Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2023-03-13
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie dokumentacji projektowej
Organizator:Enea Ciepło sp. z o.o
Adres: ul. Warszawska 27, 15-062 Białystok
Województwo / powiat: podlaskie, pow. Białystok
Państwo: Polska
NIP:PL5420201908
E-mail:
Strona www:https://enea-cieplo.logintrade.net
Opis:Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji instalacji wentylacyjnej na II piętrze budynku ,,D" w Enea Ciepło sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia Białystok. (znak sprawy: OZ/261/EB/U/71/23)
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://enea-cieplo.logintrade.net/zapytania_email,1490356,e6ede8afd473fe681157fce2d101375d.html

Data i godz. rozpoczęcia przyjmowania ofert:
13- 03- 2023 14: 30
Data i godz. zakończenia przyjmowania ofert:
22- 03- 2023 10: 00
Data i godz. zakończenia zadawania pytań:
17- 03- 2023 14: 00
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://enea-cieplo.logintrade.net/zapytania_email,1490356,e6ede8afd473fe681157fce2d101375d.html
Termin składania:2023-03-22
Wymagania:Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):
zgodnie z zapytaniem ofertowym
Uwagi:Kryteria oceny oferty
Cena - 100%
Dodatkowe warunki formalne:
Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.
Kontakt:Kupiec:
Ewa Baranowska
tel:
e-mail: ewa.baranowska@enea.pl
Kontakt merytoryczny:
Ewa Baranowska
tel:
e-mail: ewa.baranowska@enea.pl
Numer dokumentu:Z316/329977
Źródło: Internet i własne
Załączniki: