Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 19220710 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2020-05-08
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie dokumentacji geotechnicznej
Organizator:Urząd Gminy Czerwonak
Adres: Źródlana 39, 62-004 Czerwonak
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. poznański
Państwo: Polska
E-mail:
Strona www:https://czerwonak.logintrade.net
Opis:Wykonanie dokumentacji geotechnicznej dotyczącej możliwości rozbudowy cmentarza komunalnego w Czerwonaku.
Przedmiot zamówienia:
Wykonanie dokumentacji geotechnicznej dotyczącej możliwości rozbudowy cmentarza komunalnego w Czerwonaku o nieruchomość oznaczoną jako dz. nr ewid. 416/2, obręb Kicin.
Przedmiot zamówienia:
Lp. Przedmiot zamówienia CPV/Indeks Ilość J.m Wadium Wynagrodzenie Zabezpieczenie przedmiotu umowy Miejsce realizacji Termin wykonania Załącznik/Link Uwagi
1. Wykonanie dokumentacji geotechnicznej Indeks 1 komplet %
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://czerwonak.logintrade.net/zapytania_email,19845,419ee836f207c09d92566feaa14320d2.html
Termin składania:
15-05-2020 13:00
Data i godzina zakończenia zadawania pytań:
13-05-2020 14:00
Termin składania:2020-05-15
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji: nie dłużej niż 21 dni od dnia podpisania umowy.
Wymagania:Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.
Zadawanie pytań i składanie ofert jest możliwe tylko przez Platformę zakupową Logintrade.
Pytania i oferty składane w innych formach nie będą brane pod uwagę.
Kryteria oceny oferty:
Lp. Nazwa kryterium Waga kryterium
1. Cena 100%
Kryteria formalne:
Termin płatności: 30 dni
Akceptuję warunki umowy
Pytania do postępowania "Wykonanie dokumentacji geotechnicznej dotyczącej możliwości rozbudowy cmentarza komunalnego w Czerwonaku."
Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia
Waluta: PLN
Wartość poniżej kwoty określonej w PZP: Tak
Wybór oferty: Bez zastosowania aukcji elektronicznej
Termin związania ofertą: 30 dni
Możliwość składania ofert cząstkowych: Nie
Możliwość składania ofert równoważnych: Nie
Możliwość składania ofert wariantowych: Nie
Zawarcie umowy ramowej: Nie
Uwagi:Uwaga:
1. Wykorzystujemy platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z wykonawcami.
2. Rejestracja w bazie wykonawców, przeglądanie ogłoszeń oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
3. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade Zarejestruj się w bazie wykonawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto wykonawcy umożliwia otrzymywanie ogłoszeń od wielu Zamawiających.
4. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.
Kontakt:Osoba kontaktowa:
Anna Chmielina
tel:
e-mail: anna.chmielina@czerwonak.pl
Numer dokumentu:SRM/1739
Źródło: Internet i własne
Załączniki: