Zgłoś sugestię

Pełna treść ogłoszenia dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników.

Numer ogłoszenia: 17498396 archiwalne
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2019-06-13
Przedmiot ogłoszenia:

Wsparcie mobilności miejskiej - projekt udogodnień dla wykorzystujących rower w mieście Siemianowice Śląskie II

Województwo śląskie
Państwo: Polska
Termin składania:2019-07-09
Kod CPV:45233200-1,71320000-7,45100000-8,71355000-1
Branże
 • budowa, remonty - dróg, ulic, chodników
 • brukarskie usługi
 • nadzór budowlany
 • uzyskanie pozwoleń na budowę
 • inwentaryzacje
 • wykopy, odwodnienia, kanalizacja burzowa
 • kanalizacje sanitarne
 • linie elektryczne, przyłącza
 • oznakowanie dróg i ulic
 • geodezyjna obsługa budownictwa
 • geodezyjne usługi, pomiary
 • mapy, kartografia
 • geologia, badania geologiczne
 • ogrodzenia - budowa, przebudowa
 • projekty - instalacje elektryczne
 • projekty - instal wodno-kanalizacyjne
 • projekty - drogi, wiadukty
 • projekty - zagospodarowanie terenu
 • pojemniki, kontenery na śmieci
 • ekspertyzy, opracowania ekologiczne
 • aleje spacerowe, mała architekt.
 • bariery, siatki - ochronne, przeciwśnieżne
 • montaż i konserwacja oświetlenia ulicznego
 • projekty - oświetlenie uliczne
 • projekty - organizacja ruchu
 • rurociągi przemysłowe - wykonanie, remonty
 • inwentaryzacje - dendrologiczne
 • inwentaryzacje - geodezyjne
 • projekty - ogrodnictwo
 • nadzór budowlany - drogi i infrastruktura
 • przewierty, przeciski, technika bezwykopowa