Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 15953976 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2018-08-30
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie robót budowlanych
Organizator:ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Koszalinie
Adres: ul. Morska 10, 75-950 Koszalin
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. Koszalin
pomorskie
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: 785-802-203
E-mail:
Opis:ENERGA - OPERATOR SA. Oddział w Koszalinie
Ogłoszenie nr 691/W/18/Słupsk
o przetargach nieograniczonych na wykonanie
robót budowlanych

1
Słupsk ul. Gen. Józefa Dwernickiego 27
Modernizacja przyłącza kablowego 0,4kV (dostawienie P1) dla zasilania obiektu w m. Słupsk ul. Dwernickiego 27, gm. m. Słupsk (PPN).
sprawa ZN/4950/8156MZI/2018/1802471
2
Kobylnica gmina wiejska ul. Włodzimierza Tetmajera
Modernizacja złącz kablowych 0,4kV (3 x wymiana zabezpieczeń) dla zasilania obiektów w m. Kobylnica ul. Tetmajera, Kobylnica ul. Cyprysowa, Bydlino ul. Pogodna (PPN).
sprawa ZN/4952/8156MZI/2018/1802448
3
Słupsk ul. Stefana Banacha nr dział.: 166/1
Modernizacja przyłączy kablowych 0,4kV (przestawienie, dostawienie P1) dla zasilania ogródków działkowych w m. Słupsk ul. Banacha, gm. M. Słupsk.
sprawa ZN/4953/8156MZI/2018/1802425
4
Ustka ul. Darłowska 35 nr dział.: 1922/78
Budowa przyłącza kablowego 0,4kV dla zasilania dz. nr 1922/78 w m. Ustka
ul. Darłowska, gm. m. Ustka (PPN).
sprawa ZN/4955/8156MZI/2018/1703544
5
Objazda Ustka gmina wiejska nr dział.: 105/3
Budowa przyłącza kablowego 0,4kV dla zasilania dz. nr 105/3 w m. Objazda, gm. Ustka (PPN).
sprawa ZN/4959/8156MZI/2018/1800335
6
Mazów Postomino gmina wiejska nr dział.: 70
Budowa przyłącza kablowego 0,4kV dla zasilania dz. nr 70 w m. Mazów, gm. Postomino (PPN).
sprawa ZN/4962/8156MZI/2018/1800131
7
Przewłoka Ustka gmina wiejska ul. Agnieszki Osieckiej nr dział.: 965
Budowa przyłącza kablowego 0,4kV dla zasilania dz. nr 965 w m. Przewłoka,
gm. Ustka.
sprawa ZN/4963/8156MZI/2018/1800282
Specyfikacja:Warunki Zamówienia wraz z załącznikami dla poszczególnych przetargów można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego pod adresem: http://bip.energa-operator.pl/centrala/lokalne/przetargi.xml
Ogólne Warunki Umów dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem:
http://www.energa-operator.pl/dostawcy_i_przetargi/regulaminy.xml
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, 75-950 Koszalin ul. Morska 10, Biuro Podawcze pok. 100
do 07-09-2018 godz. 08:00
Otwarcie ofert:Miejsce i termin publicznego otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, pok. 105 parter, siedziba Oddziału Koszalin data 07-09-2018 godz. 11:00
Termin składania:2018-09-07
Miejsce i termin realizacji:Okres realizacji zamówienia bezwzględnie wymagany:
Przetarg nr 1 - 15-11-2018
Przetarg nr 2 - 15-10-2018
Przetarg nr 3 - 15-10-2018
Przetarg nr 4 - 15-12-2018
Przetarg nr 5 - 15-02-2019
Przetarg nr 6 - 15-01-2019
Przetarg nr 7 - 15-02-2019
Wymagania:Do przetargu mogą przystąpić Wykonawcy zakwalifikowani do prac na rzecz ENERGA - OPERATOR SA i znajdujący się w Rejestrze Kwalifikowanych Wykonawców oraz spełniają pozostałe wymagania określone w WZ. Wniosek o umieszczenie w RKW wraz z Procedurą można pobrać ze strony:
http://www.energa-operator.pl/dostawcy_i_przetargi/regulaminy.xml
Uwagi:Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):
Dla wszystkich zadań: Cena brutto [100%]
Termin związania z ofertą: 90 dni od daty upływu terminu składania ofert
Kontakt:Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest:
Aleksandra Wieczorkiewicz, w godz. 8:00-14:00, tel.: 785-802-203
adres e-mail: Daniel.Bus@energa.pl
Numer dokumentu:691/W/18/Słupsk
Źródło: Internet i własne
Załączniki: