Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-10-30
Przedmiot ogłoszenia:Wycena sprzętu komputerowego
Organizator:Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
Adres: ul. Powstańców Śląskich 19, 45-086 Opole
Województwo / powiat: opolskie, pow. Opole
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 77 474-00-86, 77 402-45-15
E-mail:
Opis:W związku z realizacją projektu ,,Opolska Szkoła Ćwiczeń - utworzenie szkoły ćwiczeń w województwie
opolskim" i planowanymi zakupami na jego potrzeby, zwracamy się z uprzejma prośbą o wycenę sprzętu
komputerowego, który zamierzamy kupie w trakcie realizacji ww. projektu.
2. Przedmiot szacowania
Opis pozycji:
L.p. Nazwa produktu (narzędzia, sprzęt do pracowni) Liczba sztuk w zamówieniu Opis produktu
1 2 3 4
1. Tablica interaktywna 1 Minimalne parametry: Rozmiar tablicy - 80.0 cali(e) Rozdzielczość 32767 x 32767 Obszar wyświetlania obrazu (mm) 1902,0 x 1188,7 mm Wewnętrzna rozdzielczość 30 punktów na cal Interfejs użytkownika Pisak dotykowy lub ergonomiczny (dołączony) Powierzchnia tablicy Suchościeralna powierzchnia do wielu zastosowań Zasilanie Urządzenie zasilane bezpośrednio z portu USB Interfejs komunikacyjny USB 2.0 Tryb pracy Dual-User Wbudowany Sposób montażu Dołączone uchwyty do montażu naściennego
2. Laptop uczniowski 28 Minimalne parametry: Procesor wielordzeniowy, zgodny z architekturą x86, możliwość uruchamiania aplikacji 64 bitowych, sprzętowe wsparcie dla wirtualizacji: wsparcie dla funkcji SLAT (Second Leve! Address Translation), wsparcie dla DEP (Data Execution Prevention), o średniej wydajności ocenianej na co najmniej 6796 pkt. w teście PassMark High End CPU's; Pamięć RAM minimum 8 GB, Dysk twardy - minimum 256 GB SSD, Przekątna ekranu -15,6", Rozdzielczość ekranu - 1920 x 1080 (FullHD), Zintegrowana
karta graficzna o zegarze rdzenia minimum 300 MHz obsługująca pamięć współdzieloną DDR3/DDR4 oraz o obsłudze DirectX 12, Zintegrowana karta dźwiękowa, Wbudowany mikrofon Kamera internetowa, Łączność: Wi-Fi 802.11, Moduł Bluetooth, LAN 10/100/1000 Mbps, Rodzaje wejść/wyjść: I x HDMI, 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.1 Typ C, 2 x USB 3.0/ USB 3.1, Combo jack (wejście/wyjście audio). System operacyjny, Licencja i zainstalowany Microsoft Windows 10 Pro PL (wersja 64-bitowa), Każdy zainstalowany system operacyjny Windows 10 Pro na dostarczanych komputerach będzie posiadał odmienny identyfikator bezpieczeństwa SID. Zainstalowany system Microsoft Windows 10 Pro PL nie był wcześniej aktywowany przez użytkownika.
3. Drukarka laserowa kolorowa wielofunkcyjna 1 Minimalne parametry: Rodzaj- Kolorowa Format papieru- A4 Rozdzielczość druku - czerń [dpi] 600 x 600 Rozdzielczość druku - kolor [dpi] 600 x 600 Prędkość druku - czerń [str/min] 27 Prędkość druku - kolor [str/min] 27 Obciążenie [str/mies] 50 000 Automatyczny druk dwustronny Rozdzielczość optyczna skanera[dpi] 1200 x 1200 Skanowanie dwustronne, Skanowanie do e-mail Rozdzielczość kopiowania [dpi] 600 x 600 Prędkość kopiowania - czerń [str/min] 27 Pamięć - 512 MB Wyświetlacz [cal] 4.3 Złącza: Interfejs RJ-45, USB Wi-Fi Praca w sieci przewodowej
4. Microsoft Office 2019 Standard dla edukacji 28 Oprogramowanie Microsoft Office 2019 Standard dla edukacji (licencja MOLP) lub równoważny: (najnowsza aktualna wersja oferowana przez producenta systemu z dnia składania ofert) instalowane na stacjach roboczych niewyłącznej i nieograniczonej czasowo lub inny równoważny zintegrowany pakiet biurowy (zawierający co najmniej: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji multimedialnych, program do obsługi poczty elektronicznej i kalendarza) spełniający następujące kryteria równoważności: Oprogramowanie równoważne do oprogramowania, o którym mowa powyżej, musi spełniać następujące wymagania minimalne:
a) wymagania odnośnie interfejsu użytkownika:
pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika z możliwością przełączania wersji językowej interfejsu na język angielski;
możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową (Active Directory);
użytkownik raz zalogowany z poziomu systemu operacyjnego stacji roboczej ma być automatycznie rozpoznawany we wszystkich modułach oferowanego rozwiązania bez potrzeby oddzielnego monitowania go o ponowne uwierzytelnienie się;
b) wykorzystanie tej samej licencji na komputerze stacjonarnym oraz na komputerze przenośnym Zamawiającego;
c) możliwość automatycznej instalacji komponentów (przy użyciu instalatora systemowego);
d) możliwość zdalnej instalacji pakietu poprzez zasady grup (GPO);
e) całkowicie zlokalizowany w języku polskim system komunikatów i podręcznej pomocy technicznej w pakiecie;
0 prawo do (w okresie przynajmniej 5 lat) instalacji udostępnianych przez producenta poprawek w ramach wynagrodzenia;
g) wsparcie dla formatu XML;
li) możliwość nadawania uprawnień do modyfikacji dokumentów tworzonych za pomocą aplikacji wchodzących w skład pakietów;
i) automatyczne wypisywanie hiperlącz;
j) możliwość automatycznego odświeżania danych pochodzących z Internetu w arkuszach kalkulacyjnych;
k) możliwość dodawania do dokumentów i arkuszy kalkulacyjnych podpisów cyfrowych, pozwalających na stwierdzenie czy dany dokument/arkusz pochodzi z bezpiecznego źródła i nie został w żaden sposób zmieniony;
1) możliwość automatycznego odzyskiwania dokumentów i arkuszy kalkulacyjnych: w wypadku nieoczekiwanego zamknięcia aplikacji spowodowanego zanikiem prądu;
m) prawidłowe odczytywanie i zapisywanie danych w dokumentach w formatach: .DOC, .DOCX, XLS, ,XLSX, .PPT, ,PPTX, w tym obsługa formatowania, makr, formuł, formularzy w plikach wytworzonych w MS Office 2003, MS Office 2007, MS Office 2010, MS Office 2013 i MS Office 2016;
n) tworzenie i edycja dokumentów elektronicznych w
formacie, który spełnia następujące warunki: posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu; - ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz, U. 2012 nr 0 póz. 526); umożliwia wykorzystanie schematów XML; wspiera w swojej specyfikacji podpis elektroniczny zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz, U. 2012 póz, 526) wraz z późniejszymi zmianami; o) zawiera narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy); p) umożliwia tworzenie drukowanych materiałów informacyjnych poprzez: tworzenie i edycję drukowanych materiałów informacyjnych; tworzenie materiałów przy użyciu dostępnych z narzędziem szablonów: broszur, biuletynów, katalogów; edycję poszczególnych stron materiałów; podział treści na kolumny; umieszczanie elementów graficznych; wykorzystanie mechanizmu korespondencji seryjnej; płynne przesuwanie elementów po całej stronie publikacji; eksport publikacji do formatu PDF oraz TIFF; wydruk publikacji; możliwość przygotowywania materiałów do wydruku w standardzie CMYK. q) edytor tekstów musi umożliwiać: edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika
wyrazów bliskoznacznych i autokorekty;
wstawianie oraz formatowanie tabel;
- wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych;
- wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne);
automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków;
automatyczne tworzenie spisów treści;
- formatowanie nagłówków i stopek stron;
śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników;
nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności;
- określenie układu strony (pionowa/pozioma);
- wydruk dokumentów;
- wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną;
- pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003 lub Microsoft Word 2007, 2010, 2013 i 2016 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu;
zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji;
wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu narzędzi umożliwiających wykorzystanie go, jako środowiska udostępniającego formularze i pozwalające zapisać plik wynikowy w zgodzie z Rozporządzeniem o Aktach Normatywnych i Prawnych;
- wymagana jest zgodność z szablonami udostępnianymi przez Rządowe Centrum Legislacji, zawierającymi zestaw stylów wykorzystywanych do formatowania projektów aktów prawnych oraz makroinstrukcji służących w szczególności automatyzacji stosowania stylów, jak również weryfikacji niektórych nieprawidłowości przy redagowaniu aktu prawnego.
r) arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać;
tworzenie raportów tabelarycznych;
- tworzenie wykresów liniowych (wraz z linią trendu), słupkowych, kołowych;
- tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu;
tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice);
- obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych. Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych;
tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych;
wyszukiwanie i zamianę danych;
wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego;
nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie: nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności;
formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem;
- zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku;
zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania Microsoft Excel 2003 oraz Microsoft Excel 2007, 2010, 2013 i 2016, z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń;
zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji.
s) Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji multimedialnych umożliwiających:
drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek;
zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu;
nagiywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji;
opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera;
umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo; umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego; odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym; możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów; prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera; zapewniających zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania MS PowerPoint 2003, MS PowerPoint 2007, 2010,2013 i 2016. Oprogramowanie równoważne musi w pełni współpracować z Lokalnym Systemem Informatycznym, systemem Quorum i Elektronicznym Systemem obiegu Dokumentów eksploatowanymi u Zamawiającego. Oprogramowanie równoważne nie pogorszy funkcjonalności i współpracy z innymi systemami eksploatowanymi u Zamawiającego, w szczególności z systemami, o których mowa w pkt 2, a jego zastosowanie nie będzie wymagało żadnych nakładów związanych z dostosowaniem aktualnie działającej infrastruktury IT Zamawiającego. W przypadku, gdy zaoferowane przez Wykonawcę oprogramowanie równoważne nie będzie właściwie współdziałać ze sprzętem i oprogramowaniem funkcjonującym u Zamawiającego lub spowoduje zakłócenia w funkcjonowaniu pracy środowiska sprzętowo-programowego u Zamawiającego, Wykonawca pokryje wszystkie koszty związane z przywróceniem i sprawnym działaniem infrastruktury sprzętowo-programowej Zamawiającego oraz na własny koszt dokona niezbędnych modyfikacji przywracających właściwe działanie środowiska sprzętowo-programowego Zamawiającego również po odinstalowaniu oprogramowania.
5. Strażnik ucznia 1 Program powinien spełniać następujące wymagania: ZARZĄDZANIE KLASĄ * Włączanie i wyłączanie wszystkich komputerów w klasie z komputera Nauczyciela. * Przeprowadzenie zdalnego "wylogowania" wszystkich komputerów. * Wysyłanie sygnału zdalnego "logowania" do wszystkich komputerów Uczniów na początku lekcji. * Wygaszanie ekranów Uczniów dla przyciągnięcia uwagi.
Blokowanie myszy i klawiatur Uczniów podczas udzielania instrukcji.
Automatyczne podłączenie do komputerów Uczniów po restarcie komputera.
Wykorzystanie widoków, aby komputer Nauczyciela przypominał rzeczywisty układ klasy.
Wykorzystanie indywidualnych profili Nauczyciela, aby dostarczyć mu niezbędnych funkcji.
Przyznawanie Uczniom wizualnych nagród, jako motywacji do wysiłku i dobrego zachowania
Opcja "zadanie pomocy" poprzez jedno klikniecie, gdy Nauczyciel potrzebuje pomocy technicznej
ZARZĄDZANIE DRUKOWANIEM
Uniemożliwienie Uczniom drukowania w klasie.
Ograniczenie ilości drukowanych stron.
Autoryzacja studenta przez nauczyciela przed rozpoczęciem drukowania.
Uniemożliwienie dodawania, usuwania lub modyfikowania drukarek.
Kontrola dostępu i użytkowania każdej drukarki.
Wskaźnik drukowania w czasie rzeczywistym, informujący, który Uczeń korzysta z drukarki.
ZARZĄDZANIE URZĄDZENIAMI
zapobieganie kopiowaniu danych z nośników i na nośniki USB.
Zapobieganie kopiowaniu danych z urządzeń i na urządzenia CDR / DVD.
Zapobieganie tworzeniu nowych połączeń sieciowych.
REJESTR UCZNIÓW
Pobieranie standardowych oraz indywidualnych informacji od każdego Ucznia na początku lekcji.
Przekazywanie plików do wielu komputerów w jednym działaniu.
Podgląd podsumowania pracy Ucznia poprzez przesuniecie myszą po ikonie danego Ucznia.
Korzystanie z indywidualnych ikon dla poszczególnych osób lub grup Uczniów.
PASEK INFORMACJI DLA UCZNIÓW
Wymagany jest w aplikacji pasek informacji dla Uczniów,
znajdujący się na górze ekranu każdego Ucznia. Ustawiany musi być, by zawsze był widoczny, ukryty lub by ukrywał się automatycznie. Pasek ten musi zawierać informacje zwrotne dla Ucznia odnośnie aktualnej lekcji, pozostałego czasu, używanych witryn internetowych i dostępnych aplikacji, statusu komunikatora, monitorowania klawiatury oraz celów lekcji; pasek musi zapewniać również szybki dostęp do opcji prośby o pomoc. Pasek informacji musi być w pełni konfigurowany przez Nauczyciela. PRZYDZIELANIE I ZBIERANIE PLIKÓW * Transfer i pobieranie plików z wybranego komputera w jednym działaniu. * Przekaz plików do wielu komputerów w jednym działaniu. Przydzielanie i automatyczne odbieranie plików z danymi każdego Ucznia. TRYB POKAZU (MOŻLIWOŚĆ PROWADZENIA INSTRUKTAŻ11) * Pokaz ekranu Nauczyciela wybranym Uczniom. * Pokaz określonego pulpitu wybranym Uczniom. * Pokaz określonej aplikacji wybranym Uczniom. * Pokaz pliku powtórzenia (zarejestrowany poprzedni ekran) wybranym Uczniom. * Przekaz pliku wideo do wybranych Uczniów. * Pokaz prezentacji zoptymalizowanych pod katem sieci bezprzewodowych. * Pozostawienie zarejestrowanego pokazu na komputerze Ucznia do późniejszego odtworzenia. PODŚWIETLENIE NA EKRANIE I NARZĘDZIA DO RYSOWANIA (ADNOTACJA) Program musi posiadać w standardzie szeroką gamę ekranowych narzędzi do adnotacji, wspomagających prezentacje. Mają to być: linie, strzałki, kształty, podświetlenia tekstu i wiele więcej. WIRTUALNA TABLICA INTERAKTYWNA Tablica o wymiarach pełnej strony, zintegrowana bezpośrednio ze stanowiskiem Nauczyciela, wspomagana licznymi narzędziami do rysowania dla efektywniejszej współpracy w klasie. WSPÓLNA PRZEGLĄDARKA INTERNETU Pozwala Nauczycielowi otwierać wybrane witryny i synchronizować je z przeglądarka na komputerze każdego
Ucznia. Uczniowie śledzą nawigacje Nauczyciela w witrynie.
LIDERZY GRUP
Wyznaczony uczeń może otrzymać cześć uprawnień Nauczyciela i pełnić funkcje Lidera Grupy, do czasu cofnięcia uprawnień. Obecnie ta funkcja pokazuje wizualny podział Liderów i członków ich grup.
CZAT GRUPOWY LUB 1:1
Można otworzyć sesje dyskusyjna, włączając w nią wszystkich lub wybranych Uczniów, z możliwością dzjelenia się uwagami z cala klasa. Obecnie są dostępne emotikony.
AUDIO
W trakcie prezentacji można transmitować przekaz audio lub głos Nauczyciela. Pomoc audio jest dostępna we wszystkich ekranach pokazu, w opcjach zdalnego sterowania oraz w sesjach czatu.
PREZENTACJA EKRANU UCZNIA
Nauczyciel może wybrać komputer ucznia i pokazać ekran całej klasie. Doskonała możliwość podkreślenia osiągnięć Ucznia oraz wymiany informacji.
PASEK NARZĘDZI NAUCZYCIELA
Gdy aplikacja Nauczyciela jest zminimalizowana, dostępny jest wygodny pasek narzędzi dla szybkiego dostępu do głównych funkcji aplikacji. Pasek narzędzi jest zoptymalizowany do użytku z interaktywnymi tablicami.
MONITOROWN1E AUDIO W CZASIE RZECZYWISTYM
Możliwości: jednoczesny podgląd wszystkich ekranów uczniów w klasie i bezpośrednia kontrola aktywności audio; wybór miniaturki ucznia i nasłuchiwanie dźwięku na jego komputerze; nasłuchiwanie mikrofonu ucznia i poprawianie wymowy; czat lub indywidualna praca z wybranym uczniom bez zakłócania toku lekcji.
PODGLĄD EKRANÓW UCZNIÓW W CZASIE RZECZYWISTYM (TRYB
MONITOROWANIA)
Monitorowanie całej klasy w jednym podglądzie.
Skanowanie szeregu komputerów Uczniów we w-cześniej zdefiniowanych zestawach.
Przegląd informacji dodatkowych, obejmujących aktywne aplikacje i witryny.
Skalowanie dla uzyskania zoptymalizowanych miniatur Uczniów w wysokiej rozdzielczości.
MONITOROWANIE KOMUNIKATORÓW
Oprócz opcji zapobiegania uruchamianiu w klasie komunikatorów, aplikacja musi posiadać możliwość monitorowania określonych komunikatorów internetowych, pozwalając Nauczycielowi na kontrolowanie czatów oraz ich treści.
MONITOROWANIE KLAWIATUR W CZASIE RZECZYWISTYM
Jest to funkcja do zastosowania w połączeniu z kontrola aplikacji, zapewniająca Nauczycielowi wgląd w prace Uczniów oraz zrozumienie przez nich tematu. Podczas lekcji, gdy Uczniowie pracują przy użyciu dozwolonej aplikacji, Nauczyciel możne monitorować cala klasę oraz szybko i łatwo kontrolować treści zapisywane przez Uczniów i poziom aktywności każdego z nich.
Funkcja dostarcza również słów kluczowych na potrzeby śledzenia zrozumienia tematu przez Uczniów i
przeglądania pełnej historii używania przez nich klawiatury oraz aplikacji.
POMIAR I KONTROLA APLIKACJI
Monitorowanie całego użytkowania aplikacji przez Uczniów.
Podgląd aplikacji uruchomionych w tle na wszystkich komputerach.
Otwieranie i zamykanie aplikacji na wybranych komputerach w jednym działaniu.
Zapis pełnej historii użycia aplikacji w klasie.
Blokowanie działania zabronionych aplikacji.
Zezwolenie na działanie tylko zatwierdzonych aplikacji.
POMIAR I KONTROLA INTERNETU
Monitorowanie korzystania z Internetu przez wszystkich Uczniów.
Podgląd otwartych witryn w tle na wszystkich komputerach.
Otwieranie i zamykanie witryn na wybranych komputerach w jednym działaniu.
Zapis pełnej historii użycia Internetu w klasie.
Blokowanie dostępu do dowolnej witryny lub do witryn zabronionych.
Zezwalanie na dostęp tylko do witryn zatwierdzonych.
BEZPIECZNE PRZEGLĄDANIE INTERNETU
Funkcja bezpiecznego przeglądania anuluje ustawienia wyszukiwania większości wiodących wyszukiwarek
internetowych i zapobiega uzyskiwaniu nieodpowiednich treści w
procesie wyszukiwania. EFEKTYWNE ZDALNE STEROWANIE Funkcja ta pozwala oglądać, współdzielić i kontrolować ekran, klawiaturę oraz mysz dowolnego Ucznia w klasie na zasadzie 1:1, bez względu na głębie koloru, rozdzielczość oraz system operacyjny każdej ze stron. DZIENNIK UCZNIA Aplikacja musi zawierać efektywną, unikatową funkcje Dziennika Ucznia. Polega ona na tym, że podczas typowej lekcji można uchwycić wszystkie wymagane elementy związane z lekcja i automatycznie zamieścić w pliku PDF do analizy przez Uczniów po lekcji. * Cele i szczegóły dotyczące lekcji. * Notatki Nauczyciela. * Notatki poszczególnych Uczniów. * Zrzuty ekranu z prezentacji (oraz pomocne wyjaśnienia). * Wyniki ankiety klasowej lub grupowej. * Ekrany wirtualnej tablicy. * Wyniki testów poszczególnych Uczniów. * Odnośniki do witryn wykorzystywanych podczas lekcji. * Kopie zapisów czatów klasowych. Unikatowy dziennik Ucznia zawierać musi pełen zapis treści oraz informacji omawianych na lekcji, a także jasne streszczenie dla Uczniów, którzy nie byli obecni na zajęciach oraz ustrukturowane podsumowanie działań dla Nauczyciela. ANKIETOWANIE UCZNIÓW Funkcja ta pozwala sprawdzić, czy Uczniowie zrozumieli treści omawiane podczas lekcji, poprzez szybką ankietę. * Tworzenie ankiety przy pomocy wpisanych wcześniej lub własnych odpowiedzi. * Bieżący wgląd we wszystkie odpowiedzi i podsumowanie dla klasy. * Dynamiczne tworzenie grup w oparciu o odpowiedzi Uczniów.
Prezentowanie wyników ankiety wszystkim Uczniom.
TESTOWANIE UCZNIÓW I QU1ZY
Funkcja ta musi pozwalać bardzo łatwo przygotowywać testy i egzaminy, korzystając z pytań tekstowych,
obrazowych, audio i wideo.
Tworzenie biblioteki zasobów i pytań, które można współdzielić.
Tworzenie dowolnej liczby testów przy użyciu pytali z własnej biblioteki.
8 rożnych stylów pytali do wykorzystania.
Tworzenie pytań zawierających od 2 do 4 opcji odpowiedzi.
Ustalanie poziomów oceniania egzaminów (np. ponad 90% = ocena 5).
Śledzenie postępu pracy Ucznia i poprawności odpowiedzi w czasie rzeczywistym.
Automatyczna ocena testu, aby wyniki były dostępne niezwłocznie po jego zakończeniu.
Indywidualne wyświetlenie wyników każdemu Uczniowi.
Przekazywanie wyników klasie (łącznie z podświetlaniem poprawnej odpowiedzi).
Instalacja oprogramowania do przygotowywania testów jako oddzielny, samodzielny program.
BEZPIECZEŃSTWO:
Aplikacja musi posiadać szereg zabezpieczeń, gwarantujących poprawne i autoryzowane korzystanie z
oprogramowania. Należeć musi do nich:
Unikatowy "klucz bezpieczeństwa", dzięki któremu dana kopia nie jest kompatybilna z innymi.
Ograniczenie łączności tylko do systemów ze zgodna licencja oprogramowania.
Profile Instruktora, z których każdy pozwala na indywidualne poziomy funkcjonalności, stosownie do potrzeb.
Użycie profili AD do ograniczenia liczby użytkowników, którzy mogą korzystać z oprogramowania
nauczycielskiego lub technicznego.
Użycie profili AD do wymuszenia konfiguracji dla Instruktora i Klienta.
Kontrola dostępu użycia przenośnych nośników w klasie. * Automatyczne ponowne wprowadzanie ograniczeń po dokonaniu restartu komputera Ucznia. Aplikacja musi posiadać przykładowe szablony Active Directory (AD) dla uproszczenia ich zastosowania. Konsola techniczna musi umożliwiać również weryfikacje zabezpieczeń aplikacji na komputerze każdego Ucznia. KONSOLA TECHNICZNA Konsola to narzędzie gwarantujące takie zarządzanie komputerami w szkole, by zawsze były one dostępne na potrzeby nauczania. Konsola techniczna, przeznaczona jest specjalnie dla techników laboratoryjnych i kierowników sieci. Konsola techniczna musi umożliwiać: * Jednoczesne monitorowanie wszystkich komputerów w szkolnej sieci. * Monitorowanie użycia Internetu i aplikacji na komputerze każdego Ucznia. * Transfer plików i folderów do wszystkich lub wybranych komputerów. * Grupowanie wszystkich komputerów według klasy / lokalizacji fizycznej. * Generowanie pełnego wykazu sprzętu dla wybranego komputera. * Generowanie pełnego wykazu oprogramowania dla każdego komputera, łącznie z latami systemu. * Podgląd i kontrola usług, procesów i aplikacji działających na każdym komputerze. * Bezpośrednia pomoc techniczna dla każdego Nauczyciela. * Zdalne włączane, wyłączanie, restart i logowanie do komputerów w klasie. * Wyświetlanie wszystkich Uczniów i Nauczycieli według aktywnych klas. * Zdalne weryfikowanie zabezpieczeń indywidualnego klienta aplikacji. * Prowadzenie czatu z jednym lub wieloma Uczniami bądź Nauczycielami. * Rozsyłanie wiadomości do grup lub wszystkich użytkowników sieci w przeciągu kilku sekund. * Przeprowadzanie efektywnej zdalnej kontroli 1:1 na dowolnym
wybranym komputerze. * Wyświetlenie stanu pamięci USB na wszystkich komputerach Uczniów. OBSŁUGA SIECI BEZPRZEWODOWYCH: Aplikacja musi być w pełni zoptymalizowana do użytku z sieciami bezprzewodowymi, laptopami oraz komputerami przenośnymi typu tablet PC. Zarządzanie komputerami w bezprzewodowym środowisko ma na celu maksymalizacje efektywności pracy przy zachowaniu parametrów sieci i urządzeń ją obsługujących. Aplikacja musi posiadać specjalny tryb bezprzewodowy, pozwalający na dostosowanie przepływu danych podczas dokonywania pokazu dla klasy, do prędkości sieci bezprzewodowej i punktów dostępu. Przy pomocy aplikacji, w środowisku bezprzewodowym musi być możliwość: * Łączenia się z komputerami poprzez połączenie bezprzewodowe. * Optymalizowania działania zależnie od prędkości punktów dostępu. * Tworzenia wcześniej zdefiniowanych list klas, aby można było łączyć się z komputerami mobilnymi. * Pracy z laptopami i komputerami typu tablet PC. Aplikacja musi posiadać również funkcję lokalizacji Uczniów, pozwalającą na zlokalizowanie bezprzewodowych laptopów Uczniów w dowolnej sieci LAN lub WAN. Przy pomocy tego nowego, standardowego elementu aplikacji, bezprzewodowe laptopy Uczniów można zlokalizować i podłączyć z dowolnej listy klasy, bez względu na ich aktualny adres IP lub podsieć.
6. Projektor krótkoogniskowy full hd 1 Minimalne parametry: Krótkoogniskowy projektor DLP fullHD; Jasność: 3500 ANSI Lumenów; Kontrast: 15000:1; Technologia wyświetlania: pojedyncze 0,65 "DarkChip 3 I080p Technologia DLP(R); Rozdzielczość natywna: 1080 1920 x 1080; Złącza wejścia / wyjścia: 2x HDMI, lx VGA (RGB / YPbPr), Composite, 2 x Audio In (RCA / 3,5 mm), wyjście audio 3,5 mm, wyjście VGA, RJ45, RS232, 12V Trigger, obsługa USB; Wyświetlane kolory: 1,00 mld; Rozmiar Ekran projekcyjny : 59 "(1.49m) ~ 152" (3,8 min) Przekątna 16: 9; Odległość projekcji: 0,66 M - 1.69m; Proporcje obrazu: 16: 9 Native, 4: 3 Kompatybilny; Lampa Życie Eco + / Eko / Bright: 7000/4000/3000 (godz.); Keystonc Correction: ? 20 ° w pionie; Wyposażenie: torba, osłona obiektywu, kabel zasilający, kabel VGA, pilot, baterie 2x AA, szybka karta startowa, CD instrukcja
7. Serwer obsługujący pracownie językową 1 Wymagania minimalne: Metalowa obudowa rack umieszczona w szafce sprzętowej biurka lektora; wymiary max: 40 cm x 10 cm x 30 em; Centralka nie posiada klawiatury - obsługa tylko z komputera PC (tablicy
interaktywnej) za pośrednictwem programu Min. 4 niezależne wejścia sygnału audio, 2 wyjścia audio - wyjście na głośniki, wyjście nagrywania na komputer (rejestrator, magnetofon), uruchamianie centralki za pomocą przełącznika on/off Moduł USB do podłączenia komputera Wbudowany wzmacniacz stereo min 40W Sterowanie mikroprocesorowe Monitor dotykowy: Wielkość ekranu: 17", rodzaj wyświetlacza: TN z podświetleniem LED, wielkość plamki: 0.264 mm, jasność: 250 cd/m2, kontrast: 1000:1, kąty widzenia obrazu: 170° H/ 170° V (CR 5:1), naturalna rozdzielczość pracy: 1280 x 1024 @60 Hz, sygnał wejściowy: D-Sub, DVI-D, panel dotykowy - SA W, rozdzielczość: 4096 x 4096, żywotność przekracza 50 milionów dotknięć na 1 punkt, twardość powierzchni przekracza poziom 7H w skali Mohsa, dokładność < 2mm, temperatura pracy -20°C do +60°C, wilgotność 10%-90%40°C, rozpoznawanie dotyku: goły palec lub miękki przedmiot, kontroler USB.
8. Serwer + oprogramowanie 1 Funkcjonalność oprogramowania Tworzenie grup dyskusyjnych Losowe (generowane z systemu) tworzenie grup dyskusyjnych składających się z dwóch lub trzech lub czterech osób. Tworzenie grup dyskusyjnych (roboczych) składających się z dwóch lub trzech lub czterech osób siedzących obok siebie (układanie kolejne). Tworzenie dowolnych grup dyskusyjnych Możliwość stworzenia 2,3,4, 5,6, 7, 8,9, 10 dowolnych grup dyskusyjnych. Sposób tworzenia i edytowania grup ma polegać na przeciąganiu ikonek uczniów w odpowiednie miejsca w oknie oprogramowania sterującego (Drag&Drop). Regulacja głośności poszczególnych wejść audio Programowa. Przypisanie nazwy kolejnym wejściom liniowym W programie. Cyfrowa regulacja siły głosu Cyfrowa regulacja siły głosu dla każdego ucznia osobno lub dla wszystkich (uwzględnia potrzeby uczniów słabo słyszących i niedosłyszących). Stanowiska uczniów Możliwość zdefiniowania ilości przycisków symbolizujących stanowiska uczniów (imię, nazwisko, płeć). Możliwość zdefiniowania minimalnej i maksymalnej ilości grup / wejść audio Ustawienia predefiniowane.
9. Słuchawki z mikrofonem 28 Wymagania minimalne: Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy DECT 1.8 Mikrofon z redukcją szumów Ochrona przed hałasem - PeakStop Zasięg do 120m Czas rozmów do 8 godzin i tryb uśpienia do 36 godzin Możliwość połączenia maksymalnie czterech zestawów słuchawkowych z jedną stacją bazową - rozmowy konferencyjne. Elektroniczny przełącznik widełkowy, umożliwiający odbieranie/kończenie połączeń na telefonie stacjonarnym bezpośrednio przy użyciu zestawu słuchawkowego.
10. Komputer z monitorem Full HD i systemem Windows 10 PRO 1 Minimalne parametry: Procesor osiągający min. 11 580 pkt w teście PassMark - CPU Mark 6 rdzeniowy, co najmniej od 2.8 GHz, 4.0 GHz Turbo, 9 MB Cache, 65 W, Zintegrowana karta graficzna o zegarze rdzenia maksymalnie 1200 MHz obsługująca pamięć współdzieloną oraz o obsłudze DirectX 12 (FL I2_l), Pamięć karty graficznej - współdzielony, złącza karty graficznej 1 x HDMI, 1 x VGA;
Pamięć RAM minimum 4 GB; Dysk twardy, pojemność dysku twardego 1 256 GB, typ dysku twardego 1 SSD; Elementy wyposażenia: czytnik kart, pamięci uniwersalny, napęd optyczny DVD+/-RW Oprogramowanie system operacyjny, Licencja i zainstalowany Microsoft Windows 10 Pro PL (wersja 64-bitowa), Każdy zainstalowany system operacyjny Windows 10 Pro na dostarczanych komputerach będzie posiadał odmienny identyfikator bezpieczeństwa SID. Zainstalowany system Microsoft Windows 10 Pro PL nie był wcześniej aktywowany przez użytkownika., akcesoria w komplecie klawiatura Monitor: przekątna 21.5 cali; rozdzielczość nominalna 1920 x 1080 (Full HD) piksele ; typ matrycy matowa VA; rodzaj podświetlenia LED; format obrazu 16:9; wielkość plamki 0.248 mm; porty wejścia/wyjścia 1 x HDMI; 1 x D-Sub 15-pin; kontrast 8000000:1; jasność 250 cd/rn2; czas reakcji plamki 12 ms; akcesoria kabel zasilający kabel VGA Wykonawca załączy do oferty wydruk wvv. strony z datą nie późniejszą niż 1 dzień przed składaniem ofert ze wskazaniem wiersza odpowiadającego właściwemu wynikowi testów. Wydruk strony musi być podpisany przez Wykonawcę.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert z rozwiązaniem równoważnym, które przedstawiają przedmiot zamówienia o cechach odpowiadających cechom lub lepszych od cech wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym. Jeżeli Wykonawca składający ofertę zaoferuje rozwiązania równoważne, to na Wykonawcy spoczywa obowiązek (ciężar dowodu) wykazania równoważności poprzez złożenie w ofercie odpowiednich dokumentów potwierdzających tą równoważność. Złożone dokumenty będą podlegały ocenie przez Zamawiającego.
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania systemu operacyjnego równoważnego - przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność jaką oferuje system operacyjny Wnidows 10 Pro PL (wersja 64-bit) w zakresie: obsługa Provisioning packages, - możliwość zdalnego zarządzania w pełnym zakresie najnowszymi systemami Windows Server (Windows Server 2012 R2 oraz Windows Serwer 2016), - obsługa Device Claims w Dynamie Access Control, Każdy zainstalowany system operacyjny równoważny na dostarczanych komputerach będzie posiadał odmienny identyfikator bezpieczeństwa SID. System operacyjny równoważny będzie miał wsparcie podstawowe producenta co najmniej do roku 2021. Zainstalowany system równoważny nie był wcześniej aktywowany przez użytkownika Dołączone oprogramowanie: Partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z dysku). Dołączone akcesoria: Zasilacz
Miejsce i termin składania ofert: do dnia 06.11.2019r. na adres r.sawicki@modn.opole.pl lub bezpośrednio w siedzibie Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Opolu
Termin składania:2019-11-06
Numer dokumentu:IT PSP 24
Źródło: Internet i własne
Załączniki: