Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 26064635 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2023-10-26
Przedmiot ogłoszenia:Usługa wstępu do obiektów sportowych
Organizator:Polski Komitet Paralimpijski
Adres: Konwiktorska 9 lok. 2, 00-216 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
opolskie, pow. Opole
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: +48 22 824 08 72
E-mail:
Opis:Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa wstępu do obiektów sportowych dla uczestników sekcji sportowych dla osób z niepełnosprawnościami. W zajęciach sekcji uczestniczyć będzie średnio 10 uczestników wraz z obsługą 2 trenerów oraz 2 wolontariuszy. Sekcje organizowane są w ramach projektu pt. ,,Bądź AKTYWNY! 2023", realizowanego w ramach umowy podpisanej pomiędzy Polskim Komitetem Paralimpijskim a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie: od 06.11.2023 r. do 15.03.2024 r.

w poniższych lokalizacjach:

OPOLE II- sekcja ogólnorozwojowa

oczekujemy zapewnienia dostępu do: hali sportowej, siłowni, zadaszonej bieżni, sali gimnastycznej i sali fitness,

na liczbę średnio: 200 godzin łącznie, zajęcia odbywać się będą średnio 2-3 godz. dziennie, śr. 3-5 razy tygodniowo.
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce, termin i sposób złożenia informacji cenowej:

Informację cenową należy złożyć w wersji elektronicznej na adres e-mail: a.wawer@paralympic.org.pl do dnia: 03.11.2023 r. do godz.: 23:59.
Termin składania:2023-11-03
Miejsce i termin realizacji:W opisie
Wymagania:Cena podana w informacji powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

Postanowienia końcowe

Niniejsze rozeznanie rynku nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018. Poz. 1025) oraz nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Niniejsze rozeznanie nie kreuje po stornie Zamawiającego zobowiązania do zawarcia umowy.

Niniejsze rozeznanie cenowe nie zobowiązuje Polskiego Komitetu Paralimpijskiego do żadnego określonego działania, w tym do akceptacji informacji cenowej w całości lub w jej części, bez względu na jej zawartość cenową i nie zobowiązuje do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia. Polskiego Komitetu Paralimpijskiego nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem informacji cenowej.
Uwagi:Informacje na temat przetwarzania przez Zamawiającego danych osobowych zawartych w informacji cenowej Wykonawcy

Administratorem danych osobowych jest Polski Komitet Paralimpijski z siedzibą w Warszawie (00-216) przy ul. Konwiktorskiej 9 lok. 2. tel.: +48 22 824 08 72, fax.: +48 22 824 08 71, e-mail: biuro@paralympic.org.pl.
Przetwarzanie danych osobowych odbędzie się w celach:

wyboru Wykonawcy spośród nadesłanych informacji;
zawarcia, wykonywania i zakończenia umowy z Wykonawcą (w przypadku wyboru oferty);
realizacji obowiązków wynikających z przepisów o podatkach i rachunkowości tzn. rozliczenia finansowego i podatkowego;
ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami;
kontaktowania się z Wykonawcą i jego pracownikami w sprawie oferty i realizacji umowy.

Osobom fizycznym przysługuje prawo do dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu przez Polski Komitet Paralimpijski danych osobowych zawartych w ofercie Wykonawcy, znajdują się na stronie internetowej: https://paralympic.org.pl/projekty/projekt-pfron/ w zakładce: ,,Informacje RODO"
Kontakt:Osoba uprawniona do kontaktu z potencjalnymi Wykonawcami

Osobą uprawnioną do kontaktów w sprawie niniejszego rozeznania jest Wawer Anna:

e-mail: a.wawer@paralympic.org.pl
Kod CPV:45212140-9
Numer dokumentu:25/2023
Źródło: Internet i własne
Załączniki: