Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 20253165 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2020-11-20
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie robót budowlanych
Organizator:ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Koszalinie
Adres: ul. Morska 10, 75-950 Koszalin
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. Koszalin
pomorskie
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 94 / 348-33-37
Opis:1
Ustka.
Modernizacja złącza kablowego 0,4kV (dostawienie P1) dla zasilania oświetlenia w m.Ustka ul.Polna, gm.M.Ustka (PPN).
sprawa ZN/5118/8156MZI/2020/2003277
2
Słupsk.
Modernizacja złącz kablowych 0,4kV (dostawienie 2xP1) dla zasilania dz. nr 693, 692 w m.Słupsk ul Fiołkowa gm.m Słupsk (PPN).
sprawa ZN/5119/8156MZI/2020/2003834
3
Machowino.
Modernizacja złącza kablowego 0,4kV (wymiana na P2) dla zasilania obiektu na dz. nr 93/1 w m.Machowino gm.Ustka.
sprawa ZN/5120/8156MZI/2020/2003736
4
Dobrzęcino.
Modernizacja złącza kablowego 0,4kV (dostawienie P1) dla zasilania dz. nr 299 w m.Dobrzęcino gm.Kobylnica (PPN).
sprawa ZN/5121/8156MZI/2020/2003735
5
Machowino.
Modernizacja złącza kablowego 0,4kV (dostawienie P1) dla zasilania dz. nr 77/3 w m.Machowino 5 gm.Ustka (PPN).
sprawa ZN/5122/8156MZI/2020/2003734
6
Bięcino.
Modernizacja złącza kablowego 0,4kV (dostawienie P1) dla zasilania dz. nr 77/4 , 77/5 w m.Bięcino gm.Damnica (PPN).
sprawa ZN/5123/8156MZI/2020/2003733
7
Bzowo.
Modernizacja złącza kablowego 0,4kV (dostawienie P1) dla zasilania oświetlenia na dz. nr 49 w m.Bzowo, gm.m.Kobylnica (PPN).
sprawa ZN/5124/8156MZI/2020/2003732
8
Słupsk.
Modernizacja złącza kablowego 0,4kV (dostawienie P4) dla zasilania dz. nr 119 w m.Słupsk ul Fabryczna, gm.m.Słupsk(PPN).
sprawa ZN/5125/8156MZI/2020/2003784
9
Głobino.
Modernizacja złącza kablowego 0,4kV (dostawienie P1) dla zasilania oświetlenia na dz. nr 115/22 w m.Głobino, gm.m.Słupsk(PPN).
sprawa ZN/5126/8156MZI/2020/2003774
10
Niewierowo.
Modernizacja złącza kablowego 0,4kV (dostawienie P1) dla zasilania oświetlenia na dz. nr 6/1 w m.Niewierowo, gm.m.Słupsk(PPN).
sprawa ZN/5127/8156MZI/2020/2003773
11
Smołdziński Las.
Modernizacja złącza kablowego 0,4kV (wymiana na P3) dla zasilania obiektu na dz. nr. nr 267/9 w m.Smołdziński Las 20A/1 , gm.Smołdzino
sprawa ZN/5128/8156MZI/2020/2003772
Specyfikacja:Warunki Zamówienia wraz z załącznikami dla poszczególnych przetargów można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego pod adresem: http://bip.energa-operator.pl/centrala/lokalne/przetargi.xml
Ogólne Warunki Umów dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://www.energa-operator.pl/dostawcy_i_przetargi/regulaminy.xml
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, 75-950 Koszalin Ul. Morska 10, Biuro Podawcze pok. 100 do 04-12-2020 godz. 08:00
Otwarcie ofert:Miejsce i termin publicznego otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, pok. 106 budynek A, siedziba Oddziału Koszalin data 04-12-2020 godz. 11:45
Termin składania:2020-12-04
Miejsce i termin realizacji:Okres realizacji zamówienia bezwzględnie wymagany:
Przetarg nr 1 - 15-01-2021
Przetarg nr 2 - 05-03-2021
Przetarg nr 3 - 22-02-2021
Przetarg nr 4 - 18-02-2021
Przetarg nr 5 - 18-02-2021
Przetarg nr 6 - 29-01-2021
Przetarg nr 7 - 18-02-2021
Przetarg nr 8 - 26-02-2021
Przetarg nr 9 - 18-02-2021
Przetarg nr 10 - 18-02-2021
Przetarg nr 11 - 26-02-2021
Wymagania:Do przetargu mogą przystąpić Wykonawcy zakwalifikowani do prac na rzecz ENERGA - OPERATOR SA i znajdujący się w Rejestrze Kwalifikowanych Wykonawców oraz spełniają pozostałe wymagania określone w WZ. Wniosek o umieszczenie w RKW wraz z Procedurą można pobrać ze strony:
http://www.energa-operator.pl/dostawcy_i_przetargi/regulaminy.xml
Uwagi:Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):
Przetarg nr 1 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 2 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 3 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 4 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
ENERGA - OPERATOR SA. Oddział w Koszalinie
Ogłoszenie nr 765/W/20/Słupsk
o przetargach nieograniczonych na wykonanie
robót budowlanych
Przetarg nr 5 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 6 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 7 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 8 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 9 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 10 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 11 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Termin związania z ofertą: 90 dni od daty upływu terminu składania ofert
Kontakt:Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest:
Joanna Słodkowska, w godz. 8:00-14:00, tel. 94 / 348-33-37
adres email: Joanna.Slodkowska3@energa.pl
Numer dokumentu:765/W/20/Słupsk
Źródło: Internet i własne
Załączniki: