Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 26436460 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2024-01-03
Przedmiot ogłoszenia:Usługa zutylizowania gazu
Organizator:Komenda Portu Wojennego Gdynia
Adres: rondo Bitwy pod Oliwą 1, 81-103 Gdynia
Województwo / powiat: pomorskie, pow. Gdynia
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 261262285
E-mail:
Strona www:https://portal.smartpzp.pl/kpwg/public/postepowanie?postepowanie=59644875
Opis:Usługa zutylizowania 116,5 kg gazu HALON 1301 z 9 butli stalowych z ORP ,,Mamry"
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Usługa zutylizowania 116,5 kg gazu HALON 1301 z 9 butli stalowych z ORP ,,Mamry".
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/kpwg/public/postepowanie?postepowanie=59644875

TERMIN SKŁADANIA ofert
09-01-2024 11:00:00
Otwarcie ofert:Termin otwarcia ofert 09-01-2024 11:00:00
Termin składania:2024-01-09
Wymagania:Warunki udziału

1.1
Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

1.2
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

1.3
Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

1.4
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Uwagi:Kryteria oceny ofert

1.1
Cena

Waga %:
100.00
Cena
Kontakt:Komenda Portu Wojennego Gdynia
rondo Bitwy pod Oliwą 1
81-103 Gdynia
tel. 261262285
e-mail: kpw.gdynia.kj@ron.mil.pl
Numer dokumentu:1/P/STO/2024
Źródło: Internet i własne
Załączniki: