Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-06-05
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie dokumentacji projektowej
Organizator:Spółdzielnia Mieszkaniowa Metalowiec
Adres: ul. Inżynierska 17, 53-227 Wrocław
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. Wrocław
Państwo: Polska
Telefon / fax:71 332 93 00
Opis:wykonanie dokumentacji projektowej remontu balkonów i loggii oraz malowania elewacji w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Hiszpańskiej 1-9-Szkockiej 46-52; Hiszpańskiej 11-19; Hiszpańska 21-25-Szkockiej 54-62; Hiszpańskiej 27-43 we Wrocławiu z podziałem na dwa zadania.
Miejsce i termin składania ofert: Oferty przygotowane zgodnie ze SIWZ prosimy składać w Centrum Obsługi Mieszkańców (parter), w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia (publikacja w Gazecie Wyborczej 4.06.2018 r.).
Termin składania:2018-06-18
Wymagania:Specyfikację istotnych warunków przetargowych można odebrać w Dziale Technicznym Spółdzielni pokój nr 12.
Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu w całości lub ograniczenia zakresu przetargu bez podania przyczyny.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: