Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 15245955 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2018-04-17
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie robót budowlanych
Organizator:ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Płocku
Adres: ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Płock
łódzkie
Państwo: Polska
Telefon / fax:24/ 368-82-47
E-mail:
Opis:1
S4-00061
W - PRZETARG WYKONAWSTWO - przebudowa kompleksowa przyłączy energetycznych w miejscowości Lucień gm. Gostynin gmina wiejska ze stacji S4-00061 Lucień.
sprawa ZN/1717/7073MZI/2018/18551
2
nr dział.: Gołębiewek-163/4
W-PRZETARG WYKONAWSTWO. Gołębiewek Nowy gm. Kutno, T731332, budowa przyłącza kablowego, WP P/17/051977 dz. 163/4. PT nr wew. 113/2018 - zgłoszenie. OBI/73/1702342
sprawa ZN/1719/7073MZI/2018/1702342
3
T730655
W - PRZETARG WYKONAWSTWO - przebudowa kompleksowa przyłączy energetycznych w miejscowości Kwiatówek gm. Góra Świętej Małgorzaty gmina wiejska ze stacji T730655 Kwiatówek.
sprawa ZN/1720/7073MZI/2018/18549
4
Jadzień Kiernozia gmina wiejska S4-00401
W - PRZETARG WYKONAWSTWO - przebudowa kompleksowa przyłączy energetycznych w miejscowości Jadzień B gm. Kiernozia gmina wiejska ze stacji S4-00401 Jadzień B.
sprawa ZN/1721/7073MZI/2018/18567
5
Wiśniewo Kiernozia gmina wiejska S4-00420
W - PRZETARG WYKONAWSTWO - przebudowa kompleksowa przyłączy energetycznych w miejscowości Wiśniewo A gm. Kiernozia gmina wiejska ze stacji S4-00420 Wiśniewo A.
sprawa ZN/1722/7073MZI/2018/18571
6
Ludwików Kiernozia gmina wiejska S4-00399
W - PRZETARG WYKONAWSTWO - przebudowa kompleksowa przyłączy energetycznych w miejscowości Ludwików gm. Kiernozia gmina wiejska ze stacji S4-00399 Ludwików.
sprawa ZN/1723/7073MZI/2018/18574
7
Sokołów-Towarzystwo Kiernozia gmina wiejska S4-00404
W - PRZETARG WYKONAWSTWO - przebudowa kompleksowa przyłączy energetycznych w miejscowości Sokołów Towarzystwo gm. Kiernozia gmina wiejska ze stacji S4-00404 Sokołów Towarzystwo.
sprawa ZN/1724/7073MZI/2018/18572
8
S3-1233
W - PRZETARG WYKONAWSTWO - przebudowa kompleksowa przyłączy energetycznych w miejscowości Mieczysławów gm. Krzyżanów gmina wiejska ze stacji S3-01233 Mieczysławów Szkoła
sprawa ZN/1725/7073MZI/2018/18550
9
Leszczynek Kutno gmina wiejska nr dział.: Leszczynek-155/2
W-PRZETARG WYKONAWSTWO Leszczynek gm. Kutno, S3-01409, budowa przyłącza kablowego, WP P/17/039748, dz. 155/2. PT nr wew. 111/2018 - zgło0szenie. OBI/73/1701892
sprawa ZN/1726/7073MZI/2018/1701892
10
Krzyszkowice Piątek gmina wiejska nr dział.: Krzyszkowice-41/4
W-PRZETARG WYKONAWSTWO Krzyszkowice gm. Piątek, S3-00748, budowa przyłącza kablowego, WP P/16/000269 dz. 41/4. PT nr wew. 108/2018 - zgłoszenie. OBI/73/1701597
sprawa ZN/1727/7073MZI/2018/1701597
Specyfikacja:Warunki Zamówienia wraz z załącznikami dla poszczególnych przetargów można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego pod adresem: http://bip.energa-operator.pl/centrala/lokalne/przetargi.xml?group=centrala
Ogólne Warunki Umów dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://www.energa-operator.pl/dostawcy_i_przetargi/regulaminy.xml
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, pok. 65 do 27-04-2018 godz. 10:00
Otwarcie ofert:Miejsce i termin publicznego otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, Pokój nr 51 - Parter data 27-04-2018 godz. 11:00
Termin składania:2018-04-27
Miejsce i termin realizacji:Okres realizacji zamówienia bezwzględnie wymagany:
ENERGA - OPERATOR SA. Oddział w Płocku
Ogłoszenie nr 256/W/18/Kutno
o przetargach nieograniczonych na wykonanie
robót budowlanych
Przetarg nr 1 - 23-07-2018
Przetarg nr 2 - 05-07-2018
Przetarg nr 3 - 23-07-2018
Przetarg nr 4 - 23-07-2018
Przetarg nr 5 - 23-07-2018
Przetarg nr 6 - 23-07-2018
Przetarg nr 7 - 23-07-2018
Przetarg nr 8 - 23-07-2018
Przetarg nr 9 - 13-07-2018
Przetarg nr 10 - 13-07-2018
Wymagania:Do przetargu mogą przystąpić Wykonawcy zakwalifikowani do prac na rzecz ENERGA - OPERATOR SA i znajdujący się w Rejestrze Kwalifikowanych Wykonawców oraz spełniają pozostałe wymagania określone w WZ. Wniosek o umieszczenie w RKW wraz z Procedurą można pobrać ze strony:
http://www.energa-operator.pl/dostawcy_i_przetargi/regulaminy.xml
Uwagi:Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):
Przetarg nr 1 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 2 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 3 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 4 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 5 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 6 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 7 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 8 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 9 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 10 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Termin związania z ofertą: 90 dni od daty upływu terminu składania ofert
Kontakt:Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest:
Joanna Szymerowska w godz. 8:00-14:00, tel. 24/ 368-82-47
adres email: joanna.szymerowska@energa.pl
Numer dokumentu:256/W/18/Kutno
Źródło: Internet i własne
Załączniki: