Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-01-26
Przedmiot ogłoszenia:Usługa zorganizowania i przeprowadzenia cyklu 8 szkoleń
Organizator:Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
Adres: Mickiewicza 41, 71-001 Szczecin
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. Szczecin
Państwo: Polska
Telefon / fax:91 425 61 00
E-mail:
Opis:Usługa zorganizowania i przeprowadzenia cyklu 8 szkoleń dla 160 osób.
Tematyka szkoleń:

W ramach PO WER 2014-2020:

Kwalifikowalność wydatków oraz księgowość w projektach współfinansowanych ze środków EFS - 2 szkolenia - dwudniowe;
Przygotowanie wniosku o płatność z wykorzystaniem systemu SL2014 - 1 szkolenie.

W ramach RPO WZ 2014-2020:

Kwalifikowalność wydatków oraz księgowość w projektach współfinansowanych ze środków EFS - 2 szkolenia - dwudniowe.
Przygotowanie wniosku o płatność z wykorzystaniem systemu SL2014 - 3 szkolenia.
Szczegółowy zakres usługi w załączeniu.
Miejsce i termin składania ofert: Kalkulację cenową prosimy przesyłać na adres mailowy: przetargi@wup.pl w terminie do dnia 1 lutego 2018 r.
Termin składania:2018-02-01
Wymagania:Kalkulacja powinna zawierać:

łączny koszt brutto oraz netto wykonania całego przedmiotu zamówienia;
koszt jednostkowy za jednego uczestnika z jednoczesnym uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.

Pragniemy zaznaczyć, iż rozeznanie cenowe stanowi element analizy rynku i nie jest zamówieniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a otrzymana od Państwa wycena nie powoduje żadnych zobowiązań.

Jednakże Państwa kalkulacja stanowi istotnym element wpływający na czynności przygotowawcze przedmiotowego postępowania, dlatego też zachęcamy do złożenia kalkulacji, co pozwoli na planowe udzielenie zamówienia.
Numer dokumentu:WUP.XVA.322.15.MKar.2018
Źródło: Internet i własne
Załączniki: