Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-07-07
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie bramy cmentarza komunalnego
Organizator:Gmina Miasto Krosno Oddział: Wydział Gospodarki Komunalnej
Adres: Lwowska 28a, 38-400 Krosno
Województwo / powiat: podkarpackie, pow. Krosno
Państwo: Polska
Strona www:https://platformazakupowa.pl/transakcja/480779
Opis:KSL.7042.38.2021.BB Wykonanie bramy cmentarza komunalnego w Krośnie-Polance
Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Wykonanie bramy cmentarza komunalnego w Krośnie-Polance Kompleksowa realizacja zadania. 1 usługa 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR -
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/480779
Składania : 14-07-2021 10:00:00
Formularz do bezpośredniego złożenia oferty:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/480779
Otwarcie ofert:Otwarcia : 14-07-2021 10:15:00
Termin składania:2021-07-14
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji - Do dnia 4 września 2021 r.
Wymagania:Wymagania i specyfikacja
OGŁOSZENIE
dotyczące zamówienia o wartości nie przekraczającej 130 000 złotych
GMINA MIASTO KROSNO
38-400 Krosno, ul. Lwowska 28A
tel. (13) 47-43-665, fax. (13) 43-62-865; NIP 684-00-13-798 ; REGON 000526989
OGŁASZA
że zamierza udzielić zamówienia na:
,,Wykonanie bramy cmentarza komunalnego w Krośnie-Polance"
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
34928200-0 ogrodzenia
34928220-6 elementy ogrodzeń
Kryteria i warunki formalne
Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
2 Termin realizacji - Do dnia 4 września 2021 r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję".
Uwagi:Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.
Kontakt:Bartłomiej Bieszczad
Gmina Miasto Krosno Oddział: Wydział Gospodarki Komunalnej
Lwowska 28a
38-400 Krosno
Kontakt: Za pośrednictwem platformy Opennexus
Kod CPV:34928220-6, 34928200-0
Numer dokumentu:ID 480779, KSL.7042.38.2021.BB
Źródło: Internet i własne - Opennexus
Załączniki: