Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2023-12-29
Przedmiot ogłoszenia:Usługa polegająca na promocji podczas rozgrywek Plus Ligi piłki siatkowej
Organizator:Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Adres: ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn
Województwo / powiat: warmińsko-mazurskie, pow. Olsztyn
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel: (89) 521 90 00 , fax: (89) 521 95 69
E-mail:
Opis:SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na promocji Województwa Warmińsko-
Mazurskiego podczas rozgrywek Plus Ligi piłki siatkowej mężczyzn w 2024 r.
W celu zbadania oferty rynkowej oraz ustalenia wartości zamówienia Urząd Marszałkowski
zwraca się z prośbą o informacje dotyczące
szacunkowych kosztów realizacji zamówienia szczegółowo opisanego w załączniku nr 1
(szczegółowy opis przedmiotu zamówienia).
Miejsce i termin składania ofert: Wycenę należy
do 04.01.2024 r.
przesłać
na
adres
mailowy:
a.hanczyc@warmia.mazury.pl
Termin składania:2024-01-04
Wymagania:UWAGA:
Wycena ma na celu ustalenie wartości szacunkowej zamówienia.
W przypadku, gdy szacowanie wartości zamówienia będzie podstawą do wyboru Wykonawcy
zamówienia, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą biorąc pod uwagę cenę.
Uwagi:Zgodnie z obowiązkiem nałożonym art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), poniżej przekazujemy
informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
1) Administratorem danych osobowych jest Województwo Warmińsko - Mazurskie / Urząd
Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562
Olsztyn (dalej: Administrator).
2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod
adresem email: iod@warmia.mazury.pl.
3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu wyboru wykonawcy na usługę promocyjną.
4) Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a. i e. RODO.
5) Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.
6) Ma Pan/Pani prawo do przenoszenia swoich danych.
7) Dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody.
8) W każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak
również prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
9) Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie
danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Kontakt:w
terminie
Ewentualne pytania proszę kierować na adres mailowy: a.hanczyc@warmia.mazury.pl.
Numer dokumentu:TS-III.0632.1.2024
Źródło: Internet i własne
Załączniki: