Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 18243149 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2019-10-30
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie robót budowlanych
Organizator:ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Płocku
Adres: ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Płock
Państwo: Polska
Telefon / fax:24 / 3688566
E-mail:
Opis:1
Płońsk Płońsk gmina miejska ul. ŻŻŻ - Janka Krasickiego
Budowa przyłącza kablowego nN Płońsk ul. Krasickiego, dz. nr 1204, 1216, S7-1208-przetarg
sprawa ZN/5068/7072MZI/2019/17568
2
Bielsk Bielsk gmina wiejska ul. Płocka nr dzial.: Bielsk-220/8
Budowa linii kablowej nN 0,4 kV z zabudową szafki pomiarowej gm. Bielsk OBI/75/1900231 Bielsk, ul. Płocka dz. 220/8 WP nr P/19/000819, S5-0990
sprawa ZN/5069/7075MZI/2019/1900231
3
Koziebrody Raciąż gmina wiejska nr dzial.: Koziebrody-382
Budowa PN + rozłączniko-bezpiecznik, Koziebrody dz.382, gm. Raciąż, S5-02085, WP P/19/053778, nr inw. 21107000440/N , art.29a.
sprawa ZN/5071/7075MZI/2019/1902886
4
Mojnowo Lutocin gmina wiejska nr dzial.: 127
Projekt techniczny napowietrznej linii SN-15kV z wymianą oraz zabudową stanowiska SN wraz z budową napowietrznej stacji transformatorowej SN/nN oraz lini kablowej nN-0,4kV, Mojnowo, dz. nr 127, linia SN-15kV Lutocin, WP: P/18/025186 - przetarg
sprawa ZN/5072/7676MZI/2019/1803140
5
Borowiczki-Pieńki Słupno gmina wiejska nr dzial.: Borowiczki-Pieńki (wieś)-18/13
PRZETARG WYKONAWSTWO Borowiczki-Pieńki ul. Pszczela gm. Słupno T710476 dz. 18/13 proj. 257/19 - zgłoszenie (dziennik budowy) Budowa linii kablowej nN, złącza kablowo-pomiarowego, rozłącznika bezpiecznikowego P/18/067865 obwód 01
sprawa ZN/5074/7071MZI/2019/1901165
6
Radzanowo-Lasocin Radzanowo gmina wiejska 4 nr dzial.: Radzanowo Lasocin-61/3
PRZETARG WYKONAWSTWO Radzanowo-Lasocin gm. Radzanowo S1-293 dz. 61/3 proj. 248/19 - zgłoszenie Budowa przyłącza kablowego, złącza kablowo-pomiarowego P/18/057722 obwód 01
sprawa ZN/5075/7071MZI/2019/1802978
7
Kiełtyki Mała Wieś gmina wiejska nr dzial.: Kiełtyki-64
PRZETARG WYKONAWSTWO Kiełtyki gm. Mała Wieś T710947 dz. 64 proj. 259/19 - zgłoszenie Budowa przyłącza kablowego, złącza kablowo-pomiarowego, wymiana transformatora P/18/049217 obwód 01
sprawa ZN/5077/7071MZI/2019/1802716
8
Płock Płock gmina miejska ul. Dobrzyńska 52 nr dzial.: Płock (miasto)-120/1
W - PRZETARG WYKONAWSTWO gm. Płock OBI/71/1702721 Płock ul. Dobrzyńska 52 dz. 120/1, P/19/052835 (kont P/16/052078), S1-01504/N2, PT 255/2019+zgł UW i UMP (DzB), budowa KnN, ZKP.
sprawa ZN/5078/7071MZI/2019/1702721
Specyfikacja:Warunki Zamówienia wraz z załącznikami dla poszczególnych przetargów można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego
ENERGA - OPERATOR SA. Oddział w Płocku
Ogłoszenie nr 858/W/19/Ciechanów
o przetargach nieograniczonych na wykonanie
robót budowlanych
pod adresem: http://bip.energa-operator.pl/centrala/lokalne/przetargi.xml?group=centrala
Ogólne Warunki Umów dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://www.energa-operator.pl/dostawcy_i_przetargi/regulaminy.xml
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, pok. 65 do 13-11-2019 godz. 10:00
Otwarcie ofert:Miejsce i termin publicznego otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, Pokój nr 51 - Parter data 13-11-2019 godz. 11:00
Termin składania:2019-11-13
Miejsce i termin realizacji:Okres realizacji zamówienia bezwzględnie wymagany:
Przetarg nr 1 - 30-03-2020
Przetarg nr 2 - 27-03-2020
Przetarg nr 3 - 01-04-2020
Przetarg nr 4 - 25-04-2020
Przetarg nr 5 - 24-04-2020
Przetarg nr 6 - 24-04-2020
Przetarg nr 7 - 24-04-2020
Przetarg nr 8 - 22-05-2020
Wymagania:Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):
Przetarg nr 1 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 2 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 3 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 4 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 5 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 6 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 7 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 8 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Termin związania z ofertą: 90 dni od daty upływu terminu składania ofert
Do przetargu mogą przystąpić Wykonawcy zakwalifikowani do prac na rzecz ENERGA - OPERATOR SA i znajdujący się w Rejestrze Kwalifikowanych Wykonawców oraz spełniają pozostałe wymagania określone w WZ. Wniosek o umieszczenie w RKW wraz z Procedurą można pobrać ze strony:
http://www.energa-operator.pl/dostawcy_i_przetargi/regulaminy.xml
Uwagi:Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, z zachowaniem zasad określonych: ustawą z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zmianami) oraz Regulaminem udzielania zamówień w Energa-Operator SA.
Kontakt:Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest:
Elżbieta Lewandowska, w godz. 8:00-14:00, tel. 24 / 3688566
adres email: elzbieta.lewandowska@energa.pl
Numer dokumentu:858/W/19/Ciechanów
Źródło: Internet i własne
Załączniki: