Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-05-16
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie dokumentacji projektowej
Organizator:GMINA ŚWIDNICA
Adres: ul Długa 38, 66-008 Świdnica
Województwo / powiat: lubuskie, pow. zielonogórski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: 68- 3273115 wew. 131.
E-mail:
Opis:GMINA ŚWIDNICA zaprasza do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn.: ,,ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA SALI WIEJSKIEJ W LIPNIE".
Przedmiot zamówienia opisany jest w opisie technicznym koncepcji z dnia 08.05.2019r., będącym załącznikiem do niniejszego formularza.
Miejsce i termin składania ofert: 3. Ofertę z ryczałtową ceną należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim oraz złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Świdnica lub pocztą e-mail na adres: a.korotczuk@swidnica.zgora.pl, k.krynicka@swidnica.zgora.pl, w terminie do dnia: 17.05.2019r.
Termin składania:2019-05-17
Miejsce i termin realizacji:2. Termin realizacji zamówienia: do 29.11.2019r.
Wymagania:5. Warunki płatności: płatność fakturą końcową. Płatność przelewem na konto wykonawcy po
wykonaniu i przekazaniu zamawiającemu części przedmiotu zamówienia, w terminie do 14 dni od dnia dostarczenia faktury.
6. Kryterium oceny ofert: najniższa cena.
Kontakt:4. Osoba upoważniona do kontaktu: Arkadiusz Korotczuk, Katarzyna Krynicka, tel.: 68-
3273115 wew. 131.
Numer dokumentu:Rg.271.36.2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: