Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-03-25
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie dokumentacji projektowej
Organizator:Urząd Miejski w Kozienicach
Adres: ulica Parkowa 5, 26-900 Kozienice
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. kozienicki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: (+48) 48 611-71-00 fax: (+48) 48 614-20-48
E-mail:
Opis:zamówienie na Wykonanie dokumentacji projektowej na ,, Budowę drogi ul. Różanej wraz z chodnikiem i oświetleniem ulicznym od ul. Prostej do ul. Familijnej (17KDD)"
Miejsce i termin składania ofert: termin składania ofert 05.04.2019 godz. 12:00

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Kozienicach ul. Parkowa 5 pok. nr. 111 (sekretariat)
Termin składania:2019-04-05
Numer dokumentu:WI.7011.7.2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: