Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 27164856 archiwalne TYLKO U NAS zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2024-05-14
Przedmiot ogłoszenia:Wybór Organizacji Odzysku Opakowań
Organizator:Polska Grupa Uzdrowisk sp. z o.o
Adres: Gen. W. Sikorskiego 2-8, 53-659 Wrocław
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. Wrocław
Państwo: Polska
NIP:PL8971802723
E-mail:
Strona www:https://pgu.logintrade.net
Opis:Wybór Organizacij odzysku Opakowań
Produkty
Produkt Indeks/Nr produktu Ilość Jednostka miary
1. Wybór Organizacji Odzysku Opakowań 1 szt.
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://pgu.logintrade.net/portal,szczegolyZapytaniaOfertowe,3fc91bf5cc55c37c6a7b580c9f88dd50.html

Data rozpoczęcia: 2024-05-14 14:00:00 Data zakończenia: 2024-05-28 09:00:00 Termin zadawania pytań (do kiedy?): 2024-05-28 08:00:00
Termin składania:2024-05-28
Wymagania:Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):
1. Termin płatności: 60 dni (pożadana)
2. Miejsce dostawy: siedziba (Polanica - Zdrój, Kudowa - Zdrój, Duszniki - Zdrój, Jeleniów k. Kudowy)
Dodatkowe warunki formalne:
-
Uwagi:Kryteria oceny oferty:
1. Cena - 100%
Dodatkowe pytania do oferty:
------
Brak pozycji
------
Uwaga:
Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.
Kontakt:Kupiec prowadzący: Wierzbicki, Roman
telefon stacjonarny: -
telefon komórkowy: -
e-mail: roman.wierzbicki@pgu.pl
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych: Wierzbicki, Roman
Numer dokumentu:Z5/2719/1
Źródło: Internet i własne
Załączniki:
2024-05-21 14:35
Sprostowanie

https://pgu.logintrade.net/portal,szczegolyZapytaniaOfertowe,3fc91bf5cc55c37c6a7b580c9f88dd50.html

Zapytania ofertowe
Wygenerowano: 2024-05-14 13:46:19

Wybór Organizacij odzysku Opakowań - Z5/2719/1
Data rozpoczęcia: 2024-05-14 14:00:00 Data zakończenia: 2024-05-28 09:00:00 Termin zadawania pytań (do kiedy?): 2024-05-28 08:00:00

Zamawiający

Polska Grupa Uzdrowisk sp. z o.o.
Gen. W. Sikorskiego 2-8
53-659 Wrocław
NIP: 8971802723

Kupiec prowadzący: Wierzbicki, Roman
telefon stacjonarny: -
telefon komórkowy: -
e-mail: roman.wierzbicki@pgu.pl
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych: Wierzbicki, Roman

Treść zapytania

Szanowni Państwo,

Działając w imieniu Uzdrowisk Kłodzkich S.A. – Grupa PGU, producenta wody mineralnej Staropolanka serdecznie zapraszamy do składania ofert na wybór Organizacji Odzysku Opakowań.

 

Postępowanie prowadzone jest na podstawie wewnętrznych regulacji i nie mają do niego zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganiami stawianymi Oferentom wskazany się w załączniku.

Ofertę w postaci wypełnionego Formularza ofertowego należy składać poprzez platformę zakupową LoginTrade lub bezpośrednio na wskazany adres mailowy.

W załączonym Formularzu ofertowy wskazano ilości i rodzaj mas danych opakowań niezbędnych do wyceny.

Cena wskazana w ofercie powinna uwzględniać wszystkie koszty dodatkowe.

 

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może prosić Oferentów o dalsze informacje odnośnie treści złożonych ofert.

Zamawiający, w uzasadnionych przypadkach, w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert może zmienić treść Zapytania ofertowego oraz przedłużyć termin składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od postępowania zakupowego, unieważnienia postępowania zakupowego w całości lub części bez podania przyczyn jak również do swobodnego wyboru oferty. Udział w postępowaniu nie stanowi podstaw do jakichkolwiek roszczeń ze strony Oferenta w stosunku do Zamawiającego.

Do prowadzonego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych.

Podmiot składający ofertę akceptuje i potwierdza zapisy klauzuli antykorupcyjnej umieszczonej pod linkiem: https://uzdrowiska-pgu.pl/klauzula-antykorupcyjna.

Administratorem danych osobowych jest Polska Grupa Uzdrowisk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu ul. Gen. W. Sikorskiego 2-8, 53-659 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000525497, numer NIP 8971802723 oraz numer REGON 022512941 („Administrator”).

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora, w związku z postępowaniem zakupowym, dostępna jest w załączniku poniżej.

Pozdrawiam

 

Specjalista ds. Zakupów

Roman Wierzbicki

tel. 785 992 396

mail : roman.wierzbicki@pgu.pl

Załączniki

Formularz Ofertowy_Organizacja Odzysku Opakowań.xlsx 12.85 KB 2024-05-14 13:33:01
Wymagania szczegółowe dostawcy usług.docx 24.82 KB 2024-05-14 13:33:05
PGU_klauzulainformacyjna_postepowaniezakupowezaposrednictwemplatfor___.pdf 270.31 KB 2024-05-14 13:33:38

Waluta:
PLN
Produkty
Produkt Indeks/Nr produktu Ilość Jednostka miary
1. Wybór Organizacij Odzyskuy Opakowań 1 szt.

Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):

1. Termin płatności: 60 dni (pożadana)

2. Miejsce dostawy: siedziba (Polanica - Zdrój, Kudowa - Zdrój, Duszniki - Zdrój, Jeleniów k. Kudowy)

Dodatkowe warunki formalne:

-

Kryteria oceny oferty:

1. Cena - 100%

Dodatkowe pytania do oferty:
------

Brak pozycji
------

Uwaga:

Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.