Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 24839515 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2023-03-10
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie robót budowlanych
Organizator:ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Toruniu
Adres: ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń
Województwo / powiat: kujawsko-pomorskie, pow. Toruń
warmińsko-mazurskie, pow. nowomiejski
wielkopolskie, pow. nowotomyski
pomorskie
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 56 470 61 49
E-mail:
Opis:1 Karbowo Brodnica gmina wiejska Ul. Wczasowa nr dział.: 787/8 1048.23# Budowa linii 2xYAKXS 4x240 dł. 120m ze złączem KRSN-00/3R-NH2/F w m. Karbowo dz. nr 787/8 sprawa ZN/1358/9595MZI/2023/2300139
2 Tylice Bobrowo gmina wiejska nr dział.: 163/2 1048.23# Budowa przyłącza YAKXS 4x35 dł. 30m z Pl-Rs/LZV/LZR/F w m. Tylice, dz. nr 163/2 sprawa ZN/1359/9595MZI/2023/2201959
3 Radziki Duże Wąpielsk gmina wiejska nr dział.: 743/9 1048.23 # Budowa przyłącza YAKXS 4x70 dł. 128m z Pl-Rs/LZV/LZR/F i wymiana złącza na KRSN-P2/2F-NH2/2R-NH00/F w m. Radziki Duże, dz. nr 743/9 sprawa ZN/1360/9595MZI/2023/2201918
4 Brodnica Brodnica gmina miejska Ul. Wiejska 11 nr dział.: 3667/5 1048.23# Budowa odcinka linii YAKXS 4x120 dł.l7m ze złączem KRSN-00/3R-NH2/F w Brodnicy 11, Ul. Wiejska dz. 3667/5 sprawa ZN/1361/9595MZI/2023/2201870
5 Jabłonowo Pomorskie Jabłonowo Pomorskie miasto Ul. Wesoła nr dział.: 198 1048.23# Budowa przyłącza YAKXS 4x70 dł.l8m z P2-Rs/LZV/LZR/F w m. Jabłonowo Pom. dz. nr 198 sprawa ZN/1362/9595MZI/2023/2202106
6 Nowy Dwór Brodnica gmina wiejska nr dział.: 61/2 1048.23# Budowa przyłącza YAKXS 4x35 dł. 33m z Pl-Rs/LZV/LZR/F w m. Nowy Dwór, dz. nr 61/2 sprawa ZN/1363/9595MZI/2023/2201958
7 Bagno Nowe Miasto Lubawskie gmina wiejska nr dział.: 48/2 1048.23# Budowa przyłącza kablowego YAKXS 4x35 dł. 29m z Pl-Rs/LZV/LZR/F w m. Bagno, dz. nr 48/2 sprawa ZN/1364/9595MZI/2023/2201963
8 Gorczenica Brodnica gmina wiejska nr dział.: 151/11 1048.23# Budowa przyłącza YAKXS 4x70 dł. 42m z Pl-Rs/LZV/LZR/F w m. Gorczenica, dz. nr 151/11 sprawa ZN/1365/9595MZI/2023/2201932
9 Strzemiuszczek Zbiczno gmina wiejska nr dział.: 55/3 1048.23# Budowa przyłącza YAKXS 4x70 dł. 57m z Pl-Rs/LZV/LZR/F i wymiana KRSN-P2/2F-NH2/2R-NH00/F w m. Strzemiuszczek, dz. nr 55/3 sprawa ZN/1366/9595MZI/2023/2201793
10 Skarlin Nowe Miasto Lubawskie gmina wiejska nr dział.: 9/3 sprawa ZN/1367/9595MZI/2023/2202009
1048.23# Budowa przyłącza YAKXS 4x70 dł. 251m z P2-Rs/LZV/LZR/F w m. Skarlin, dz. nr 9/3
11 Kominy Brodnica gmina wiejska nr dział.: 23/33 1048.23# Budowa odcinka linii YAKXS 4x120 dł. 4m ze złączem Pl-Rs/LZV/LZR/F w m. Kominy, dz. nr 23/33 sprawa ZN/1368/9595MZI/2023/2202545
12 Opalenica Brodnica gmina wiejska nr dział.: 31/7 1048.23# Budowa przyłącza napowietrznego AsXSn 4x25 dł.29m; PNS-Rs w m. Opalenica, dz. nr 31/7 sprawa ZN/1369/9595MZI/2023/2202117
13 Rodzone Radomin gmina wiejska nr dział.: 58/3 1048.23# Budowa przyłącza YAKXS 4x70 dł,106m z Pl-Rs/LZV/LZR/F w m. Rodzone, dz. nr 58/3 sprawa ZN/1370/9595MZI/2023/2202110
14 Bachotek Zbiczno gmina wiejska nr dział.: 243/2 1048.23# Budowa przyłącza kablowego YAKXS 4x70 dł.67m zP2-Rs/LZV/LZR/F w m. Bachotek, dz. nr 243/2 sprawa ZN/1371/9595MZI/2023/2202060
15 Budy Bobrowo gmina wiejska nr dział.: 89/6 1048.23# Budowa przyłącza YAKXS 4x35 dł. 26m z P2-Rs/LZV/LZR/F w m. Budy, dz. nr 89/6 sprawa ZN/1372/9595MZI/2023/2202119
16 Nawra Nowe Miasto Lubawskie gmina wiejska 10 nr dział.: 63/4 1048.23# Budowa przyłącza YAKXS 4x35 dł. 25m z Pl-Rs/LZV/LZR/F w m. Nawra, dz. nr 63/4 sprawa ZN/1373/9595MZI/2023/2202066
17 Wawrowice Kurzętnik gmina wiejska nr dział.: 137/29 1048.23# Budowa linii YAKXS 4x120 dł. 70m z KRSN-00/4R-NH2/F i złączem KRSN-P2/2F-NH2/2R-NH00/F zasilanych ze st. Wawrowice 7 i budowa linii YAKXS 4x120 dł.9m ob. 300 i linii YAKXS 4x120 dł.9m ob. 400 zasilanych ze st. Mikołajki 6 sprawa ZN/1374/9595MZI/2023/2200924
18 Małki Bobrowo gmina wiejska nr dział.: 17/3 1048.23# Budowa przyłącza YAKXS 4x35 dł. 52m z Pl-Rs/LZV/LZR/F w m. Małki, dz. nr 17/3 sprawa ZN/1375/9595MZI/2023/2202104
Specyfikacja:Warunki Zamówienia wraz z załącznikami dla poszczególnych przetargów można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego pod adresem: https://bip.energa-operator.pl/przetargi-zamowienia-ogloszenia Ogólne Warunki Umów dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: https://bip.energa-operator.pl/s/20394/procedury-regulaminy-wytyczne
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, Sekretariat ogólny, pokój nr 81 do 21-03-2023 godz. 08:00
Otwarcie ofert:9) Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, sala konferencyjna 132 (III piętro) data 21-03-2023 godz. 11:00
Termin składania:2023-03-21
Miejsce i termin realizacji:Okres realizacji zamówienia bezwzględnie wymagany: Przetarg nr 1 - 22-05-2023 Przetarg nr 2 - 01-06-2023 Przetarg nr 3 - 01-06-2023 Przetarg nr 4 - 01-06-2023 Przetarg nr 5 - 01-06-2023 Przetarg nr 6 - 01-06-2023 Przetarg nr 7 - 01-06-2023 Przetarg nr 8 - 01-06-2023 Przetarg nr 9 - 01-06-2023 Przetarg nr 10 - 01-06-2023 Przetarg nr 11 - 01-06-2023 Przetarg nr 12 - 22-05-2023 Przetarg nr 13 - 01-06-2023 Przetarg nr 14 - 01-06-2023 Przetarg nr 15 - 05-06-2023 Przetarg nr 16 - 05-06-2023 Przetarg nr 17 - 09-05-2023 Przetarg nr 18 - 05-06-2023
Wymagania:Do przetargu mogą przystąpić Wykonawcy zakwalifikowani do prac na rzecz ENERGA-OPERATOR SA i znajdujący się w Rejestrze Kwalifikowanych Wykonawców oraz spełniają pozostałe wymagania określone w WZ. Wniosek o umieszczenie w RKW wraz z Procedurą można pobrać ze strony: https://bip.energa-operator.pl/s/20394/procedury-regulaminy-wytyczne
10) Termin związania z ofertą: 90 dni od daty upływu terminu składania ofert.
Uwagi:Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %): Przetarg nr 1 Zadanie: 1 Cena brutto [100%] Przetarg nr 2 Zadanie: 1 Cena brutto [100%] Przetarg nr 3 Zadanie: 1 Cena brutto [100%] Przetarg nr 4 Zadanie: 1 Cena brutto [100%] Przetarg nr 5 Zadanie: 1 Cena brutto [100%] Przetarg nr 6 Zadanie: 1 Cena brutto [100%] Przetarg nr 7 Zadanie: 1 Cena brutto [100%] Przetarg nr 8 Zadanie: 1 Cena brutto [100%] Przetarg nr 9 Zadanie: 1 Cena brutto [100%] Przetarg nr 10 Zadanie: 1 Cena brutto [100%] Przetarg nr 11 Zadanie: 1 Cena brutto [100%] Przetarg nr 12 Zadanie: 1 Cena brutto [100%] Przetarg nr 13 Zadanie: 1 Cena brutto [100%] Przetarg nr 14 Zadanie: 1 Cena brutto [100%] Przetarg nr 15 Zadanie: 1 Cena brutto [100%] Przetarg nr 16 Zadanie: 1 Cena brutto [100%] Przetarg nr 17 Zadanie: 1 Cena brutto [100%] Przetarg nr 18 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Kontakt:2) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest: Marzenna Kamińska, w godz. 8:00-14:00, tel. 56 470 61 49 adres email: marzenna.kaminska@energa.pl
Numer dokumentu:210/W/23/Brodnica
Źródło: Internet i własne
Załączniki: