Zgłoś sugestię

Pełna treść ogłoszenia dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników.

Numer ogłoszenia: 25719857 archiwalne
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2023-08-28
Przedmiot ogłoszenia:

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod funkcję przemysłową

Województwo pomorskie
Państwo: Polska
Termin składania:2023-10-13
Kod CPV:45000000, 45100000, 45110000, 45200000, 45220000, 45223000, 45230000, 45240000, 71000000, 71200000, 71220000, 71222000
Branże
 • budowa, remonty - dróg, ulic, chodników
 • prace budowlane - uzbrajanie terenów
 • wodociągi - wykonanie, czyszczenie i dezynfekcja
 • wykopy, odwodnienia, kanalizacja burzowa
 • kanalizacje sanitarne
 • linie elektryczne, przyłącza
 • transmisja danych, światłowody, linie, przyłącza
 • montaż i konserwacja oświetlenia ulicznego
 • elektroniczne systemy informacyjne
 • brukarskie usługi
 • uzyskanie pozwoleń na budowę
 • inwentaryzacje
 • oznakowanie dróg i ulic
 • instalacje gazowe i gazociągi
 • geodezyjna obsługa budownictwa
 • geodezyjne usługi, pomiary
 • mapy, kartografia
 • konstrukcje lekkie, wiaty
 • usługi ogrodnicze, nasadzenia, zakładanie ogrodów
 • projekty - instalacje elektryczne
 • projekty - instal wodno-kanalizacyjne
 • projekty - drogi, wiadukty
 • projekty - budowlano-wykonawcze
 • projekty - konstrukcje inżynierskie
 • projekty - zagospodarowanie terenu
 • projekty - teletechniczne, alarmowe, komputerowe - instalacje
 • projekty - architektoniczne
 • pielęgnacja zieleni miejskiej
 • pojemniki, kontenery na śmieci
 • pielęgnacja zieleni przydrożnej
 • aleje spacerowe, mała architekt.
 • projekty - instalacje i sieci gazowe
 • rurociągi kablowe
 • projekty - oświetlenie uliczne
 • projekty - organizacja ruchu
 • inwentaryzacje - geodezyjne
 • projekty - ogrodnictwo
 • gazociągi, przyłącza
 • niwelacje terenu roboty ziemne
 • rozbiórki wyburzenia