Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 26398795 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2023-12-21
Przedmiot ogłoszenia:Usługi szkoleniowe języka polskiego
Organizator:IOM Polska
Adres: Wiejska 12, 00-490 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
małopolskie
podkarpackie
Państwo: Polska
E-mail:
Opis:Zaproszenie do składania ofert na usługi szkoleniowe języka polskiego w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania

Lokalizacja
Podkarpacie region (suggested: Rzeszów, Przemyśl, Gorzyce, Ropczyce, Berezka), Poland
Malopolska region (suggested: Paszkówka, Koninki, Krynica), Poland
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy przesłać do IOM na adres e-mail nustinyenkov@iom.int nie później niż
05.01.2024
Termin składania:2023-12-27
Wymagania:Prośby o Wyjaśnienie przyjmujemy do dnia 27 grudnia 2023 r. do godziny 17:00 pod adresem e-mail
avoit@iom.int. Wszystkie odpowiedzi zostaną opublikowane na stronie internetowej ISE.
Spóźniony wniosek nie będzie już rozpatrywany.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: