Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-06-21
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie dokumentacji projektowej
Organizator:Gmina Murów
Adres: Dworcowa 2, 46-030 Murów
Województwo / powiat: opolskie, pow. opolski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel 77 4214034
Strona www:https://platformazakupowa.pl/transakcja/629516
Opis:Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Przebudowa budynku Świetlicy Wiejskiej w Okołach przy Ul. Wiejskiej 15"
Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania polegającego na przebudowie budynku Świetlicy Wiejskiej Wykonanie dokumentacji zgodnie z treścią załączonego zapytania ofertowego 1 szt. 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLN -
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/629516
Składania : 04-07-2022 12:00:00
Formularz do bezpośredniego złożenia oferty:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/629516
Otwarcie ofert:Otwarcia : 04-07-2022 12:05:00
Termin składania:2022-07-04
Wymagania:Wymagania i specyfikacja
Szanowni Państwo,
informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.
Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.
Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.
W przypadku pytań:
- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel 77 4214034
- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00.
tel. 22 101 02 02
e-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.
Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.
Komunikaty
Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów
Wyślij wiadomość do zamawiającego
Kryteria i warunki formalne
Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
2 Termin realizacji - Zgodnie z zapisami zapytania ofertowego Proszę dołączyć wypełnione formularze stanowiące załączniki do zapytania ofertowego (ofertę, wykaz usług oraz oświadczenie wykonawcy) (Zamawiający wymaga załączenia pliku)
Uwagi:Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.
Kontakt:Magdalena Piontek
Gmina Murów
Dworcowa 2
46-030 Murów
Kontakt: Za pośrednictwem platformy Opennexus
Numer dokumentu:ID 629516
Źródło: Internet i własne - Opennexus