Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 19539929 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2020-07-10
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie badania instalacji elektrycznych i piorunochronnych wraz z kontrolą stanu technicznego
Organizator:Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A
Adres: Strzelców Bytomskich 207, 41-900 Bytom
Województwo / powiat: śląskie, pow. Bytom
Państwo: Polska
Telefon / fax:32 432-1074
E-mail:
Strona www:https://efo.coig.biz/inquiries/show/6a0affcc-68cb-452f-8d77-48bdeede0118
Opis:Wykonanie zgodnie z art. 62 Ustawy Prawo Budowlane co najmniej raz na pięć lat badania instalacji elektrycznych i piorunochronnych wraz z kontrolą stanu technicznego instalacji na obiektach należących do SRK S.A. Oddziału w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji

1.1. Ryczałtowa cena za wykonanie badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej wraz z kontrolą stanu technicznego instalacji dla Budynku administracyjno-biurowego z pomieszczeniami Archiwum, zlokalizowanego przy ul. Perla 10 w Dąbrowie Górniczej
1,000 kompl.
1.2. Ryczałtowa cena za wykonanie badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej wraz z kontrolą stanu technicznego instalacji dla Budynku administracyjno-biurowego z pomieszczeniami Archiwum, zlokalizowanego w Zabrzu przy ul. Sikorskiego 4
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://efo.coig.biz/inquiries/show/6a0affcc-68cb-452f-8d77-48bdeede0118
Termin składania ofert
20.07.2020 | 09:00:00
Otwarcie ofert:Data otwarcia ofert 20.07.2020 | 09:15:00
Termin składania:2020-07-20
Wymagania:Tryb
POSTĘPOWANIE - PRZETARG
Uwagi
Przed upływem terminu otwarcia ofert Zamawiający nie ma możliwości pobrania i zapoznania się z treścią oferty złożonej przez Wykonawcę
Kontakt:Osoby prowadzące postępowanie ze strony Zamawiającego
Krystyna Malinowska - Mum | Sprawy formalne
kmalinowska@srk.com.pl
32 432-1074
Numer dokumentu:242000091
Źródło: Internet i własne
Załączniki: