Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2021-06-08
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja robót budowlanych gazociągu z przyłączami
Organizator:Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Warszawie
Adres: ul. Równoległa 4a, 02-235 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
Telefon / fax:226673116
E-mail:
Strona www:https://zamowienia.psgaz.pl/auction/auction/preview-auction/id/61405
Opis:Wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja robót budowlanych gazociągu z przyłączami w m. Stanisławów, Rządza, Wólka Piecząca, Papiernia gmina Stanisławów, Osęczyzna gm. Dobre (etap I i II)
Opis postępowania:
Wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja robót budowlanych gazociągu z przyłączem w m. Stanisławów, Rządza, Wólka Piecząca, Papiernia gmina Stanisławów, Osęczyzna gm. Dobre (etap I i II) 1) wykonanie projektu budowlanego, wykonawczego i przedmiaru robót oraz realizacja robót budowlanych: a) gazociąg dn 63, L= 50 m - etap I b) gazociąg dn 125, L=2060 m - etap I c) przyłącze dn 63, L=30,0m (1szt) wraz z zespołem gazowym i szafką - etap I d) przyłącze dn 25, L=24,0 m (3 szt.) wraz z punktem gazowym i szafką - etap I e) gazociąg dn 125, L= 1590 m - etap II f) gazociąg dn 90, L= 3250 m - etap II g) gazociąg dn 63, L= 3175 m - etap II h) przyłącze dn 40, L=15 m wraz z punktem gazowym i szafką - etap II zgodnie z warunkami technicznymi nr PSGWA/ZMSZ/OSM/763/015/2021/G z dnia 24.03.2021 i warunki przyłączenia do sieci gazowej nr: S004/0000001726/00001/2021/00000 z dnia 07.01.2021 S004/0000001335/00001/2021/00000 z dnia 05.01.2021 S004/0000001700/00001/2021/00000 z dnia 07.01.2021 S004/0000132916/00001/2020/00000 z dnia 23.10.2021 S004/0000065085/00001/2020/00000 z dnia 26.03.2021
Grupa asortymentowa: Budowa gazociągów średniego ciśnienia
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://zamowienia.psgaz.pl/auction/auction/preview-auction/id/61405
Etapy i terminy
Etap Runda Data rozpoczęcia Data zakończenia
1 składanie ofert 2021-06-08 15:00:00 2021-06-25 10:00:00
1 licytacja 2021-06-25 10:30:00 2021-06-25 11:00:00
Termin składania:2021-06-25
Uwagi:Termin związania ofertą: 60 dni
Forma składania ofert/wniosków: Elektronicznie
Kontakt:Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Warszawie
Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie
ul. Równoległa 4a, 02-235 Warszawa
Magdalena Ruskowska
226673116
magdalena.ruskowska@psgaz.pl
Numer dokumentu:2021/W400/WNP-033228
Źródło: Internet i własne
Załączniki: