Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2021-07-13
Przedmiot ogłoszenia:USŁUGI PORZĄDKOWE
Organizator:Spółdzielnia Mieszkaniowa im. B. Chrobrego
Adres: ul. Ćwiklińskiej 22, 92-508 Łódź
Województwo / powiat: łódzkie, pow. Łódź
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: (42) 6733464
Opis:Spółdzielnia Mieszkaniowa im. B. Chrobrego
92-508 Łódź, ul Ćwiklińskiej 22
ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA USŁUGI PORZĄDKOWE:
OSIEDLE D
1. W budynkach mieszkalnych (bloki wysokie i niskie) o powierzchnia 25 444,26 m2.
2. Na terenach zewnętrznych utwardzanych (sprzątanie, odśnieżanie) - powierzchnia
36 613,94 m2.
3. Na terenach zielonych - powierzchnia 91192,33 m2.
OSIEDLE E
1. W budynkach mieszkalnych (bloki wysokie i niskie) - powierzchnia 25 310,10 m2.
2. Na terenach zewnętrznych utwardzanych (sprzątanie, odśnieżanie) - powierzchnia
32 642,43 m2.
3. Na terenach zielonych - powierzchnia 78 892,10 m2.
OSIEDLE F
1. W budynkach mieszkalnych (bloki wysokie i niskie) - powierzchnia 23 585,00 m2.
2. Na terenach zewnętrznych utwardzanych (sprzątanie, odśnieżanie) - powierzchnia
26 565,16 m2.
3. Na terenach zielonych - powierzchnia 71822,46 m2.
OFERTĘ MOŻNA SKŁADAĆ NA OBSŁUGĘ 1, 2 LUB 3 OSIEDLI.
Specyfikacja:Szczegółowy zakres obowiązków można uzyskać w siedzibie Spółdzielni w pok. nr 24 lub drogą
elektroniczną pod adresem: administracja@smchrobry.lodz.pl
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 28.07.2021r. do godz. 14;00
o w sekretariacie Spółdzielni, pok. nr 14
Termin składania:2021-07-28
Wymagania:Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz odstąpienia od wyboru
bez podania przyczyny.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: