Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2017-10-20
Przedmiot ogłoszenia:Wybór wykonawcy remontu klatek schodowych
Organizator:GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W BEŁCHATOWIE
Adres: UL. ŚW. BARBARY 4, 97-400 BEŁCHATÓW
Województwo / powiat: łódzkie, pow. bełchatowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel./fax: +48 44 633-69-20, +48 44 633-73-74 wew. 20
Opis:ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na wybór wykonawcy remontu klatek schodowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Berylowej 5 (kl. 3, kl. 4) i ul. W. Budryka 3 (kl. 3, kl. 4, kl. 5) wg zasad określonych w ,,Regulaminie udzielania zamówień w GSM" oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówień dot. przedmiotu zamówienia.
Specyfikacja:r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówień - do pobrania w siedzibie spółdzielni lub poniżej.
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 27.10.2017 r. do godz. 12.00 w siedzibie spółdzielni.
Termin składania:2017-10-27
Wadium:w wymaganiach
Wymagania:Należy wnieść wadium w wysokości 4000,00 zł (w pieniądzu, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej) do dnia 26.10.2017r.
Kontakt:Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (44) 633-69-20 wew. 22 lub w siedzibie spółdzielni. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: