniższa cena.

IV. Załączniki: wzór przedstawienia oferty

Grupa asortymentowa:
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platforma.eb2b.com.pl/auction/auction/preview-auction/id/251719
Etapy i terminy
Etap Runda Data rozpoczęcia Data zakończenia
1 składanie ofert 2021-04-19 14:30:00 2021-04-22 13:00:00
Termin składania:2021-04-22
Miejsce i termin realizacji:TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: do 21 roboczych od otrzymania zlecenia
MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Komenda Wojewódzkiej Policji w Krakowie przy Ul. Mogilskiej 109.
Wymagania:Warunki składania oferty w postępowaniu
Sposób składania ofert: Wartość
Rodzaj ceny: Cena brutto
Wymóg składania ofert: Wszystkie przedmioty postępowania
Termin związania ofertą: 0 dni
Forma składania ofert/wniosków: Elektronicznie
Oferent widzi ilość punktów: Tak
Oferenci widzą przyznane punkty uznaniowe: Tak
Domyślna waluta: PLN
Kontakt:KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KRAKOWIE
Mogilska 109
31-571 Kraków
Telefon: 12 615 54 44
JUSTYNA CISAK
justyna.cisak@malopolska.policja.gov.pl
Zamawiający: Wydział Inwestycji i Remontów
Osoba do kontaktu:

sierż. szt. Konrad Siwek tel.: 47 83 54 920 - Komenda Wojewódzka Policji

w Krakowie, 31-571 Kraków, ul. Mogilska 109.
Numer dokumentu:AG.NE-Z-384/2021
Źródło: Internet i własne
Załączniki: