Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2023-08-31
Przedmiot ogłoszenia:Usługi dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji
Organizator:Areszt Śledczy w Grójcu
Adres: ul. Armii Krajowej 21, 05-600 Grójec
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. grójecki
Państwo: Polska
Strona www:https://platformazakupowa.pl/transakcja/810879
Opis:DKW.2233.400.2023 Usługi dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji wszystkich budynków Aresztu Śledczego w Grójcu, Oddziału Zewnętrznego w Stawiszynie Aresztu Śledczego w Grójcu oraz wszystkich samochodów Zleceniodawcy w systemie monitoringu
Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 I kwartał + 3 Usługi doraźnej dezynfekcji, deratyzacji, dezynsekcji na zgłoszenie Zamawiającego 1.1 Usługa deratyzacji będzie realizowana w miesiącu wrzesień - I kwartał. 1.2. Usługa doraźnej dezynfekcji na zgłoszenie: Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzania doraźnej dezynfekcji pomieszczeń wraz z wszelkimi znajdującymi się tam przedmiotami oraz kojca dla psa na zgłoszenie Zamawiającego. 1.3. Usługa doraźnej dezynsekcji na zgłoszenie: Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzania doraźnej dezynsekcji pomieszczeń wraz z wszelkimi znajdującymi się tam przedmiotami oraz kojca dla psa na zgłoszenie Zamawiającego. 1.4. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzania doraźnej deratyzacji na zgłoszenie Zamawiającego. 1.5. Monitoring czterech samochodów Zleceniodawcy. 1 usługa 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLN - (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
2 II kwartał + 3 Usługi doraźnej dezynfekcji, deratyzacji, dezynsekcji na zgłoszenie Zamawiającego 2.1 Usługa deratyzacji będzie realizowana w miesiącu grudzień - II kwartał. 2.2. Usługa doraźnej dezynfekcji na zgłoszenie: Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzania doraźnej dezynfekcji pomieszczeń wraz z wszelkimi znajdującymi się tam przedmiotami oraz kojca dla psa na zgłoszenie Zamawiającego. 2.3. Usługa doraźnej dezynsekcji na zgłoszenie: Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzania doraźnej dezynsekcji pomieszczeń wraz z wszelkimi znajdującymi się tam przedmiotami oraz kojca dla psa na zgłoszenie Zamawiającego. 2.4. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzania doraźnej deratyzacji na zgłoszenie Zamawiającego. 2.5. Monitoring czterech samochodów Zleceniodawcy. 1 usługa 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLN - (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
3 III kwartał + 3 Usługi doraźnej dezynfekcji, deratyzacji, dezynsekcji na zgłoszenie Zamawiającego 3. 1. Usługa deratyzacji będzie realizowana w miesiącu marzec - III kwartał. 3.2. Usługa doraźnej dezynfekcji na zgłoszenie: Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzania doraźnej dezynfekcji pomieszczeń wraz z wszelkimi znajdującymi się tam przedmiotami oraz kojca dla psa na zgłoszenie Zamawiającego. 3.3. Usługa doraźnej dezynsekcji na zgłoszenie: Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzania doraźnej dezynsekcji pomieszczeń wraz z wszelkimi znajdującymi się tam przedmiotami oraz kojca dla psa na zgłoszenie Zamawiającego. 3.4. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzania doraźnej deratyzacji na zgłoszenie Zamawiającego. 3.5. Monitoring czterech samochodów Zleceniodawcy. 1 usługa 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLN - (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
4 IV kwartał + 3 Usługi doraźnej dezynfekcji, deratyzacji, dezynsekcji na zgłoszenie Zamawiającego 4. 1. Usługa deratyzacji będzie realizowana w miesiącu czerwiec - IV kwartał. 4.2. Usługa doraźnej dezynfekcji na zgłoszenie: Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzania doraźnej dezynfekcji pomieszczeń wraz z wszelkimi znajdującymi się tam przedmiotami oraz kojca dla psa na zgłoszenie Zamawiającego. 4.3. Usługa doraźnej dezynsekcji na zgłoszenie: Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzania doraźnej dezynsekcji pomieszczeń wraz z wszelkimi znajdującymi się tam przedmiotami oraz kojca dla psa na zgłoszenie Zamawiającego. 4.4. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzania doraźnej deratyzacji na zgłoszenie Zamawiającego. 4.5. Monitoring czterech samochodów Zleceniodawcy. 1 usługa 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLN - (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
5 Dodatkowa interwencja 1. Usługa dodatkowej dezynfekcji. 2. Usługa dodatkowej deratyzacji. 3. Usługa dodatkowej dezynsekcji. 1 usługa 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLN - (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/810879
Składania : 04-09-2023 08:30:00
Otwarcia : 04-09-2023 08:35:00
Termin składania:2023-09-04
Wymagania:Wymagania i specyfikacja
Szanowni Państwo,
informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.
Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.
W przypadku pytań:
- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" .
- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00.
tel. 22 101 02 02
e-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.
1. Określenie przedmiotu zamówienia - świadczenie usług dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji wszystkich budynków Aresztu Śledczego w Grójcu o powierzchni użytkowej 2683,08 m2 , kojca dla psa, wszystkich budynków Oddziału Zewnętrznego w Stawiszynie Aresztu Śledczego w Grójcu o powierzchni użytkowej 3707,15 m2 oraz czterech samochodów Zleceniodawcy w systemie monitoringu, środkami własnymi zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez Zleceniodawcę. W skład usługi wchodzić będą czynności wykonywane okresowo oraz podejmowane na zgłoszenie Zamawiającego.
1.1. dezynfekcja (odkażanie): zwalczanie drobnoustrojów i ich form przetrwalnikowych środkami chemicznymi, mechanicznymi i biologicznymi w celu przeciwdziałania zakażeniom
1.2. dezynsekcja: zwalczanie środkami chemicznymi, mechanicznymi i biologicznymi wszelkiego rodzaju insektów takich jak: bezpośrednie pasożyty człowieka (pluskwa domowa, pchła ludzka itd.), owady wlatujące do pomieszczeń (np. muchy, komary, meszki, osy, szerszenie, pszczoły itd.), owady żywiące się resztkami pokarmowymi (np. prusaki, karaluchy, mrówki, karaczany itp.), owady żywiące się materią organiczną (np. mole, szubaki, mrzyki, mkliki itp.), owady, których larwy drążą drewno oraz inne szkodniki sanitarne, pasożytnicze i magazynowe.
1.3. deratyzacja (odszczurzanie): zwalczanie wszelkich gryzoni, w szczególności takich jak: mysz, szczur.
2. Wraz z ofertą należy przedłożyć:
1.2 Oświadczenie RODO.
2. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi wykonawca. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami Zamawiającego i nie wnosimy do nich zastrzeżeń, oraz zdobył konieczne informacje do przygotowania oferty.
3. Z wybranym wykonawcą zostanie przed realizacją zamówienia podpisana umowa uwzględniająca wymagania zamawiającego oraz ofertę wykonawcy.
4. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji przedmiotu umowy posiada odpowiednie zasoby techniczne, dysponuje odpowiednią bazą do wykonania usługi w zakresie objętym umową, personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia i kwalifikacje w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy.
5. W przypadku świadczenia usługi doraźnej dezynfekcji, dezynsekcji, deratyzacji na zgłoszenie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest podjąć działania w ciągu 5 godzin od chwili zgłoszenia. Jeżeli termin 5 godzin upływa w dniu ustawowo wolnym od pracy, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania usługi w godz. 8.00÷15.00 w pierwszym dniu następującym po dniu ustawowo wolnym od pracy.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.
Komunikaty
Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów
Wyślij wiadomość do zamawiającego
Kryteria i warunki formalne
Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
2 Warunki płatności - Płatność przelewem w terminie 30 dni od daty przyjęcia faktury częściowej przez Zamawiającego, po realizacji usługi jednostkowej. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
3 Termin realizacji - Usługi będą realizowane w Oddziale Zewnętrznym w Stawiszynie, Stawiszyn 31, 26-800 Białobrzegi oraz w Areszcie Śledczym w Grójcu ul. Armii Krajowej 21, 05-600 Grójec planowany czas obowiązywania umowy: 12 miesiące od dnia podpisania umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
4 Dodatkowe koszty - Usługa ma być wykonywana przez Wykonawcę własnym transportem i na własny koszt i ryzyko. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
5 Odpowiedzialność za szkody. - Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
6 Termin związania z ofertą. - Termin związania z przedstawioną ofertą przez Wykonawcę 30 dni. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
7 Świadczenie usług. - W ramach świadczonych usług Wykonawca zobowiązuje się do: - uzupełniania preparatów i środków wabiących; - sporządzania protokołów z przeprowadzonych kontroli. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
8 Świadczenie usług. - Wykonawca wybiera metodę i preparaty do skutecznego świadczenia usług. Stosowane przez Wykonawcę preparaty i środki muszą posiadać wymagane prawem zezwolenia oraz dopuszczenia do stosowania, w szczególności decyzje Ministra Zdrowia, Polskiego Zakładu Higieny. W przypadku wycofania preparatu lub środka z obrotu, Wykonawca jest zobowiązany wskazać preparat lub środek zastępczy przekazując Zamawiającemu dokument o jego dopuszczeniu/pozwoleniu na obrót/stosowanie wraz z kartą charakterystyki. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania się do zaleceń SANEPID-u i innych instytucji kontrolujących w ramach świadczonych usług. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
9 Gwarancja. - Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane zabiegi zwalczające szkodniki. Gwarancja obejmuje cały okres obowiązywania umowy. W przypadku stwierdzenia aktywności szkodników w okresie gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wszelkich niezbędnych czynności (w tym zabiegów dodatkowych), zmierzających do wyeliminowania szkodników. W przypadku wykonania nieskutecznego zabiegu, koszty jego ponownego wykonania ponosi Wykonawca. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
10 Zobowiązania. - Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia we własnym zakresie i na własny koszt narzędzi, sprzętu, środków i preparatów niezbędnych do świadczenia usług. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
11 Protokół. - Wykonawca każdorazowo dostarczy protokół z wykonania usługi, w celu zatwierdzenia jej wykonania przez przedstawiciela Zamawiającego, zawierający co najmniej następujące informacje: datę przeprowadzenia usługi, rodzaj przeprowadzonej usługi, miejsce przeprowadzenia usługi, nazwy środków, które zostały użyte podczas przeprowadzania usługi. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
12 Termin realizacji usług. - 1) w przypadku świadczenia usługi sukcesywnej: deratyzacja budynków cztery razy w roku w miesiącach wrzesień, grudzień marzec, czerwiec: do 15 dnia danego miesiąca, a jeżeli dzień ten przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, czynności wykonane będą w najbliższym dniu roboczym poprzedzającym dzień wolny; dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 8.00-15.00. 2) w przypadku świadczenia usługi doraźnej dezynfekcji, dezynsekcji, deratyzacji na zgłoszenie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest podjąć działania w ciągu 5 godzin od chwili zgłoszenia. Jeżeli termin 5 godzin upływa w dniu ustawowo wolnym od pracy, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania usługi w godz. 8.00÷15.00 w pierwszym dniu następującym po dniu ustawowo wolnym od pracy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
13 Warunki udziału w postępowaniu. - Wraz z ofertą należy przedłożyć: 1.2 Oświadczenie RODO. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
RODO do zamówień pub [...].doc
(0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
Uwagi:Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.
Kontakt:Areszt Śledczy w Grójcu
ul. Armii Krajowej 21
05-600 Grójec
Kontakt za pomocą platformy zakupowej
https://platformazakupowa.pl/all?limit=100&tab=active&year=seven_days
Numer dokumentu:ID 810879, DKW.2233.400.2023
Źródło: Internet i własne - Opennexus
Załączniki: