Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 15912388 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2018-08-22
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym
Organizator:ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku
Adres: ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk
Województwo / powiat: pomorskie, pow. Gdańsk
Państwo: Polska
Telefon / fax:58 527 92 74
E-mail:
Opis:1 Staniszewo Kartuzy obszar wiejski nr dzial.: 145/16, 145/17
Opracowanie dokumentacji: Budowa przyłącza kablowego nN dla zasilania budynku
mieszkalnego - jednorodzinnego na dz. 145/16 i 145/17 w miejscowości
Staniszewo, Wykonanie prac: Budowa przyłącza kablowego nN dla zasilania
budynku mieszkalnego - jednorodzinnego na dz. 145/16 i 145/17 w miejscowości
Staniszewo
sprawa ZN/4991/3535MZI/2018/1802779
2 Ramleje Somonino gmina wiejska nr dzial.: Ramleje-11/20
Opracowanie dokumentacji: Budowa przyłącza kablowego nN dla zasilania budynku
mieszkalnego - jednorodzinnego na dz. 11/20 w miejscowości Ramleje, Wykonanie
prac: Budowa przyłącza kablowego nN dla zasilania budynku mieszkalnego -
jednorodzinnego na dz. 11/20 w miejscowości Ramleje
sprawa ZN/4992/3535MZI/2018/1802780
3 Borzestowska Huta Chmielno gmina wiejska nr dzial.: 736/32
Opracowanie dokumentacji: Budowa przyłącza kablowego nN dla zasilania budynku
rekreacyjnego na dz. 736/32 w miejscowości Borzestowska Huta, Wykonanie prac:
Budowa przyłącza kablowego nN dla zasilania budynku rekreacyjnego na dz.
736/32 w miejscowości Borzestowska Huta
sprawa ZN/4993/3535MZI/2018/1802781
4 Kiełpino Kartuzy obszar wiejski nr dzial.: 127/3
Opracowanie dokumentacji: Budowa przyłącza kablowego nN dla zasilania budynku
mieszkalnego - jednorodzinnego na dz. 127/3 w miejscowości Kiełpino, Wykonanie
prac: Budowa przyłącza kablowego nN dla zasilania budynku mieszkalnego -
jednorodzinnego na dz. 127/3 w miejscowości Kiełpino
sprawa ZN/4994/3535MZI/2018/1802786
5 Kujaty Sierakowice gmina wiejska nr dzial.: Kujaty-476
Opracowanie dokumentacji: Budowa przyłącza kablowego nN dla zasilania budynku
mieszkalnego - jednorodzinnego na dz. 476 w miejscowości Kujaty, Wykonanie
prac: Budowa przyłącza kablowego nN dla zasilania budynku mieszkalnego -
jednorodzinnego na dz. 476 w miejscowości Kujaty
sprawa ZN/4995/3535MZI/2018/1802811
6 Sławki Somonino gmina wiejska nr dzial.: 253/4
Opracowanie dokumentacji: Budowa przyłącza kablowego nN dla zasilania budynku
mieszkalnego - jednorodzinnego na dz. 253/4 w miejscowości Sławki, Wykonanie
prac: Budowa przyłącza kablowego nN dla zasilania budynku mieszkalnego -
jednorodzinnego na dz. 253/4 w miejscowości Sławki
sprawa ZN/4996/3535MZI/2018/1802813
7 Somonino Somonino gmina wiejska nr dzial.: 290/7
Opracowanie dokumentacji: Budowa przyłącza kablowego nN dla zasilania budynku
mieszkalnego - jednorodzinnego na dz. 290/7 w miejscowości Somonino,
Wykonanie prac: Budowa przyłącza kablowego nN dla zasilania budynku
mieszkalnego - jednorodzinnego na dz. 290/7 w miejscowości Somonino
sprawa ZN/4997/3535MZI/2018/1802822
Specyfikacja:Warunki Zamówienia wraz z załącznikami dla poszczególnych przetargów można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego
pod adresem: http://bip.energa-operator.pl/centrala/lokalne/przetargi.xml?group=centrala
Ogólne Warunki Umów dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://www.energaoperator.
pl/dostawcy_i_przetargi/regulaminy.xml
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, Kancelaria (pok. 2) do 30-08-2018 godz. 08:00
Otwarcie ofert:Miejsce i termin publicznego otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, pok. 409 data 30-08-2018 godz. 09:30
Termin składania:2018-08-30
Miejsce i termin realizacji:Okres realizacji zamówienia bezwzględnie wymagany:
Przetarg nr 1 Etap 1 - 12-04-2019
Przetarg nr 1 Etap 2 - 12-04-2019
Przetarg nr 2 Etap 1 - 12-04-2019
Przetarg nr 2 Etap 2 - 12-04-2019
Przetarg nr 3 Etap 1 - 12-04-2019
Przetarg nr 3 Etap 2 - 12-04-2019
Przetarg nr 4 Etap 1 - 12-04-2019
Przetarg nr 4 Etap 2 - 12-04-2019
Przetarg nr 5 Etap 1 - 12-04-2019
Przetarg nr 5 Etap 2 - 12-04-2019
Przetarg nr 6 Etap 1 - 12-04-2019
Przetarg nr 6 Etap 2 - 12-04-2019
Przetarg nr 7 Etap 1 - 12-04-2019
Przetarg nr 7 Etap 2 - 12-04-2019
Wymagania:Do przetargu mogą przystąpić Wykonawcy zakwalifikowani do prac na rzecz ENERGA - OPERATOR SA i znajdujący się w
Rejestrze Kwalifikowanych Wykonawców oraz spełniają pozostałe wymagania określone w WZ. Wniosek o umieszczenie w
RKW wraz z Procedurą można pobrać ze strony:
http://www.energa-operator.pl/dostawcy_i_przetargi/regulaminy.xml
Uwagi:Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):
Przetarg nr 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 2 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 3 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 4 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 5 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 6 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 7 Cena brutto [100%]
Termin związania z ofertą: 90 dni od daty upływu terminu składania ofert
Kontakt:2) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest:
Agnieszka Małek, w godz. 8:00-14:00, tel. 58 527 92 74
adres email: agnieszka.malek@energa.pl
Numer dokumentu:883/W/18/Kartuzy
Źródło: Internet i własne
Załączniki: