Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 22160333 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-11-02
Przedmiot ogłoszenia:Usługi opiekuńcze
Organizator:Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego O/Łódź
Adres: ks. bpa W. Tymienieckiego 18, 90-349 Łódź
Województwo / powiat: łódzkie, pow. Łódź
Państwo: Polska
Telefon / fax:42 649 18 03
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/77234
Opis:"Zaprogramowani na pomaganie 3
Powstaje w kontekście projektu
RPLD.09.02.02-10-A001/20 - Zaprogramowani na pomaganie 3

Część 1
ZAPYTANIE OFERTOWE na usługi opiekuńcze

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi inne
Opis
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania
w ramach projektu pt. ,,Zaprogramowani na pomaganie 3" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, nr umowy o dofinansowanie RPLD.09.02.02-10-A001/20-00.
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-11-10
Termin składania:2021-11-10
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2021-11

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
łódzkie
Powiat
Łódź
Gmina
Łódź-Śródmieście
Miejscowość
Łódź
Wymagania:Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
? osoba, która posiada kwalifikacje do wykonywania jednego z zawodów: opiekun środowiskowy, AON, pielęgniarz, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, opiekun kwalifikowany w domu pomocy społecznej,
? osoba, która posiada doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych, w tym zawodowe, wolontariackie lub osobiste wynikające z pełnienia roli opiekuna faktycznego i odbyła minimum 80-godzinne szkolenie z zakresu realizowanej usługi,
w tym udzielania pierwszej pomocy lub pomocy przedmedycznej.
? minimum roczne doświadczenie w pracy w realizacji usługi opiekuńczej
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
? odpowiedzialność za powierzone zadania,
? umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresogennych,
? miłe usposobienie,
? dyspozycyjność,
? komunikatywność , sumienność, obowiązkowość oraz uczciwość,
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2021-11-02
Data ostatniej zmiany
2021-11-02

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Przesłane przez Państwa informacje będą brane pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty wg. kryterium punktowego: max 100 pkt.
Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierować przy wyborze oferty:
Zasady oceny kryterium ,,Cena" - 85 pkt:
C min
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Zasady oceny kryterium ,,Doświadczenie" - 15 pkt.:
o brak doświadczenia w pracy z osobami z niepełnosprawnością - 0 pkt.
o doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością do 1 roku - 5 pkt.
o doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością od 1 roku do 5 lat - 10 pkt.
o doświadczenie w
Kontakt:Osoby do kontaktu
Monika Koza
tel.: 42 649 18 03
e-mail: lodz@ptsr.org.pl
Kod CPV:85311200-4
Numer dokumentu:2021-4664-77234, 9a/2021/UE
Źródło: Internet i własne
Załączniki: