Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 26444730 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2024-01-04
Przedmiot ogłoszenia:Usługa wynajmu sali szkoleniowej
Organizator:Fundacja Sustinae
Adres: ul. Szlak 65, 31-153 Kraków
Województwo / powiat: małopolskie, pow. Kraków
Państwo: Polska
E-mail:
Opis:Przedmiotem zamówienia jest przedstawienie oferty na wynajem sali szkoleniowej w
celu przeprowadzenia szkolenia kompetencyjnego dla Uczestników Projektu.
?
Sala szkoleniowa musi spełniać następujące wymagania:
a) sala szkoleniowa znajdująca się w budynku, który jest przystosowany do potrzeb
osób z niepełnosprawnościami (zgodnie z art. 6 pkt 1 Ustawy z dnia 19 lipca 2019
roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, tekst
jednolity Dz.U. z 2022 roku, poz. 2240),
b) budynek, w którym mieści się sala szkoleniowa powinien być dobrze
skomunikowany z pełną dostępnością komunikacji miejskiej,
c) miejsce szkolenia: Rzeszów (centrum),
d) planowana liczba godzin najmu: 80 godzin zegarowych,
e) dostępność sali do wynajmu w okresie pomiędzy 15.01.2024 r., a 31.01.2024 r.,
f) sala szkoleniowa pozwalająca na przeprowadzenie szkolenia dla grupy 2-3 osób,
g) planowana liczba godzin szkolenia dziennie: dni robocze od poniedziałku do piątku
w przedziale 6h-8h dziennie z możliwością uwzględnienia sobót,
h) zapewniająca odpowiedni sprzęt techniczny (komputery, flipchart, rzutnik oraz
sprzęt umożliwiający przeprowadzenie każdego rodzaju szkolenie) lub dostęp do
oprogramowania/aplikacji umożliwiających prowadzenie szkolenia w sposób
stacjonarny lub zdalny, zgodnie z art. 6 pkt. 3 oraz art. 7 Ustawy z dnia 19 lipca
2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tekst
jednolity Dz.U. z 2022 roku, poz. 2240),
i) parametry sali, które umożliwiają organizację cateringu na czas trwania szkolenia.
Miejsce i termin składania ofert: ?
Ofertę
prosimy
przesyłać
w
korespondencji
e-mail
na
adres:
joanna.malinowska@fundacjasustinae.org w formie skanu lub dostarczenie osobiście do
biura Fundacji Sustinae przy Ul. Szlak 65 w Krakowie, pokój 302.
?
Termin złożenia oferty: do dnia 11.01.2024 r., do godz. 24:00.
Termin składania:2024-01-11
Wymagania:Kryteria oceny ofert i wyboru Wykonawcy
?
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru oferty
spośród Wykonawców spełniających warunki określone w pkt. 2 w oparciu o kryteria:
cena.
Numer dokumentu:01/01/2024/W-ON1_3/S/PDK
Źródło: Internet i własne
Załączniki: