Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2023-08-10
Przedmiot ogłoszenia:Usługa przeglądu agregatów kogeneracyjnych
Organizator:Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu
Adres: ul. 11 Listopada 2, 42-400 Zawiercie
Województwo / powiat: śląskie, pow. zawierciański
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (32) 67 220 17; wew. 29
E-mail:
Opis:SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SWZ)
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Przeglqd 2 sztuk agregatów kogeneracyjnych HORUS HE-KEC-250/325-MG250-B w zakresie P3, PI, P2.
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień w RPWiK Sp. z o.o. w Zawierciu.o
5. Opis przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądu 2 sztuk agregatów kogeneracyjnych HORUS HE-KEC-250/325-MG250-B w zakresie P3, PI, P2. 2)Przedmiot zamówienia obejmuje:
a) Przegląd P3 - przeprowadzony do 10 dni od momentu przesłania zamówienia i obejmuje:
1. Wymiana oleju 2 x 150 I - Shell Mysella S5 S40 lub Mobil Pegasus 610
2. Wymiana filtrów oleju
3. Przeprowadzenie analizy oleju z obydwu agregatów (analiza zgodna z DTR silnika MAN w załączniku do SIWZ). Wyniki analiz należy dostarczyć zamawiającemu w terminie do 30 dni od daty zakończenia przeglądu.
4. Oględziny zewnętrzne
5. Kontrola i regulacja układu sterowania
6. Kontrola poprawności sekwencji rozruchu agregatu - kontrola rozruchu silnika
7. Kontrola połączeń śrubowych
8. Kontrola instalacji elektrycznej i połączeń elektrycznych
9. Kontrola nastaw i parametrów agregatu
10. Wymiana świec zapłonowych - Denso
11. Kontrola poziomu płynów eksploatacyjnych
12. Kontrola szczelności połączeń instalacji gazowej
13. Kontrola zabezpieczeń agregatu
14. Diagnostyka i regulacja układu zapłonowego
15. Sprawdzenie i analiza historii zdarzeń zapisanej w pamięci sterownika głównego
16. Kontrola elementu odpowietrzania skrzyni korbowej
17. Wymiana filtrów gazu
18. Kontrola czujników pick-up
19. Wymiana uszczelek pod pokrywą głowic
20. Kontrola emisji i jakości spalin oraz współczynnika nadmiaru powietrza
21. Ustawienie luzów zaworowych
22. Pomiar ciśnienia sprężania na każdym cylindrze
23. Kontrola regulatorów napięcia
24. Wymiana filtrów powietrza
25. Kontrola regulatorów zerowego ciśnienia gazu
26. Kontrola płynu chłodniczego (za pomocą glikometru) i ciśnienia instalacji chłodzącej
27. Kontrola przewodu dolotowego - kontrola ścieżki gazowej
28. Kontrola zaworów elektromagnetycznych gazu
29. Kontrola akumulatorów i wentylatorów
30. Kontrola połączeń elektrycznych
31. Kontrola działania szafy HE-IS-A-1
32. Kontrola działania pompy wody w silniku
33. Test wyłączników awaryjnych silników
34. Kontrola termostatów
35. Czyszczenie mieszalników gaz-powietrze
36. Kontrola napięcia
37. Kontrola detektora gazu
38. Kontrola separatora oleju
39. Czyszczenie wymienników spalin
40. Kontrola odpowietrzników na układzie chłodzenia
41. Sprawdzenie poprawności działania zaworów trójdrożnych
42. Sprawdzenie poprawności działania układu przewietrzania komory silnika
43. Usunięcie istniejących wycieków i nieszczelności
44. Diagnostyka komór spalania za pomocą wideoskopu lub boroskopu
45. Odbiór wszystkich odpadów wytworzonych w wyniku przeprowadzonych przeglądów oraz pozostawienie po sobie porządku w kontenerach z agregatami i wokół nich.
b) Przeglqd PI - przegląd przeprowadzony do 10 dni od momentu przesłania zamówienia. Dokonany zostanie po przepracowanych ok. 1000 młh licząc od momentu dokonania przeglądu P3 i obejmuje:
1. Wymiana oleju 2 x 150 I - Shell Mysella S5 S40 lub Mobil Pegasus 610
2. Wymiana filtrów oleju
3
3. Przeprowadzenie analizy oleju z obydwu agregatów (analiza godna z DTR silnika MAN w załączniku do SIWZ). Wyniki analiz należy dostarczyć zamawiającemu w terminie do 30 dni od daty zakończenia przeglądu.
4. Oględziny zewnętrzne
5. Kontrola i regulacja układu sterowania
6. Kontrola poprawności sekwencji rozruchu agregatu- kontrola rozruchu silnika
7. Kontrola połączeń śrubowych
8. Kontrola instalacji elektrycznej i połączeń elektrycznych
9. Kontrola nastaw i parametrów agregatu
10. Kontrola poziomu płynów eksploatacyjnych
11. Uzupełnienie poziomu płynów eksploatacyjnych
12. Wymiana świec zapłonowych - Denso
13. Kontrola szczelności połączeń instalacji gazowej
14. Kontrola zabezpieczeń agregatu
15. Diagnostyka i regulacja układu zapłonowego
16. Sprawdzenie i analiza historii zdarzeń zapisanej w pamięci sterownika głównego
17. Kontrola elementu odpowietrzania skrzyni korbowej
18. Wymiana filtrów gazu
19. Kontrola poziomu płynu chłodniczego i ciśnienia instalacji chłodzącej
20. Kontrola płynu chłodniczego (za pomocą glikometru)
21. Kontrola przewodu dolotowego - kontrola ścieżki gazowej
22. Kontrola zaworu elektromagnetycznego gazu
23. Kontrola akumulatorów i wentylatorów
24. Kontrola wymienników spalin
25. Sprawdzenie poprawności działania zaworów trójdrożnych.
26. Sprawdzenie poprawności działania układu przewietrzania komory silnika
27. Usunięcie istniejących wycieków i nieszczelności
28. Diagnostyka komór spalania za pomocą wideoskopu lub boroskopu
29. Odbiór wszystkich odpadów wytworzonych w wyniku przeprowadzonych przeglądów oraz pozostawienie po sobie porządku w kontenerach z agregatami i wokół nich
30. Pomiar ciśnienia sprężania na każdym cylindrze
c) Przegląd P2 - przeprowadzony do 10 dni od momentu przesłania zamówienia. Przeprowadzony zostanie po przepracowanych ok. 1000 młh licząc od momentu dokonania przeglądu PI i obejmuje:
1. Wymiana oleju 2x 150 I - Shell Mysella S5 S40 lub Mobil Pegasus 610
2. Wymiana filtrów oleju
3. Przeprowadzenie analizy oleju obydwu agregatów (analiza godna z DTR silnika MAN w załączniku do SWZ). Wyniki analiz należy dostarczyć zamawiającemu w terminie do 30 dni od daty zakończenia przeglądu.
4. Oględziny zewnętrzne
5. Kontrola i regulacja układu sterowania
6. Kontrola poprawności sekwencji rozruchu agregatu- kontrola rozruchu silnika
7. Kontrola połączeń śrubowych
8. Kontrola instalacji elektrycznej i połączeń elektrycznych
9. Kontrola nastaw i parametrów agregatu
10. Wymiana świec zapłonowych - Dcnso
11. Kontrola poziomu płynów eksploatacyjnych
12. Kontrola szczelności połączeń instalacji gazowej
13. Kontrola zabezpieczeń agregatu
14. Diagnostyka i regulacja układu zapłonowego
15. Sprawdzenie i analiza historii zdarzeń zapisanej w pamięci sterownika głównego
16. Kontrola elementu odpowietrzania skrzyni korbowej
17. Wymiana filtrów gazu
18. Kontrola czujników pick-up
19. Wymiana uszczelek pod pokrywą głowicy
20. Kontrola emisji i jakości spalin oraz współczynnika nadmiaru powietrza
21. Ustawienie luzów zaworowych
22. Pomiar ciśnienia sprężania na każdym cylindrze
23. Kontrola regulatorów napięcia
24. Wymiana filtrów powietrza
25. Kontrola separatora oleju
26. Kontrola regulatorów zerowego ciśnienia gazu
27. Kontrola ciśnienia instalacji chłodzącej
28. Kontrola płynu chłodniczego (za pomocą glikometru)
29. Kontrola przewodu dolotowego - kontrola ścieżki gazowej
30. Kontrola zaworu elektromagnetycznego gazu
31. Kontrola akumulatorów, wentylatorów i termostatów
32. Kontrola działania szafy HE-IS-A-1
33. Kontrola działania pomp wody w silniku
34. Test wyłgczników awaryjnych silników
35. Kontrola mieszalników gaz-powietrze
36. Kontrola napięcia
37. Kontrola wymienników spalin
38. Sprawdzenie poprawności działania zaworów trójdrożnych.
39. Sprawdzenie poprawności działania układu przewietrzania komory silnika
40. Usunięcie istniejgcych wycieków i nieszczelności
41. Diagnostyka komór spalania za pomocą wideoskopu lub boroskopu
42. Odbiór wszystkich odpadów wytworzonych w wyniku przeprowadzonych przeglgdów
5
oraz pozostawienie po sobie porzqdku w kontenerach z agregatami i wokół nich
3) Rozpoczęcie każdego z przeglądów nastąpi w przedziale godzinowym 08:00-12:00 w dni robocze w obecności przedstawiciela Zamawiającego.
4) Odbiór każdego agregatu po każdorazowym przeglądzie połączony z rozruchem w obecności przedstawiciela Zamawiającego, następuje w dzień roboczy w godz.ch 08:00-12:00.
5) Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest udzielić gwarancji na wykonane prace serwisowe, użyte części zamienne i materiały na co najmniej 1000 godzin pracy każdego z agregatów po każdym z przeglądów.
6) Części zamienne i materiały użyte przy wykonaniu przedmiotu zamówienia muszą być fabrycznie nowe i zalecane przez dostawcę agregatów.
7)Wykonawca zobowiązany będzie do monitorowania pracy agregatów on-line 24h/dobę i na każdorazowe zgłoszenie Zamawiającego usunie lub pomoże usunąć lub pomoże zdiagnozować usterkę. Zamawiający udostępni kody dostępu i potrzebne adresy, a Wykonawca przekaże numer lub numery kontaktowe do właściwego działu lub osoby.
Miejsce i termin składania ofert: 12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
1) Oferty można składać do dnia 17.08.2023 r. do godz. 09:00.
Otwarcie ofert:2) Postępowanie zakończone jest aukcją elektroniczną, która odbędzie się w dniu 17.08.2022 r. o godz. 09:00.
Termin składania:2023-08-17
Miejsce i termin realizacji:4. Termin wykonania zamówienia:
1) Przegląd P3 - przeprowadzony do 10 dni od daty przesłania zamówienia.
2) Przegląd PI - przeprowadzony zostanie po przepracowanych ok. 1000 młh licząc od momentu dokonania przeglądu P3 - do 10 dni od daty przesłania zamówienia.
3) Przegląd P2 - przeprowadzony zostanie po przepracowanych ok. 1000 młh licząc od momentu dokonania przeglądu PI - do 10 dni od daty przesłania zamówienia.
Termin realizacji poszczególnych przeglądów: do 10 dni od doty przesłania zamówienia 9) Termin płatności faktur - 45 dni (dotyczy każdego z przeglądów).
10)Miejsce wykonania usługi: Oczyszczalnia Ścieków w Zawierciu, 42-400 Zawiercie, Ul. Włodowska 21.
Wadium:nie jest wymagane
Wymagania:2. Tryb udzielenia zamówienia.
1) Przetarg nieograniczony, przeprowadzony w formie elektronicznej z zastosowaniem platformy aukcyjnej PROe.biz zakończony aukcją.
2) Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień w RPWiK Sp. z o.o. w Zawierciu (dostępny na stronie internetowej www.rpwikzawiercie.pl).
3) Szczegółowy opis przebiegu postępowania zawiera zaproszenie.
3. Oferty częściowe:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
11) Podstawą do wystawienia faktur VAT będą obustronnie podpisane protokoły odbioru robót po każdym wykonanym przeglądzie (załącznik nr 2, załqcznik nr 3, załącznik nr 4).
6. Dokumenty potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania:
Nie dotyczy.
7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
Nie dotyczy.
8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
Nie dotyczy.
9. Podwykonawcy.
Nie dotyczy.
10. Zamawiający wykluczy z postępowania:
1) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,
2) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
3) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
6
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiqgnięcia korzyści majątkowych,
4) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi majątkowemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
5) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
6) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi majątkowemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
7) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
8) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
9) wykonawców, którzy:
a) nie posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) nie posiadają niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz nie dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub nie przedstawią pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
c) nie znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
10) wykonawców, którzy bezpośrednio wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności,
11) wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
12) wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków, pomimo wezwania ich do uzupełnienia dokumentów żądanych z specyfikacji warunków zamówienia,
7
13 ) wykonawców, którzy nie wnieśli wadium (w przypadku konieczności jego wniesienia), w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą,
14)wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej,
15) z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może również wykluczyć wykonawców:
a) z którymi zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia lub odstąpił od umowy w sprawie zamówienia, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy lub odstąpienie od umowy nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania,
b) którzy w okresie ostatnich 12 miesięcy przed wszczęciem postępowania, realizując zamówienia dla RPWiK Sp. z o.o. nie uzyskali pozytywnej oceny,
c) którzy po wyborze ich oferty, jako oferty najkorzystniejszej, odmówili zawarcia umowy z zamawiającym, jeżeli odmowa zawarcia umowy nastąpiła w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania,
d) którzy nie wykonali w terminie bądź nienależycie wykonali zamówienie realizowane dla RPWiK Sp. z o.o. w Zawierciu, jeśli zdarzenie to miało miejsce w okresie 3 lat od tego faktu i zostało potwierdzone nałożeniem kar umownych wynikających z umowy.
11. Opis sposobu przygotowania ofert:
1) Oferty składa się w formie elektronicznej wypełniając odpowiednie pola w formularzu platformy elektronicznej lub wpisując dane do pól w formularzu i dodając tylko wymagane warunkami SWZ załączniki.
2) Dodatkowe załączniki dodane przez Uczestników, niestanowiące wymaganych SWZ dokumentów, nie będą rozpatrywane pod kątem badania oferty.
3) Szczegółowy przebieg rund postępowania zawiera Zaproszenie.
4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu przeprowadzenia aukcji lub do rezygnacji z aukcji. O decyzjach Zamawiającego Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu zostaną poinformowani drogą elektroniczną (poprzez e-mail).
13. Oświadczenia lub dokumenty jakie majq dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu.
1) Wykonawca, przed zakończeniem rundy wstępnej, zobowiązany jest wypełnić oświadczenie (tekst oświadczenia dostępny na platformie aukcyjnej, pole "Kryteria zmienne"):
a) o spełnieniu obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób, od których uzyskał dane osobowe w celu ubiegania się o zamówienie,
b) potwierdzenie czy podmiot jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, z podaniem stawki Vat,
c) o niepodleganiu wykluczeniu,
d)oświadczenie o zapoznaniu się z zapisami SWZ i wzorem umowy oraz o przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do żgdania od Wykonawcy na każdym etapie realizacji zamówienia, dokumentów potwierdzających niepodleganie wykluczeniu z powodu okoliczności, o których mowa w pkt. 10.
14. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:
1) Wszelka korespondencja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w formie elektronicznej, poprzez e-mail.
15. Wadium:
Zamawiający nie wymaga wpłacenia wadium.
16. Termin związania ofertą:
30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
17. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty wraz z podaniem ich znaczenia:
Wygrywa oferta z najniższą kwotą netto.
18. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:
Zamawiający nie wymaga wpłacenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
19. Umowa / zamówienie:
Wzór umowy zawiera załącznik nr 5.
20. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie.
Uwagi:21. Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, Zamawiający informuje, że:
a) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu, 42-400 Zawiercie, ul. 11 Listopada 2; tel. (32) 67 220 17; www.rpwikzawiercie.pl,
b) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będq na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia na przegląd 2 sztuk agregatów kogeneracyjnych HORUS HE-KEC-250/325-MG250-B w zakresie P3, PI, P2,
c) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będq osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania,
d) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
e) w odniesieniu do Pana/Pani danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO,
f) posiada Pan/Pani:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pana/Pani danych osobowych,
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO.
22. Oświadczenie Wykonawcy (dane osobowe osób trzecich).
Wykonawca zobowiązany jest wypełnić oświadczenie o spełnieniu obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób, od których uzyskał dane osobowe w celu ubiegania się o zamówienie (tekst oświadczenia dostępny na platformie aukcyjnej).
Kontakt:2) Osoba do kontaktu: Dagmara Jach-Żelazkiewicz;
e-mail: dagmara.jach.zelazkiewicz@rpwikzawiercie.pl; tel. (32) 67 220 17; wew. 29
Źródło: Internet i własne
Załączniki: