Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-08-22
Przedmiot ogłoszenia:Wycinka drzew oraz nasadzenia zastępcze
Organizator:Cersanit S.A. - Zakład Produkcyjny w Opocznie
Adres: Przemysłowa 5, 26-300 Opoczno
Województwo / powiat: łódzkie, pow. opoczyński
Państwo: Polska
NIP:PL5640001666
E-mail:
Strona www:https://cersanit.logintrade.net
Opis:ZOG07/OGÓLNE/ Wycinka drzew oraz nasadzenia zastępcze na terenie Zakładu Produkcyjnego Cersanit "POMORZE" w Opocznie
Treść zapytania:
Szanowni Państwo,
Zapraszam do złożenia oferty na: wykonanie wycinki drzew oraz nasadzeń zastępczych na terenie Zakładu Produkcyjnego Cersanit ,,POMORZE" w Opocznie.
Przebieg prowadzonego postępowania został zawarty w dokumencie 0. Zapytanie ofertowe.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie 1.Przedmiot zamówienia.
Oferty należy składać wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej LOGINTRADE.
Wszelkie pytania dotyczące przedmiotu niniejszego postępowania zakupowego należy kierować za pomocą platformy LOGINTRADE (zadać pytanie może tylko zarejestrowany Oferent).
O dokumenty wymagane, o których mowa w Rozdziale X. Zapytania ofertowego, jest proszony tylko i wyłącznie Oferent, który wygra postępowanie ofertowe.
Uwaga! W trosce o zachowanie transparentności procesu zakupowego oraz sprawiedliwego traktowania oferentów, platforma LOGINTRADE uniemożliwia otwarcie ofert przed upływem terminu ich składania.
W razie jakichkolwiek problemów z obsługą platformy proszę o kontakt z kupcem prowadzącym postępowanie zakupowe lub bezpośrednio z helpdeskiem Logintrade +48 71-787-35-34,helpdesk@logintrade.net
Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. wycinka 306 szt drzew o srednicy od 30do 50 cm oraz drobnych krzaków z odbiorem ściętego drewna 1 szt. 100000000
2. wykonanie nasadzenia zastępczego 492 szt drzew gatunek grab, głóg, akacja lipa drobnolistna. 1 szt. 100000000
3. wycinka drzew w ilości 246 szt o średnicy powyżej 50cm z odbiorem ściętego drewna 1 szt. 10000**
Dodatkowe warunki formalne:
Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "ZOG07/OGÓLNE/ Wycinka drzew oraz nasadzenia zastępcze na terenie Zakładu Produkcyjnego Cersanit "POMORZE" w Opocznie"
Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia
Tytuł pytania:
Treść pytania:
Odpowiedź:
Dodatkowe pytania do oferty
Termin płatności (sugerowany przez Kupca 60 dni)
(Pytanie otwarte)
Okres ważności oferty
(Pytanie otwarte)
Czy Oferent posiada uprawnienia do realizacji zadania ? jeśli posiada, proszę dołączyć skan dokumentów.
(Pytanie otwarte)
Termin realizacji [od dnia złożenia zamówienia]
(Pytanie otwarte)
Miejsce i termin składania ofert: Data i godz. rozpoczęcia przyjmowania ofert:
22- 08- 2022 16: 00
Data i godz. zakończenia przyjmowania ofert:
30- 08- 2022 10: 00
Data i godz. zakończenia zadawania pytań:
29- 08- 2022 11: 00

Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://cersanit.logintrade.net/zapytania_email,1414519,fc6f7d0c9948791a049583a1dcad11ea.html
Termin składania:2022-08-30
Uwagi:Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.
Kontakt:Kupiec:
Ewelina Szmigiel
tel:
e-mail: ewelina.szmigiel@cersanit.com
Kontakt merytoryczny:
Łukasz Róg
tel:
e-mail: lukasz.rog@cersanit.com
Kontakt merytoryczny:
Ewelina Szmigiel
tel:
e-mail: ewelina.szmigiel@cersanit.com
Numer dokumentu:SRM/281636
Źródło: Internet i własne
2022-08-29 12:06
zmiana terminu

https://cersanit.logintrade.net/zapytania_email,1414519,fc6f7d0c9948791a049583a1dcad11ea.html

Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2022-08-22

Cersanit S.A. - Zakład Produkcyjny w Opocznie

Przemysłowa 5

26-300 Opoczno

NIP: 5640001666

Kupiec:

Ewelina Szmigiel

tel:

e-mail: ewelina.szmigiel@cersanit.com

Kontakt merytoryczny:

Łukasz Róg

tel:

e-mail: lukasz.rog@cersanit.com

Kontakt merytoryczny:

Ewelina Szmigiel

tel:

e-mail: ewelina.szmigiel@cersanit.com

ZAPYTANIE OFERTOWE NR SRM/281636

SZANOWNY OFERENCIE

W tym zapytaniu możesz złożyć ofertę bez konieczności logowania się do platformy zakupowej.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Tytuł zapytania
ZOG07/OGÓLNE/ Wycinka drzew oraz nasadzenia zastępcze na terenie Zakładu Produkcyjnego Cersanit "POMORZE" w Opocznie

Treść zapytania:

Szanowni Państwo,

Zapraszam do złożenia oferty na: wykonanie wycinki drzew oraz nasadzeń zastępczych na terenie Zakładu Produkcyjnego Cersanit „POMORZE” w Opocznie.

Przebieg prowadzonego postępowania został zawarty w dokumencie 0. Zapytanie ofertowe.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie 1.Przedmiot zamówienia.

Oferty należy składać wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej LOGINTRADE.

Wszelkie pytania dotyczące przedmiotu niniejszego postępowania zakupowego należy kierować za pomocą platformy LOGINTRADE (zadać pytanie może tylko zarejestrowany Oferent).

O dokumenty wymagane, o których mowa w Rozdziale X. Zapytania ofertowego, jest proszony tylko i wyłącznie Oferent, który wygra postępowanie ofertowe.

Uwaga! W trosce o zachowanie transparentności procesu zakupowego oraz sprawiedliwego traktowania oferentów, platforma LOGINTRADE uniemożliwia otwarcie ofert przed upływem terminu ich składania.

W razie jakichkolwiek problemów z obsługą platformy proszę o kontakt z kupcem prowadzącym postępowanie zakupowe lub bezpośrednio z helpdeskiem Logintrade +48 71-787-35-34,helpdesk@logintrade.net

Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. wycinka 306 szt drzew o srednicy od 30do 50 cm oraz drobnych krzaków z odbiorem ściętego drewna 1 szt. 100000000
2. wykonanie nasadzenia zastępczego 492 szt drzew gatunek grab, głóg, akacja lipa drobnolistna. 1 szt. 100000000
3. wycinka drzew w ilości 246 szt o średnicy powyżej 50cm z odbiorem ściętego drewna 1 szt. 10000**

Dodatkowe warunki formalne:

Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "ZOG07/OGÓLNE/ Wycinka drzew oraz nasadzenia zastępcze na terenie Zakładu Produkcyjnego Cersanit "POMORZE" w Opocznie"
Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia

Tytuł pytania:

Treść pytania:

Odpowiedź:

Dodatkowe pytania do oferty

Termin płatności (sugerowany przez Kupca 60 dni)
(Pytanie otwarte)

Okres ważności oferty
(Pytanie otwarte)

Czy Oferent posiada uprawnienia do realizacji zadania ? jeśli posiada, proszę dołączyć skan dokumentów.
(Pytanie otwarte)

Termin realizacji [od dnia złożenia zamówienia]
(Pytanie otwarte)

Załączniki:

1_ Przedmiot zamówienia_SRM.docx
36895 kB

0_ Zapytanie ofertowe_Cersanit.pdf
228526 kB

03_Pełnomocnictwo kupca ES.pdf
1804580 kB

Klauzula informacyjna Cersanit S_A_.pdf
140851 kB

Umowa na usługę WZÓR.docx
47962 kB

Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:
22- 08- 2022 16: 00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:
30- 08- 2022 10: 00
Data i godzina zakończenia zadawania pytań:
29- 08- 2022 11: 00

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

2022-08-25 16:08
Aktualizacja ogłoszenia

Pełna treść zmian dostępna w załączniku.

2022-08-23 12:09
Aktualizacja ogłoszenia

Pełna treść zmian dostępna w załączniku.