Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 21319112 aktualne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2021-05-28
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych
Organizator:ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Kaliszu
Adres: ul. al. Wolności 8, 62-800 Kalisz
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. Kalisz
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 785 857 536
Opis:1 Kalisz Kalisz gmina miejska Ul. Pogodna 145 nr dział.: 184/2 734# Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę linii kablowej nN w m. Kalisz Ul. Pogodna 145-147 dz. 184/1, 184/2 sprawa ZN/3750/4141MZI/2021/2101333
2 Gołuchów Gołuchów gmina wiejska Ul. Tadeusza Kościuszki nr dział.: 417/3 734# Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przyłącza kablowego nN w m. Gołuchów Ul. Tadeusza Kościuszki dz. nr 417/3 sprawa ZN/3751/4141MZI/2021/2101316
3 Droszew Nowe Skalmierzyce obszar wiejski nr dział.: 386 734# Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przyłącza kablowego nN w m. Droszew dz. nr 386 sprawa ZN/3752/4141MZI/2021/2101326
4 Brzeziny Brzeziny gmina wiejska Ul. Różana nr dział.: 220/23 734# Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przyłącza kablowego nN w m. Brzeziny Ul. Różana dz. nr 220/23 sprawa ZN/3753/4141MZI/2021/2101334
5 Janków Drugi Blizanów gmina wiejska nr dział.: Janków-540/3 734# Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przyłącza kablowego nN w m. Janków Drugi dz. 540/3 sprawa ZN/3754/4141MZI/2021/2101436
6 Jagodz.c Brzeziny gmina wiejska nr dział.: 228/12 734# Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przyłącza kablowego nN w m. Jagodz.c dz. nr 228/12 sprawa ZN/3755/4141MZI/2021/2101441
7 Popów Szczytniki gmina wiejska nr dział.: 110 734# Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przyłącza kablowego nN w m. Popów dz. nr 110 sprawa ZN/3756/4141MZI/2021/2101447
8 Mączniki Nowe Skalmierzyce obszar wiejski Ul. aleja Rzekty nr dział.: 25/27 734# Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przyłącza kablowego nN w m. Mączniki Ul. Aleja Rzekty dz. nr 25/27 sprawa ZN/3757/4141MZI/2021/2101448
9 Mączniki Nowe Skalmierzyce obszar wiejski Ul. aleja Rzekty 10 nr dział.: 3/126 734# Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przyłącza kablowego nN w m. Mączniki Al. Rzekty 10 dz. 3/126 sprawa ZN/3758/4141MZI/2021/2101449
10 Mączniki Nowe Skalmierzyce obszar wiejski Ul. Szafirowa nr dział.: 3/62 734# Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przyłącza kablowego nN w m. Mączniki Ul. Szafirowa dz.nr 3/62, Diamentowa dz.nr 3/63 sprawa ZN/3759/4141MZI/2021/2101463
Specyfikacja:Warunki Zamówienia wraz z załącznikami dla poszczególnych przetargów można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego pod adresem: https://bip.energa-operator.pl/przetargi-zamowienia-ogloszenia Ogólne Warunki Umów dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: https://bip.energa- operator.pl/s/20394/procedury-regulaminy-wytyczne
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, pok. 5 do 14-06-2021 godz. 09:00
Otwarcie ofert:Miejsce i termin publicznego otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, pok. 115 data 14-06-2021 godz. 10:40
Termin składania:2021-06-14
Miejsce i termin realizacji:Okres realizacji zamówienia bezwzględnie wymagany: Przetarg nr 1 - 03-01-2022 Przetarg nr 2 - 03-01-2022 Przetarg nr 3 - 03-01-2022 Przetarg nr 4 - 03-01-2022 Przetarg nr 5 - 07-01-2022 Przetarg nr 6 - 07-01-2022 Przetarg nr 7 - 07-01-2022 Przetarg nr 8 - 07-01-2022 Przetarg nr 9 - 07-01-2022 Przetarg nr 10 - 07-01-2022
Wymagania:Do przetargu mogą przystąpić Wykonawcy zakwalifikowani do prac na rzecz ENERGA-OPERATOR SA i znajdujący się w Rejestrze Kwalifikowanych Wykonawców oraz spełniają pozostałe wymagania określone w WZ. Wniosek o umieszczenie w RKW wraz z Procedurą można pobrać ze strony: https://bip.energa-operator.pl/s/20394/procedury-requlaminy-wytyczne
Uwagi:Kryteria wyboru oferty Przetarg nr 1 Zadanie Przetarg nr 2 Zadanie Przetarg nr 3 Zadanie Przetarg nr 4 Zadanie Przetarg nr 5 Zadanie Przetarg nr 6 Zadanie Przetarg nr 7 Zadanie Przetarg nr 8 Zadanie i ich znaczenie (w %): 1 Cena brutto [100%] 1 Cena brutto [100%] 1 Cena brutto [100%] 1 Cena brutto [100%] Cena brutto [100%] 1 Cena brutto [100%] 1 Cena brutto [100%] 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 9 Zadanie: 1 Cena brutto [100%] Przetarg nr 10 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Termin związania z ofertą: 45 dni od daty upływu terminu składania ofert
Kontakt:2) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest: Daniel Matlak, w godz. 8:00-14:00, tel. 785 857 536 adres email: Daniel.Matlak@energa.pl
Numer dokumentu:678/P/21/Kalisz
Źródło: Internet i własne
Załączniki: