Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 22528869 archiwalne TYLKO U NAS zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-01-07
Przedmiot ogłoszenia:Usługa transportowa dla seniorów
Organizator:Ośrodek Pomocy Społecznej we Władysławowie
Adres: Hallera 19, 84-120 Władysławowo
Województwo / powiat: pomorskie, pow. pucki
Państwo: Polska
Strona www:https://platformazakupowa.pl/transakcja/560020
Opis:SŚ.271.1. U.2021 Usługa transportowa dla seniorów z Klubu Seniora we Władysławowie
Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 usługa transportowa o wyjazd i powrót - Wejherowo, Filharmonia - ok. 62 km, w m-cu lutym, o wyjazd i powrót - zamek w Malborku - ok. 244 km, w m-cu kwietniu, o wyjazd i powrót - Gdańsk - ok. 120 km, w m-cu czerwcu, o wyjazd i powrót - Wejherowo, Pałac - ok. 62 km, w m-cu sierpniu, o wyjazd i powrót - Hel - ok 80 km, październiku, o wyjazd i powrót - Gdańsk - ok 120 km, w m-cu grudniu.
Zalacznik nr 2 - for [...].doc
1 usługa 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR -
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/560020
Składania : 17-01-2022 10:00:00
Otwarcia : 17-01-2022 10:15:00
Formularz do bezpośredniego złożenia oferty:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/560020
Termin składania:2022-01-17
Wymagania:Wymagania i specyfikacja
Szanowni Państwo,
informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.
Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.
Zamawiający zastrzega , że na każdym etapie postępowania może je unieważnić, a w szczególności gdy:
1) nie złożono żadnej oferty spełniającej wymagania udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 4;
2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
W przypadku pytań:
- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"
- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00.
tel. 22 101 02 02
e-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.
Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.
Komunikaty
Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów
Wyślij wiadomość do zamawiającego
Kryteria i warunki formalne
Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty (Zamawiający wymaga załączenia pliku) 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
2 Warunki płatności - Przelew 7 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
Załącznik nr 3 - wzó [...].pdf
3 Termin realizacji - 2022 rok
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym ubezpieczenie autokaru i pasażerów. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
Uwagi:Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.
Kontakt:Zamówienia Publiczne
Ośrodek Pomocy Społecznej we Władysławowie
Hallera 19
84-120 Władysławowo
Kontakt: Za pośrednictwem platformy Opennexus
Numer dokumentu:ID 560020
Źródło: Internet i własne - Opennexus
Załączniki: