Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 15116657 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2018-03-23
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym
Organizator:ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Płocku
Adres: Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Płock
Państwo: Polska
Telefon / fax:+48 24 266 52 00
E-mail:
Opis:1 Płońsk k gmina miejska ul. Szkolna nr dział.: 258/18
Projekt techniczny przyłącza kablowego nN, Płońsk ul. Szkolna, P/17/062225, dz. nr 258/18,
S7-1211-przetarg, Budowa przyłącza kablowego nN, Płońsk ul. Szkolna, P/17/062225, dz. nr
258/18, S7-1211-przetarg
sprawa
ZN/1345/7072MZI/2018/1800001
2 Kroczewo Załuski gmina wiejska nr dział.: 33/8
Projekt techniczny linii kablowej nN, Kroczewo, P/17/061925, dz. nr 33/8, S7-241-przetarg,
Budowa linii kablowej nN, Kroczewo, P/17/061925, dz. nr 33/8, S7-241-przetarg
sprawa
ZN/1346/7072MZI/2018/1800099
3 Joniec-Kolonia Joniec gmina wiejska nr dział.: 57/2
Projekt techniczny przyłącza kablowego nN, Joniec Kolonia, gmina Joniec, Nr działki: 57/2,S7-
00086,P/17/036116 -przetarg, Budowa przyłącza kablowego nN, Joniec Kolonia, gmina Joniec,
Nr działki: 57/2,S7-00086,P/17/036116 -przetarg
sprawa
ZN/1347/7072MZI/2018/1701774
4 Płońsk gmina miejska ul. Dr. Leona Rutkowskiego 3D nr dział.: 747
Projekt techniczny przyłącza kablowego nN, Płońsk Ul. Rutkowskiego 3d, Nr działki: 747, S7-
00145,P/18/011787-przetarg, Budowa przyłącza kablowego nN, Płońsk Ul. Rutkowskiego 3d, Nr
działki: 747, S7-00145,P/18/011787-przetarg
sprawa
ZN/1349/7072MZI/2018/1800648
5 Cieciórki Płońsk gmina wiejska nr dział.: 156
Projekt techniczny przyłącza kablowego nN, Cieciórki, P/17/020196, dz. nr 156, S7-1403-
przetarg, Budowa przyłącza kablowego nN, Cieciórki, P/17/020196, dz. nr 156, S7-1403-
przetarg
sprawa
ZN/1356/7072MZI/2018/1800110
6 Wólka Niska Sanniki gmina wiejska
P+W - Przetarg - Projekt, Wólka Niska, dz. nr 1 , gm. Sanniki, S4-00469, 12/R74/00306.
Budowa linii nN napowietrznej oraz przyłącza napowietrznego nN ze złączem,
P+W - Przetarg - Wykonawstwo, Wólka Niska, dz. nr 1 , gm. Sanniki, S4-00469, 12/R74/00306.
Budowa linii nN napowietrznej oraz przyłącza napowietrznego nN ze złączem.
sprawa
ZN/1360/7073MZI/2018/1702118
Specyfikacja:Warunki Zamówienia wraz z załącznikami dla poszczególnych przetargów można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego
pod adresem: http://bip.energa-operator.pl/centrala/lokalne/przetargi.xml?group=centrala
Ogólne Warunki Umów dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://www.energaoperator.
pl/dostawcy_i_przetargi/regulaminy.xml
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, pok. 65 do 04-04-2018 godz. 10:00
Otwarcie ofert:Miejsce i termin publicznego otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, Pokój nr 51 - Parter data 04-04-2018 godz. 11:00
Termin składania:2018-04-04
Miejsce i termin realizacji:Okres realizacji zamówienia bezwzględnie wymagany:
Przetarg nr 1 Etap 1 - 20-09-2018
Przetarg nr 1 Etap 2 - 10-11-2018
Przetarg nr 2 Etap 1 - 30-12-2018
Przetarg nr 2 Etap 2 - 20-02-2019
Przetarg nr 3 Etap 1 - 20-09-2018
Przetarg nr 3 Etap 2 - 04-11-2018
Przetarg nr 4 Etap 1 - 21-09-2018
Przetarg nr 4 Etap 2 - 05-11-2018
Przetarg nr 5 Etap 1 - 30-09-2018
Przetarg nr 5 Etap 2 - 30-11-2018
Przetarg nr 6 Etap 1 - 20-07-2018
Przetarg nr 6 Etap 2 - 14-09-2018
Wymagania:Do przetargu mogą przystąpić Wykonawcy zakwalifikowani do prac na rzecz ENERGA - OPERATOR SA i znajdujący się w
Rejestrze Kwalifikowanych Wykonawców oraz spełniają pozostałe wymagania określone w WZ. Wniosek o umieszczenie w
ENERGA - OPERATOR SA. Oddział w Płocku
Ogłoszenie nr 205/W/18/Ciechanów
o przetargach nieograniczonych na wykonanie
robót budowlanych
z projektem budowlano-wykonawczym
RKW wraz z Procedurą można pobrać ze strony:
http://www.energa-operator.pl/dostawcy_i_przetargi/regulaminy.xml
Uwagi:Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):
Przetarg nr 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 2 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 3 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 4 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 5 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 6 Cena brutto [100%]
Termin związania z ofertą: 90 dni od daty upływu terminu składania ofert
Kontakt:2) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest:
Małgorzata Pietrzak, w godz. 8:00-14:00, tel. 24 / 368 82 54
adres email: malgorzata.pietrzak@energa.pl
Numer dokumentu:205/W/18/Ciechanów
Źródło: Internet i własne
Załączniki: