Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 24728256 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2023-02-20
Przedmiot ogłoszenia:Usługa noclegu i wyżywienia
Organizator:Gmina Miejska Jarosław
Adres: Rynek 1, 37-500 Jarosław
Województwo / powiat: podkarpackie, pow. jarosławski
śląskie
Państwo: Polska
NIP:PL7922031550
Telefon / fax:16 6248711
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/147314
Opis:Usługa noclegu i wyżywienia dla 2 przedstawicieli Miasta Jarosławia biorących udział w spotkaniu sieci wymiany doświadczeń Empirie w dniach 1-2 marca 2023 r.
Powstaje w kontekście projektu
POPT.14.21.00-IZ-0001/19 - JarosLove z miłości do ludzi

Część 1
Usługa noclegu i wyżywienia dla 2 przedstawicieli Miasta

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi hotelarskie
Opis
Usługa noclegu i wyżywienia dla 2 przedstawicieli Miasta Jarosławia biorących udział w spotkaniu sieci wymiany doświadczeń Empirie w dniach 1-2 marca 2023 r.
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2023-02-28
Termin składania:2023-02-28
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
śląskie
Powiat
Zabrze
Gmina
Zabrze
Miejscowość
Zabrze
Harmonogram
Etap 1
Początek realizacji
2023-03-01
Koniec realizacji
2023-03-02
Czy występuje płatność częściowa
NIE
Wymagania:Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
1) Hotel powinien mieć minimum 2 *,
2) Hotel ma znajdować się w odległości maksymalnej do 2500 metrów od dworca głównego PKP w Zabrzu,
3) Osoby mają mieć zapewnione dwa śniadania w hotelu tj. w dniu dniach 1 i 2 marca 2023 r.
4) Osoby mają mieć zapewnione dwa pokoje jednoosobowe na jedną noc, klimatyzowane z łazienką i dostępem do bezpłatnego wi-fi.
Zamawiający wyznaczył następujące wymagania, które Wykonawca spełni przedstawiając właściwie sporządzoną Ofertę, zgodnie z instrukcją oraz załączy do oferty niżej wymienione dokumenty:
a) Oświadczenia zawarte w załączniku do oferty nr 1,
b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG) w zakresie koniecznym do wykonania zamówienia, dokument musi być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
c) zgoda na przetwarzanie danych osobowych (załącznik do oferty nr 2).
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2023-02-20
Data ostatniej zmiany
2023-02-20 14:49:27

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
100% cena
Kontakt:Osoby do kontaktu
Paweł Dernoga
tel.: 16 6248711
e-mail: pawel.dernoga@um.jaroslaw.pl
Kod CPV:55000000-0
Numer dokumentu:2023-42382-147314, ZP.271.9.33.2023
Źródło: Internet i własne
Załączniki: