Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 24031577 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2022-10-13
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych
Organizator:ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Koszalinie
Adres: ul. Morska 10, 75-950 Koszalin
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. Koszalin
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 94 / 348-33-37
Opis:1
Konikowo. Świeszyno gmina wiejska nr dzial.: 225/19
950.22# Budowa przyłącza 0,4kV na potrzeby zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Konikowo dz. 225/19
sprawa ZN/6557/5353MZI/2022/2204042
2
Niekłonice. Świeszyno gmina wiejska nr dzial.: 156/4, 156/5
950.22# Budowa przyłącza kablowego 0,4kV na potrzeby zasilania budynków mieszkalnych jednorodzinnych w m. Niekłonice dz. 156/4, 156/5
sprawa ZN/6559/5353MZI/2022/2204185
3
Niekłonice. Świeszyno gmina wiejska nr dzial.: 91/4
950.22# Budowa przyłącza kablowego 0,4kV na potrzeby zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Niekłonice dz. 91/4
sprawa ZN/6560/5353MZI/2022/2204144
4
Niekłonice. Świeszyno gmina wiejska nr dzial.: 109/6
950.22# Budowa przyłącza kablowego 0,4kV na potrzeby zasilania budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych w m. Niekłonice dz. 109/6
sprawa ZN/6561/5353MZI/2022/2204138
5
Niekłonice. Świeszyno gmina wiejska nr dzial.: 175/18
950.22# Budowa przyłącza kablowego 0,4kV na potrzeby zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Niekłonice dz. 175/18
sprawa ZN/6562/5353MZI/2022/2204157
Specyfikacja:Warunki Zamówienia wraz z załącznikami dla poszczególnych przetargów można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego pod adresem: https://bip.energa-operator.pl/przetargi-zamowienia-ogloszenia
Ogólne Warunki Umów dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: https://bip.energa-operator.pl/s/20394/procedury-regulaminy-wytyczne
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, 75-950 Koszalin, Ul. Morska 10 Biuro Podawcze pok.100 do 28-10-2022 godz. 08:00
Otwarcie ofert:Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, pok. 102 budynek A, siedziba Oddziału Koszalin data 28-10-2022 godz. 10:30. Otwarcie ofert jest niejawne.
Termin składania:2022-10-28
Miejsce i termin realizacji:Okres realizacji zamówienia bezwzględnie wymagany:
Przetarg nr 1 - 31-03-2023
Przetarg nr 2 - 31-03-2023
Przetarg nr 3 - 31-03-2023
Przetarg nr 4 - 28-02-2023
Przetarg nr 5 - 31-03-2023
Wymagania:Do przetargu mogą przystąpić Wykonawcy zakwalifikowani do prac na rzecz ENERGA-OPERATOR SA i znajdujący się w Rejestrze Kwalifikowanych Wykonawców oraz spełniają pozostałe wymagania określone w WZ. Wniosek o umieszczenie w RKW wraz z Procedurą można pobrać ze strony: https://bip.energa-operator.pl/s/20394/procedury-regulaminy-wytyczne
Uwagi:Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):
Przetarg nr 1 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 2 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 3 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 4 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 5 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Termin związania z ofertą: 45 dni od daty upływu terminu składania ofert
Kontakt:Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest:
Joanna Słodkowska, w godz. 8:00-14:00, tel. 94 / 348-33-37
adres email: Joanna.Slodkowska3@energa.pl
Numer dokumentu:891/P/22/Koszalin
Źródło: Internet i własne
Załączniki: