Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 23085325 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2022-04-19
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie robót budowlanych
Organizator:ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Koszalinie
Adres: ul. Morska 10, 75-950 Koszalin
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. Koszalin
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 94 348 33 85
E-mail:
Opis:1
Kołczygłowy gmina wiejska nr dzial.: 22/2
Modernizacja istn. złącza nr Z5901963 i budowa przyłącza kablowego do zasilania dz. nr 22/2 w m. Kołczygłowy zgodnie z WP-P/22/011090.
sprawa ZN/2460/8459MZI/2022/2201319
2
Kłączno Studzienice gmina wiejska nr dzial.: 13/27
Budowa przyłącza kablowego do zasilania dz. nr 13/27 w m. Kłączno zgodnie z WP-P/21/030019.
sprawa ZN/2461/8459MZI/2022/2200528
3
Stoltmany Lipnica gmina wiejska nr dzial.: 272/1
Budowa przyłącza kablowego do zasilania dz. nr 272/1 w m. Stoltmany zgodnie z WP-P/21/057075.
sprawa ZN/2462/8459MZI/2022/2200526
4
Osieki Borzytuchom gmina wiejska nr dzial.: 185/3
Wymiana istn. złącza nr 04-0408-500-02 na złącze typu KRSN-P2 i budowa przyłącza kablowego do zasilania dz. nr 185/3 w m. Osieki zgodnie z WP-P/20/058998.
sprawa ZN/2463/8459MZI/2022/2200632
5
Wierszyno Kołczygłowy gmina wiejska nr dzial.: 342
Budowa przyłącza kablowego do zasilania dz. nr 342 w m. Wierszyno zgodnie z WP-P/21/089901.
sprawa ZN/2464/8459MZI/2022/2200641
6
Parchowo gmina wiejska nr dzial.: 333/4
Budowa złącza KRSN na istn. kablu i budowa przyłącza kablowego do zasilania dz. nr 333/4 w m. Parchowo zgodnie z WP-P/21/075150.
sprawa ZN/2466/8459MZI/2022/2200518
7
Dolno Trzebielino gmina wiejska nr dzial.: 489/13
Budowa złącza KRSN na istn. kablu i budowa przyłącza kablowego do zasilania dz. nr 489/13 w m. Dolno zgodnie z WP-P/21/064862.
sprawa ZN/2469/8459MZI/2022/2200555
8
Przęsin Miastko obszar wiejski nr dzial.: 125/7
Budowa przyłącza kablowego do zasilania dz. nr 125/7 w m. Przęsin zgodnie z WP-P/21/09789.
sprawa ZN/2471/8459MZI/2022/2200568
9
Kołczygłowy gmina wiejska Ul. Hugona Kołłątaja nr dzial.: 400
budowa przyłącza kablowego do zasilania dz. nr 400 w m. Kołczygłowy zgodnie z WP-P/22/002174.
sprawa ZN/2473/8459MZI/2022/2200619
10
Borzytuchom gmina wiejska nr dzial.: 119/4
budowa przyłącza kablowego do zasilania dz. nr 119/4 w m. Borzytuchom zgodnie z WP-P/21/057188.
sprawa ZN/2475/8459MZI/2022/2200635
Specyfikacja:Warunki Zamówienia wraz z załącznikami dla poszczególnych przetargów można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego pod adresem: https://bip.energa-operator.pl/przetargi-zamowienia-ogloszenia
Ogólne Warunki Umów dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: https://bip.energa-operator.pl/s/20394/procedury-regulaminy-wytyczne
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, 75-950 Koszalin Ul. Morska 10, Biuro Podawcze pok. 100
do 27-04-2022 godz. 08:00
Otwarcie ofert:Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, pok. 106 budynek A, siedziba Oddziału Koszalin, data 27-04-2022 godz. 10:20
Termin składania:2022-04-27
Miejsce i termin realizacji:Okres realizacji zamówienia bezwzględnie wymagany:
Przetarg nr 1 - 14-09-2022
Przetarg nr 2 - 08-08-2022
Przetarg nr 3 - 08-08-2022
Przetarg nr 4 - 14-09-2022
Przetarg nr 5 - 14-09-2022
Przetarg nr 6 - 08-08-2022
Przetarg nr 7 - 14-09-2022
Przetarg nr 8 - 14-09-2022
Przetarg nr 9 - 09-09-2022
Przetarg nr 10 - 09-09-2022
Wymagania:Do przetargu mogą przystąpić Wykonawcy zakwalifikowani do prac na rzecz ENERGA-OPERATOR SA i znajdujący się w Rejestrze Kwalifikowanych Wykonawców oraz spełniają pozostałe wymagania określone w WZ. Wniosek o umieszczenie w RKW wraz z Procedurą można pobrać ze strony:
https://bip.energa-operator.pl/s/20394/procedury-regulaminy-wytyczne
Uwagi:Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):
Przetarg nr 1 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 2 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 3 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 4 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 5 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 6 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 7 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
ENERGA - OPERATOR SA. Oddział w Koszalinie
Ogłoszenie nr 323/W/22/Bytów
o przetargach nieograniczonych na wykonanie
robót budowlanych
Przetarg nr 8 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 9 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 10 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Termin związania z ofertą: 90 dni od daty upływu terminu składania ofert
Kontakt:Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest:
Małgorzata Wojciul, w godz. 8:00-14:00, tel. 94 348 33 85,
adres email: malgorzata.wojciul@energa.pl
Numer dokumentu:323/W/22/Bytów
Źródło: Internet i własne
Załączniki: