Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 20031619 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2020-10-13
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie badań laboratoryjnych ścieku solankowego
Organizator:Gmina Kosakowo
Adres: ul. Żeromskiego 69, 81-198 Kosakowo
Województwo / powiat: pomorskie, pow. pucki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: 058 66 04 300, tel.: 058 660 43 06, 058 660 43 07
E-mail:
Opis:Gmina Kosakowo
ogłasza zamiar udzielenia zamówienia
na

wykonanie badań laboratoryjnych ścieku solankowego
(pochodzącego z Podziemnych Magazynów Gazu Kosakowo)
zrzucanego do wód Zatoki Puckiej
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie analiz w pełnym spektrum chemicznym z wyszczególnieniem stężenia soli w próbce ścieku solanki.
Miejsce i termin składania ofert: 4. Ofertę w formie pisemnej należy złożyć do dnia 20.10.2020 r. drogą elektroniczną na adres e-mail: ekologia@kosakowo.pl bądź przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Kosakowo, Ul. Żeromskiego 69, 81-198 Kosakowo
Termin składania:2020-10-20
Miejsce i termin realizacji:2. Termin realizacji zamówienia: do 15 grudnia 2020 r.
Wymagania:3. Oferty mogą złożyć Wykonawcy, którzy:
a. posiadają doświadczenie oraz odpowiednie uprawnienia.
b. są w stanie wykonać zamówienie w 100% własnymi siłami
Kontakt:5. Informacje o zamówieniu można uzyskać w Referacie ds. Ochrony Środowiska, pok. 08,
tel.: 058 660 43 06, 058 660 43 07.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: