Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2020-12-10
Przedmiot ogłoszenia:Usuwanie pojazdów z dróg
Organizator:Powiat Chodzieski
Adres: ul. Wiosny Ludów nr 1, 64-800 Chodzież
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. chodzieski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 67 28 27 90
E-mail:
Opis:Usuwanie pojazdów z dróg na terenie Powiatu Chodzieskiego oraz przechowywanie
i zabezpieczenie ich na parkingu strzeżonym.
przedmiot zamówienia określa - specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia.
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin złożenia oferty:
Starostwo Powiatowe w Chodzieży

Ofertę należy złożyć:
do dnia: 28 grudnia 2020 r. do godz. 10 00
w siedzibie zamawiającego w Biurze Obsługi Klienta
Termin składania:2020-12-28
Wymagania:Ofertę cenową na realizację zadania należy złożyć na formularzu ofertowym,
stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zaproszenia.
(dopuszcza się złożenie oferty na własnym formularzu z uwzględnieniem informacji podanym w załączonym formularzu ofertowym)

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
CENA 100 %
Kontakt:Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania jest/są:
Zdzisława Hajt - Kierownik Wydziału Dróg Powiatowych,
tel. 67 28 27 90
w godz. pomiędzy 8.00 - 14.00
Kod CPV:50118110-9, 98351100-9
Numer dokumentu:DR.272.8.2020
Źródło: Internet i własne
Załączniki: