Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 19755610 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2020-08-24
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie robót budowlanych
Organizator:ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku
Adres: ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk
Województwo / powiat: pomorskie, pow. Gdańsk
Państwo: Polska
Telefon / fax:585279291
E-mail:
Opis:1 Kobysewo Przodkowo gmina wiejska nr dzial.: 128/45
Budowa przyłącza kablowego nN dla zasilania budynku mieszkalnego na dz. 128/45
w miejscowości Kobysewo.
sprawa ZN/6176/3535MZI/2020/2000125
2 Czaple Żukowo obszar wiejski nr dzial.: 184/11
Budowa przyłącza kablowego nN dla zasilania budynku mieszkalnego na dz. 184/11
w miejscowości Czaple.
sprawa ZN/6174/3535MZI/2020/1901962
3 Raduń Dziemiany gmina wiejska nr dzial.: 10
Budowa przyłącza kablowego nN dla zasilania budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na dz. 10 w m. Raduń gm. Dziemiany.
sprawa ZN/6173/3535MZI/2020/2000501
4 Nowa Wieś Kościerska Kościerzyna gmina wiejska nr dzial.: 145/5
wykonanie wcinki w istniejący kabel YAKY 4x120 oraz wybudowanie przyłącza
kablowego do szafki pomiarowej P1-Rs/LZV/LZR/F umiejscowionej w linii płotu w
miejsc. Nowa Wieś Kościerska
sprawa ZN/6172/3535MZI/2020/1904902
5 Kobysewo Przodkowo gmina wiejska nr dzial.: 124/20
Budowa przyłącza kablowego nN dla zasilania budynku mieszkalnego na dz. 124/20
w miejscowości Kobysewo.
sprawa ZN/6165/3535MZI/2020/2000051
6 Banino Żukowo obszar wiejski Ul. Wiśniowa nr dzial.: 188/143
Budowa przyłącza kablowego nN dla zasilania budynku mieszkalnego na dz.
188/143 w miejscowości Banino.
sprawa ZN/6170/3535MZI/2020/2000052
7 Otomino Żukowo obszar wiejski nr dzial.: 26/66
Budowa przyłącza kablowego nN dla zasilania budynku mieszkalnego na dz. 26/66
w miejscowości Otomino.
sprawa ZN/6169/3535MZI/2020/2000129
8 Barwik Przodkowo gmina wiejska nr dzial.: 140/6
Budowa przyłącza kablowego nN dla zasilania budynku mieszkalnego na dz. 140/6
w miejscowości Barwik.
sprawa ZN/6168/3535MZI/2020/2000226
9 Otomino Żukowo obszar wiejski nr dzial.: 26/24
Budowa przyłącza kablowego nN dla zasilania budynku mieszkalnego na dz. 26/24
w miejscowości Otomino.
sprawa ZN/6167/3535MZI/2020/2000626
10 Otomino Żukowo obszar wiejski nr dzial.: 12/38
Budowa przyłącza kablowego nN dla zasilania budynku mieszkalnego na dz. 12/38
w miejscowości Otomino.
sprawa ZN/6166/3535MZI/2020/1905178
Specyfikacja:Warunki Zamówienia wraz z załącznikami dla poszczególnych przetargów można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego
pod adresem: http://bip.energa-operator.pl/centrala/lokalne/przetargi.xml?group=centrala
Ogólne Warunki Umów dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://www.energaoperator.
pl/dostawcy_i_przetargi/regulaminy.xml
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, Kancelaria (pok. 2) do 02-09-2020 godz. 08:00
Otwarcie ofert:Miejsce i termin publicznego otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, pok. 409 data 02-09-2020 godz. 09:20
Termin składania:2020-09-02
Miejsce i termin realizacji:Okres realizacji zamówienia bezwzględnie wymagany:
Przetarg nr 1 - 25-11-2020
Przetarg nr 2 - 23-10-2020
Przetarg nr 3 - 25-11-2020
Przetarg nr 4 - 25-11-2020
Przetarg nr 5 - 25-11-2020
Przetarg nr 6 - 25-11-2020
Przetarg nr 7 - 25-11-2020
Przetarg nr 8 - 25-11-2020
Przetarg nr 9 - 25-11-2020
Przetarg nr 10 - 25-11-2020
Wymagania:Do przetargu mogą przystąpić Wykonawcy zakwalifikowani do prac na rzecz ENERGA - OPERATOR SA i znajdujący się w
Rejestrze Kwalifikowanych Wykonawców oraz spełniają pozostałe wymagania określone w WZ. Wniosek o umieszczenie w
RKW wraz z Procedurą można pobrać ze strony:
http://www.energa-operator.pl/dostawcy_i_przetargi/regulaminy.xml
Uwagi:Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):
Przetarg nr 1 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 2 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 3 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 4 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 5 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 6 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 7 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 8 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 9 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 10 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Termin związania z ofertą: 90 dni od daty upływu terminu składania ofert
Kontakt:2) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest:
Radosław Dyl, w godz. 8:00-14:00, tel. 585279291
adres email: Radoslaw.Dyl@energa.pl
Numer dokumentu:1078/W/20/Kartuzy
Źródło: Internet i własne
Załączniki: