Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 25205421 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2023-05-18
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie robót budowlanych
Organizator:ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Kaliszu
Adres: ul. al. Wolności 8, 62-800 Kalisz
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. Kalisz
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 62-5002 355
E-mail:
Opis:3) Zamawiający ogłasza przetargi nieograniczone na wykonanie robót budowlanych:
1 Niedźwiedź Ostrzeszów obszar wiejski nr dział.: 230/6, 230/3 sprawa ZN/3255/4242MZI/2023/2203954 221.23# Budowa linii kablowej nn. Budowa przyłącza kablowego nn. Wymiana istniejącego złącza na Krsn-P2. ST 21076
2 Nadstawki Odolanów obszar wiejski nr dział.: 413 sprawa ZN/3256/4242MZI/2023/2203690 221.23# Budowa linii kablowe] nn. Budowa przyłącza kablowego nn. Wymiana wkładek w stacji. ST 22993
3 Grabów-Pustkowie Grabów Nad Prosną obszar wiejski nr dział.: 80 sprawa ZN/3258/4242MZI/2023/2301329 221.23# Budowa przyłącza napowietrznego nn wraz ze złączem Ps-Rs. ST 22901
4 Sieroszewice Sieroszewice gmina wiejska Ul. Ostrowska nr dział.: 427/1 sprawa ZN/3259/4242MZI/2023/2203647 221.23# Budowa linii kablowej nn. Budowa przyłącza kablowego nn. ST 22153/02.
5 Kraszewice Kraszewice gmina wiejska Ul. Zacisze nr dział.: 529 sprawa ZN/3260/4242MZI/2023/2101195 221.23# Budowa linii kablowej nn. Budowa przyłącza kablowego nn . ST 22581
6 Olszyna Ostrzeszów obszar wiejski nr dział.: 48/7 sprawa ZN/3261/4242MZI/2023/2202899 221.23# Budowa przyłącza kablowego nn. ST 21229
7 Siedlików Ostrzeszów obszar wiejski 97 nr dział.: 652 sprawa ZN/3262/4242MZI/2023/2203846 221.23# Budowa linii kablowej nn. Budowa przyłącza kablowego nn. Demontaż istniejącego przyłącza napowietrznego nn. ST 22633
8 Gorzyce Wielkie Ostrów Wielkopolski gmina wiejska Ul. Północna nr dział.: 85 sprawa ZN/3263/4242MZI/2023/2203491 221.23# Budowa linii kablowej nn. Budowa przyłącza kablowego nn. ST 21231
9 Pogrzybów Raszków obszar wiejski 66A nr dział.: 4/4 sprawa ZN/3264/4242MZI/2023/2203311 221.23# Budowa przytacza kablowego nn. ST 22870/01.
Specyfikacja:Warunki Zamówienia wraz z załącznikami dla poszczególnych przetargów można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego pod adresem: https://bip.energa-operator.pl/przetargi-zamowienia-ogloszenia Ogólne Warunki Umów dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem:
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, pok. 4 do 05-06-2023 godz. 09:00
Otwarcie ofert:Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, pok. 115 data 05-06-2023 godz. 10:30
Termin składania:2023-06-05
Miejsce i termin realizacji:Okres realizacji zamówienia bezwzględnie wymagany: Przetarg nr 1 - 17-11-2023 Przetarg nr 2 - 13-10-2023 Przetarg nr 3 - 10-11-2023 Przetarg nr 4 - 20-10-2023 Przetarg nr 5 - 06-10-2023 Przetarg nr 6 - 15-09-2023 Przetarg nr 7 - 17-11-2023 Przetarg nr 8 - 13-10-2023 Przetarg nr 9 - 20-10-2023
Wymagania:Do przetargu mogą przystąpić Wykonawcy zakwalifikowani do prac na rzecz ENERGA-OPERATOR SA i znajdujący się w Rejestrze Kwalifikowanych Wykonawców oraz spełniają pozostałe wymagania określone w WZ. Wniosek o umieszczenie w RKW wraz z Procedurą można pobrać ze strony:
11) Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, z zachowaniem zasad określonych: ustawę z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zmianami) oraz Regulaminem udzielania zamówień przez ENERGA-OPERATOR SA.
Uwagi:Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %): Przetarg nr 1 Zadanie: 1 Cena brutto [90%], Zadanie: 1 Czas wyłączenia [10%] Przetarg nr 2 Zadanie: 1 Cena brutto [90%], Zadanie: 1 Czas wyłączenia [10%] Przetarg nr 3 Zadanie: 1 Cena brutto [100%] Przetarg nr 4 Zadanie: 1 Cena brutto [100%] Przetarg nr 5 Zadanie: 1 Cena brutto [100%] Przetarg nr 6 Zadanie: 1 Cena brutto [100%] Przetarg nr 7 Zadanie: 1 Cena brutto [100%] Przetarg nr 8 Zadanie: 1 Cena brutto [100%] Przetarg nr 9 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Termin związania z oferta: 90 dni od daty upływu terminu składania ofert
Kontakt:2) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest: Madej Woźny, w godz. 8:00-14:00, tel. 62-5002 355 adres email: maciej.wozny@energa.pl
Numer dokumentu:630/W/23/Ostrów Wlkp.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: