Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg konkurs ofert - Polska
Data dodania oferty:2018-04-11
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie przeglądów budynków
Organizator:Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. w Gdyni
Adres: ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia
Województwo / powiat: pomorskie, pow. Gdynia
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.(58) 72 60 119/331 fax (58) 72 60 332, tel. 587260360 /kom. 51677923
E-mail:
Opis:na wykonanie półrocznych i 5-letnich technicznych przeglądów budynków
(wynikających z art. 62 Ustawy prawo budowlane),
będących w zasobach Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. zlokalizowanych :

1/ Szpital Morski im. PCK - przy ul. Powstania Styczniowego 1 w Gdyni,
2/ Szpital Św. Wincentego a` Paulo - przy ul. Wójta Radtkego w Gdyni .
Szczegółowy opis konkursu został określony w załączniku nr 1
Miejsce i termin składania ofert: Oferty oznakowane : ,,Konkurs ofert na wykonanie technicznych przeglądów budynków w 2018 r w Szpitalach Pomorskich Sp. z o.o." należy składać w Kancelarii Szpitali Pomorskich - bud. nr 6 , 81-519 Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1, w terminie do dnia 23.04.2018 r. godz. 10.00.
Termin składania:2018-04-23
Wymagania:Kryterium wyboru oferty - najniższa cena
Szpital zastrzega sobie prawo do:
- unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny,
- zmiany lub odwołania ogłoszenia, a także warunków konkursu.
Kontakt:Informacji dotyczących ogłoszonego konkursu ofert udziela :
p. Marek Hoffmann pod nr tel. 587260360 /kom. 51677923 w godz. 10.30 - 14.00,
ul. Powstania Styczniowego 1 w Gdyni, budynek nr 5, pokój nr 197 .
Źródło: Internet i własne
Załączniki: