Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 20675589 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-02-04
Przedmiot ogłoszenia:Usługi okresowej konserwacji, napraw bieżących i pomiarów rezystancji podnośników
Organizator:10 Brygada Logistyczna
Adres: ul. Domańskiego 68, 45-820 Opole
Województwo / powiat: opolskie, pow. Opole
Państwo: Polska
Telefon / fax:fax: 261 62 57 29
E-mail:
Opis:poszukuje Wykonawcy usługi okresowej konserwacji, napraw bieżących i pomiarów rezystancji podnośników użytkowanych
w 55brem (Opole).
Dodatkowe informacje:
-Urządzenia użytkowane w 55 batalionie remontowym w Opolu:
-Zamawiający oczekuje przeprowadzenia n/w czynności dla wszystkich urządzeń:
- stałej kontroli nad urządzeniami zgodnie z DTR i PDT;
- konserwacji z częstotliwością określoną w formularzu cenowym;
- wszelkie prace będą przeprowadzane w godz.ch 8.00-14.00;
- przygotowania urządzeń do badań okresowych przez WDT wraz z przeprowadzonymi próbami dozorowymi;
- udział konserwatorów w tych badaniach;
- usunięcia usterek wynikłych z przeprowadzonych badań WDT;
- dojazdu do miejsca wykonywania prac (miejsca zamontowania urządzenia) na koszt Wykonawcy;
-Pomiary rezystancji każdego urządzenia należy przeprowadzić raz w roku
w terminie 7 dni roboczych po telefonicznym powiadomieniu przez Zamawiającego.
-Naprawy bieżące będą realizowane doraźnie wg. potrzeb Zamawiającego związanych z wystąpieniem awarii danego urządzenia.
Specyfikacja:-Urządzenia można obejrzeć:
w siedzibie 55 batalionu remontowego w Opolu Ul. Domańskiego 68 w godz. 8.00 do 14.00 po tel. uzgodnieniu terminu pod nr tel. 261 62 5207,/660282442/;
Miejsce i termin składania ofert: Jeżeli Państwa firma jest zainteresowana realizacją zamówienia proszę
o przesłanie oferty (wypełnionego formularza wydrukowanego w formie scanu i podpisanego przez osobę upoważnioną przez Państwa do składania ofert) na adres mailowy 10blog.sluzbaczolgsam@ron.mil.pl lub fax: 261 62 59 11 do dnia 19.02.2021 do godz. 15.00.
Termin składania:2021-02-19
Miejsce i termin realizacji:-Termin wykonania zamówienia: 10.12.2021r.
-Miejsce realizacji usług: 55 brem Opole.
-Usługa realizowana z zawarciem umowy.
Kontakt:-Wszelkie dodatkowe informacje uzyskać można pod adresem e-mail 10blog.sluzbaczolgsam@ron.mil.pl oraz nr tel. 261 62 5207, /660282442/.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: