Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2024-06-28
Przedmiot ogłoszenia:Usługa opracowania merytorycznego, opracowania graficznego i wydruku materiałów informacyjno-promocyjnych
Organizator:Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
Adres: Jagiellońska 13/15, 85-067 Bydgoszcz
Województwo / powiat: kujawsko-pomorskie, pow. Bydgoszcz
Państwo: Polska
Telefon / fax:Telefon: 52 585 33 00
E-mail:
Opis:Szanowni Państwo,
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy zamierza udzielić zamówienia publicznego na usługę opracowania merytorycznego, opracowania graficznego i wydruku materiałów informacyjno-promocyjnych dla kandydatów na uczestników studiów podyplomowych realizowanych na 3 kierunkach:
1 ,,EDUKACJA MEDYCZNA - nowoczesne metody molekularne w medycznych laboratoriach diagnostycznych (EM-NMM)"
2 ,,EDUKACJA MEDYCZNA - racjonalna antybiotykoterapia w kontroli zakażeń szpitalnych
(EM-RA)"
3 ,,EDUKACJA MEDYCZNA - zasady organizacji i realizacja zadań zespołów interdyscyplinarnych
w opiece medycznej (EM-ZO)",
w ramach projektu pn. ,,EDUKACJA MEDYCZNA pracowników ochrony zdrowia - INNOWACYJNE STUDIA PODYPLOMOWE realizowane przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy" finansowanego przez Agencję Badań Medycznych na podstawie Umowy nr 2023/ABM/06/00005/P/01.
Miejsce i termin składania ofert: Uczelnia zwraca się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji na temat wstępnej kalkulacji w celu oszacowania wartości zamówienia i przesłanie Formularza ceny szacunkowej (załącznik nr 2 do niniejszego zapytania)

do dnia 04.07.2024 r. godz. 15:00 w formie mailowej na adres dag@cm.umk.pl.
Termin składania:2024-07-04
Wymagania:Uzyskane informacje mają na celu określenie wartości szacunkowej zamówienia niezbędnej do określenia trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych i nie stanowią oferty w myśl art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2023 r. poz. 1610 ze zm.), jak również nie są ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz.U. z 2023 r. poz. 1605
z późn. zm.).
Źródło: Internet i własne
Załączniki: