Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 19214481 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2020-05-07
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie robót budowlanych
Organizator:ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku
Adres: ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk
Województwo / powiat: pomorskie, pow. Gdańsk
Państwo: Polska
Telefon / fax:48 58 527 927
E-mail:
Opis:wykonanie
robót budowlanych
1 Tczew Tczew gmina miejska ul. Partyzantów 6 nr dzial.: 274
wymiana przyłącza napowietrznego na AsXSn 4x25
sprawa ZN/3189/3333MZI/2020/2001575
2 Przejazdowo Pruszcz Gdański gmina wiejska ul. Główna 40 nr dzial.: 124/22
wymiana złącza na P2-Rs
sprawa ZN/3190/3333MZI/2020/2001567
3 Juszkowo Pruszcz Gdański gmina wiejska ul. Widokowa nr dzial.: 21/12
przyłącze kablowe nN YAKXS 4x35 + P1-Rs
sprawa ZN/3191/3333MZI/2020/2001578
4 Pszczółki Pszczółki gmina wiejska ul. Jana Pawła II 16A nr dzial.: 167/5
przyłącze napowietrzne AsXSn 4x25 + PS-Rs
sprawa ZN/3192/3333MZI/2020/2001571
Specyfikacja:Warunki Zamówienia wraz z załącznikami dla poszczególnych przetargów można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego
pod adresem: http://bip.energa-operator.pl/centrala/lokalne/przetargi.xml?group=centrala
Ogólne Warunki Umów dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://www.energaoperator.
pl/dostawcy_i_przetargi/regulaminy.xml
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, Kancelaria (pok. 2) do 03-06-2020 godz. 08:00
Otwarcie ofert:Miejsce i termin publicznego otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, pok. 409 data 03-06-2020 godz. 09:10
Termin składania:2020-06-03
Miejsce i termin realizacji:Okres realizacji zamówienia bezwzględnie wymagany:
Przetarg nr 1 - 21-08-2020
Przetarg nr 2 - 21-08-2020
Przetarg nr 3 - 21-08-2020
Przetarg nr 4 - 21-08-2020
Wymagania:Do przetargu mogą przystąpić Wykonawcy zakwalifikowani do prac na rzecz ENERGA - OPERATOR SA i znajdujący się w
Rejestrze Kwalifikowanych Wykonawców oraz spełniają pozostałe wymagania określone w WZ. Wniosek o umieszczenie w
RKW wraz z Procedurą można pobrać ze strony:
http://www.energa-operator.pl/dostawcy_i_przetargi/regulaminy.xml
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):
Przetarg nr 1 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 2 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 3 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 4 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Termin związania z ofertą: 90 dni od daty upływu terminu składania ofert
Kontakt:2) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest:
Klaudia Wołowska, w godz. 8:00-14:00, tel. +48 58 527 9270
adres email: Klaudia.Wolowska@energa.pl
Numer dokumentu:592/W/20/Tczew
Źródło: Internet i własne
Załączniki: