Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 19840240 aktualne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2020-09-09
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie robót budowlanych
Organizator:ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Płocku
Adres: ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Płock
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 24 / 368 82 54
E-mail:
Opis:Ogłoszenie
o przetargach nieograniczonych na wykonanie
robót budowlanych

1
Kutno gmina miejska Ul. Żniwna nr dzial.: Kutno "Grunwald"-40/3
W-Przetarg Wykonawstwo. Gmina Miasto Kutno, Kutno, Ul. Żniwna, WP P/19/032099, P/19/025953, P/19/059912, WBS B/19/026909, dz. 40/3, 40/2, 40/10. T730044. Przebudowa stacji transformatorowej SN/nN, budowa linii kablowej nN wraz ze złączami. PT nr wew 206/2020 - zgłoszenie. OBI/73/1901599.
sprawa ZN/2796/7073MZI/2020/1901599
2
Gorzewo Gostynin gmina wiejska nr dzial.: Gorzewo-70/23
Przetarg, W - WYKONAWSTWO, Gmina Gostynin, Gorzewo, T740057, wymiana rozdzielnicy nN, budowa linii kablowej nN wraz ze złączami w celu zasilenia dz. 70/19, 70/20, 70/21, 70/22, 70/23, 70/25, 70/26, 70/28, 70/29, 70/30, 70/31, 70/32, WP P/19/028275, P/19/028266, P/19/028262, P/19/028253, P/19/009220, P/19/028241, P/19/028284, P/19/028282, P/19/028272, P/19/028252, P/19/028248, P/19/028229, WBS B/19/015059, OBI/74/1901153, Zgłoszenie, PT nr wew. (252/2020).
sprawa ZN/2797/7073MZI/2020/1901153
3
Sierpc gmina miejska Ul. Konrada I Mazowieckiego nr dzial.: Sierpc-1940, 1941/16
Budowa linii kablowej 0,4kV 2 x NA2XY 4x120 SE dł. 21/26 m, w m. Sierpc OBI/75/1902490, P/19/047932
sprawa ZN/2798/7075MZI/2020/1902490
Specyfikacja:Warunki Zamówienia wraz z załącznikami dla poszczególnych przetargów można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego pod adresem: http://bip.energa-operator.pl/centrala/lokalne/przetargi.xml?group=centrala
Ogólne Warunki Umów dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://www.energa-operator.pl/dostawcy_i_przetargi/regulaminy.xml
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, pok. 65 do 23-09-2020 godz. 10:00
Otwarcie ofert:Miejsce i termin publicznego otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, Pokój nr 51 - Parter data 23-09-2020 godz. 11:00
Termin składania:2020-09-23
Miejsce i termin realizacji:Okres realizacji zamówienia bezwzględnie wymagany:
Przetarg nr 1 - 11-12-2020
Przetarg nr 2 - 27-11-2020
Przetarg nr 3 - 25-01-2021
Wymagania:Do przetargu mogą przystąpić Wykonawcy zakwalifikowani do prac na rzecz ENERGA - OPERATOR SA i znajdujący się w Rejestrze Kwalifikowanych Wykonawców oraz spełniają pozostałe wymagania określone w WZ. Wniosek o umieszczenie w RKW wraz z Procedurą można pobrać ze strony:
http://www.energa-operator.pl/dostawcy_i_przetargi/regulaminy.xml
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):
Przetarg nr 1 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 2 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 3 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Termin związania z ofertą: 90 dni od daty upływu terminu składania ofert
Kontakt:Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest:
Małgorzata Pietrzak, w godz. 8:00-14:00, tel. 24 / 368 82 54
adres email: malgorzata.pietrzak@energa.pl
Numer dokumentu:513/W/20/Oddział Płock
Źródło: Internet i własne
Załączniki: